Styrelserapporter

Klädesmal i källarförråden 

I några av våra källarförråd och källargångar har vi sett ett fåtal klädesmal. Efter samråd med skadedjursbekämpning är rekommendationen att uppmana alla boende att se över sina förråd och se till att förvara allt organiskt textilfiber som malar äter (Ull, siden, bomull etc.) i tättslutande plastbackar, plastpåsar eller liknande som de inte kan komma åt. Se framför allt över ihoprullade gamla mattor då detta är en favoritplats. Att använda gift eller dylikt är ingen rekommenderad metod då verkningstiden är kort och det är skadligt för miljön. Bäst är att se till att de inte vill vara hos oss!

 
Ni kan läsa mer på Normors hemsida: https://nomor.se/se/fakta-rad/skadedjur/malar/

Vattna gårdarna under sommaren

Under sommaren behöver alla boende hjälpas åt att vattna rabatterna och blommorna i våra trädgårdar när det är torrt och behövs. Vattenutkast och vattenslang finns tillgängligt på gårdarna. Genom att hjälpas åt kan vi se till att våra trädgårdar fortsätter att vara gröna och fina även under de torra perioderna. Tack för er insats!

Tyck till app för Stockholms stad

Vi vill rekommendera boende att använda Stockholms stad tyck till app för fel och brister ni ser i vår närmiljö. Det kan vara överfulla soptunnor, nedskräpning, träd och buskar som behöver beskäras och dylikt. Den fungerar bra och det som anmäls blir ofta åtgärdat. Appen är ett utmärkt sätt att bidra till att vår omgivning hålls ren och välskött. 

Varvseken Sommarfest!

Alla är välkomna till Varvsekens sommarfest den 1 september. Det kommer att bli en rolig dag för hela familjen med aktiviteter, mat och dryck.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla en glad midsommar och en härlig sommar!

 

Stort tack till alla som närvarade på årsstämman!

Det var väldigt trevligt att få träffa en del av er boende på årsstämman! Styrelsen tycker det var ett bra möte med mycket bra diskussioner och frågor som togs upp.

Digitalisering av underhållsplanen

Styrelsen arbetar tillsammans med NABO med en uppdatering och digitalisering av vår underhållsplan. Den kommer att ligga i ett digitalt verktyg, Planima, som tillhandahålls av NABO.
Den nya underhållsplanen ska bli lättare att arbeta i och ha mer funktioner för redovisning och uppföljning.

Bygglov för bastuflotte bortanför badbryggan

Stadsbyggnadskontoret har beviljat ett bygglov för en bastuflotte längst vår strandpromenad bortanför badbryggan (diarienummer:2023-05742). Denna skulle skötas av en separat förening där endast medlemmar har tillträde. Styrelsen har överklagat detta beslut då vi inte tycker att platsen eller verksamheten passar in i vår strandpromenad eller den ursprungliga planen för området. Samt att det finns andra platser längre från bebyggelse där en bastuflotte skulle störa mindre. Styrelsen kommer att följa den fortsatta utvecklingen i ärendet. Några av våra grannföreningar har också överklagat, det finns även möjlighet att överklaga som privatperson. Om man känner sig engagerad i frågan eller vill veta mer så kan ni höra av er till Styrelsen.

 

Med vänlig hälsning /

Styrelsen BRF Flytdockan 1

OVK Godkänd!

Vi är glada att meddela att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har blivit godkänd för vår förening. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att luften i våra byggnader är av hög kvalitet.

Vårstädning av gårdarna 21 april 11:00-14:00

Alla boende är varmt välkomna att delta i vår gemensamma gårdsstädning den 21 april mellan klockan 11:00 och 14:00. Vi hjälps åt att göra våra gårdar och hus fina, det är ett trevlig tillfälle att lära känna sina grannar och det bjudas på fika av trädgårdsgruppen. 

Hjärtstartare utanför Varvseken

Varvseken har monterat en ny hjärtstartare utanför lokalen Varvseken på Gröndalsvägen 190. Det är en fantastisk säkerhetsåtgärd för att öka områdets beredskap för eventuella nödsituationer. Vi uppmanar alla att vara medvetna om dess placering och hur den används vid behov.

För den som är intresserad kommer det att organiseras en kort online-kurs i hjärtstartarens användning den 22 maj. Det finns plats för totalt 100 deltagare. Hör av dig till styrelsen om du vill delta.

Cykelförråd i 145

Nu när våren är här kommer styrelsen att flytta cyklar med punktering från cykelförrådet i hus 145 för att ge plats åt de cyklar som är i bruk. Om du vet med dig att en av de punkterade cyklarna är din, hör av dig till styrelsen.

De cyklar som efter förra årets cykelrensning inte hade någon ägare har nu förvarats i 8 månader och därmed forslats bort för återvinning.

Vänliga hälsningar / 

Styrelsen BRF flytdockan 1

Uppdatering från styrelsemöte 2024-04-09

Årsstämma den 2:a maj 2024

Stämman hålls 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.

Nu är tid att lämna in motioner till stämman! Tänk på att avsluta motionstexten med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till. Skicka in motionen senast den 9:e februari till  eller lämna i föreningens brevlåda i trapphuset Gröndalsvägen 145.

Ny ventilationskontroll, OVK, den 28:e Februari

En ny ventilationskontroll är planerad att utföras den 28:e februari efter att alla tidigare brister har åtgärdats och injustering av luftflöden utförts. Vi hoppas då på ett godkänt resultat!

Under OVK kommer besiktningsmannen behöva tillgång till alla boendes lägenheter. Vi återkommer närmre om detaljer kring detta.

Skyddsrum finns i 141:an

Eftersom skyddsläget i Sverige har omnämnts i media under januari vill vi passa på att påminna alla boende om att här i Ekensberg finns ett antal skyddsrum. Ett av dem ligger i hus 141 i vår förening (Gröndalsvägen 141). På MSB:s hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och även söka på en skyddsrumskarta efter var det finns skyddsrum i ett visst område i Sverige.

Böcker i tvättstugan

Det lilla biblioteket som finns i två bokhyllor i tvättstugan har blivit väldigt fullt på böcker. Om någon är intresserad av att läsa dem, hämta gärna böcker där. Styrelsen kommer snart på igenom böckerna och gallra det som inte verkar vara relevant. Vi kommer sedan se över om det efter detta sker någon ruljans på böcker och verkar uppskattat av er. Om inget intresse finns kommer det kanske tas bort för att inte bli en onödig lagringsplats.

Registrera er på hemsidan

För er som inte redan gjort det för att t.ex. kunna boka tvättstugan, så registrera gärna användare på hemsidan. Registrerade användare kommer att få mail om bland annat dessa styrelserapporter, nyhetsbrev och annan information som vi publicerar och det blir lättare att nå er digitalt med information.

 

Med vänliga hälsningar!

/ Styrelsen

 

Styrelsen vill önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi vill även passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit under 2023 till vår förening och trivseln i största allmänhet. 

Tänk på brandrisken: Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Det försvårar även städningen.
 
Inflationen har varit hög och föreningens driftkostnader ökar dessvärre inför 2024. Bland annat har Stockholm Vatten och Avfall aviserat en höjning av avfallsstaxan med 24 %. Det innebär ökade kostnader för sophanteringen. Sopsugssamfälligheten har bytt två rörsträckor under hösten och förhoppningsvis kommer detta innebära färre sopstopp framöver. Tänk dock på att inga hela pizzakartonger eller liknande får slängas i sopnedkasten.
 
Föreningen fortsätter arbetet med att justera in värmen och att se över bristerna hos ventilationen. En del medlemmar har fått avisering om felaktigheter som måste åtgärdas. Vår förhoppning är att vi har en godkänd ventilation senast i mars.
 
Övergången till det nya sättet att boka tvättider har mestadels fungerat bra. Förhoppningsvis kommer vi att ha färre avbrott i bokningssytemet,  nu när det gamla komplicerade systemet har tagits ur drift.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen