Styrelserapporter

Förvara inget brännbart i trapphusen

Vi utgör varandras brandskydd och brandsäkerheten är vårt gemensamma ansvar. Det är viktigt att vi inte förvarar någonting i trapphusen. Alla brännbara saker, i synnerhet barnvagnar, bildar giftiga och explosiva gaser som försämrar vår prestationsförmåga, snabbar på brandförloppet och försvårar vid utrymning. De flesta som omkommer vid bränder dör av röken och röken brinner.

  • Trapphuset är en viktig utrymningsväg.

  • En brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser.

  • Håll trapphuset rent från barnvagnar, tidningar och annat brännbart.

Inga saker,som till exempel grovsopor, får heller stå i källarkorridorer eller utanför källarförråd på grund av brandrisken.

Titta gärna på den här filmen på Youtube från MSB om brandförloppet i barnvagn:

Uppdatering av ordningsregler

Läs mer om brandsäkerhet och våra andra ordningsregler på flytdockan1.se

Styrelsen ska se över ordningsreglerna vad gäller till exempel grillning på balkong, men de är redan nu uppdaterade avseende förvaring av saker på vatten och avloppsrör i källarförråden.

Parkeringsavgift

Föreningen äger parkeringen vid vattnet. Under den varma sommaren har badtörstande semesterfirare utnyttjat parkeringsplatsen flitigt. Det har inneburit ökade underhållskostnader för föreningen. Styrelsen överväger möjligheten att höja parkeringsavgiften och undersöker hur mycket närliggande föreningar tar ut i parkeringsavgift.

Hemsidan

Föreningens hemsida är informationsrik, men vildvuxen. Styrelsen ser över möjligheterna att förbättra den.

Gårdarna

Beträffande gårdarna säger vi upp avtalet med Gröna gatan för omförhandling. Trädgårdsgruppen undersöker kostnader och tar in offerter för omformning, jord, växter och underhåll av gårdarna, i synnerhet för 141/145.

Många som lämnar sina barn på dagiset Matrosen parkerar på betongplattan utanför. Det är en brandväg där räddningsfordon måste kunna komma till. Betongplattan har också börjat ta skada av belastningen. Styrelsen har bett Matrosen hänvisa föräldrarna till parkeringsplats eller gatan.

Erling Parman Sievert Styrelsen för brf Flytdockan 1

* Här kan du hitta upplysningar om brf Flytdockan 1 och om din bostad: Nabo.se. Logga in högt upp till höger. Därefter ser du en lista till vänster på sidan:på sidan:

Överst finns ditt namn. Om du klickar på det så kan du ändra inloggningssätt och kontaktuppgifter. Där finns också utloggningsknappen., och logga ut.

Aktuellt visar dina senaste avgiftsavier, dessa kan tankas ner till din dator, med OCR-nummer och allt.

Din lägenhet/lokal visar fysiska och ekonomiska uppgifter om din bostad.

Övrigt innehåller upplysningar om föreningen och om styrelsen. Ordlistan förklarar väldigt många ord med anknytning till ekonomi. Inom Flytis klarar vi det mesta med vanligt språk.

Logga ut gör man genom att klicka på en ruta under namnet överst i listan.

* Fimpar florerar på vår mark, särskilt utanför tvättstugan ner mot parkeringen. Vill vi verkligen ha det så?

* Onsdag 27 maj är det årsstämma i styrelserummet mitt emot tvättstugan. Eftersom lokalen är trång rekommenderas deltagarna att använda webben eller telefon. Instruktioner finns lite varstans.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

 

 

* Nu finns föreningens redovisning av verksamheten 2019 på hemsidan.

Årsstämman äger rum onsdagen 27 maj, i Varvsekens lokaler, Gröndalsvägen 190. För att minimera risken för smitta har myndigheterna utökat möjligheten att lämna fullmakt till ombud, samt gjort det möjligt att delta i stämman via telefonuppkoppling. Den som så önskar ska dock kunna närvara i möteslokalen. Den ursprungligen planerade möjligheten till förtäring och samvaro är naturligtvis inställd.

Ny kallelse och mer information kommer i god tid!

* Vårens traditionella städdag är inställd. Trädgårdsgruppen (Lena Hultman i 149an, Sonia Shirmand i 149an, samt Lena Berglund i 145an) håller reda på vad som behöver göras samt skaffar jord och plantor. Styrelsens Abbas Tadayon (149an) samordnar. Den som vill göra en insats - på valfri tid! - kan ta kontakt med någon i gruppen, eller med Abbas.

* De fyra trapphusen kan bli utan entrémattor under juni månad. Det nuvarande kontraktet upphör sista maj, och det nya kontraktet trader i kraft 1 juli.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Årsstämman är inställd, av omsorg om de medlemmar som vill delta utan att riskera coronasmitta. Styrelsen hoppas att stämman kan genomföras i slutet av maj, kanske med digitala hjälpmedel för dem som vill delta hemifrån. Mer information följer.

* Com Hems har ställt in övergången från analog TV (och radio) till digital TV (utan radio). Så här skriver Com Hem på sin hemsida:

Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter vi upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till efter sommaren 2020. Allt för att inte bidra till ökad oro. Com Hem följer noga utvecklingen och vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt.

* Ytterligare fyra cyklar ställdes in i 141ans cykelrum när en boende med möda hade ordnat en smal passage så att alla cyklar gick att plocka fram. Därefter var cykelrummet åter igenproppat. Trist; när det är fullt så är det fullt!

* Plötsligt sken solen från vår hemsida. Allis Berglund, 145an, erbjuder sig att hjälpa den som har svårt att sköta inköpen under coronatider, https://www.flytdockan1.se/?rID=32&ID=313 . Allis kan tänka sig att besöka Gröndals centrum, med Coop, bageri, apotek, bibliotek och blomsteraffär!

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Redovisningen till stämman 16 april kompletterades, Stena Recycling ska i fortsättningen tömma grovsoprummen enligt avtalet, fastighetsförsäkringen ska jämföras med billigare alternativ, avloppsrören ska även i fortsättningen hålla tätt, framtida underhåll ska upptäckas i tid och anpassas till den ekonomiska verkligheten, entrémattorna kanske blir billigare med ny leverantör, ett stort antal ventiler i källaren har katalogiserats, en hyreslägenhet behöver renoveras, gårdarna ska skötas även kommande sommar. Sådan är vardagen i styrelsen!

* Jo, förresten, det kom ett meddelande från Tarjas som sköter trappstädningen. Vissna blommor i fönstren, barnvagnar, cyklar och skor försvårar städarens arbete. Även räddningstjänsten fungerar bättre i tomma trapphus.

Även om våra hus aldrig drabbas av eld och explosioner så kan vi underlätta för städaren att komma fram.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1