Styrelserapporter

Värmen i föreningens lägenheter har varit ojämn och flera har upplevt problem med värmen på elementen. Styrelsen har tidigare anlitat en firma för att ordna detta men arbetet har inte utförts. Styrelsen har därför begärt in nya offerter och beslutat valt att anlita Energisparkonsult AB. Nya ventiler, termostater och stamreglerventiler kommer att installeras och hela värmesystemet kommer att injusteras. För arbetet kommer Energisparkonsult AB behöva tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om det kommer under hösten.

Flera har noterat att Brf  Stapelbädden 5 (föreningen tvärs över gatan) har monterat solceller på taket. Styrelsen har haft uppe frågan om vi ska göra samma investering. Styrelsen beslutade dock att inte gå vidare med detta i nuläget  eftersom det inte bedömdes som ekonomiskt fördelaktigt. Det är för närvarande långa leveranstider. Vidare är det är fördelaktigt att montera solceller i samband med att taken renoveras. Föreningen lade om taken under år 2014-2015.

Många undrar vad som händer med ombyggnaden av gruppboendet. Svaret är att just nu händer inte så mycket eftersom bygglovsansökan behandlas av Stadsbyggnadskontoret. Handläggningstiden kan vara upp till 10 veckor för en komplett ansökan. Begärs kompletteringar utökas handläggningstiden. Styrelsen hoppas dock på ett beslut under september månad.

Sommaren går mot sitt slut men passa på att använda våra gårdar när vädret passar. Föreningen har köpt in nya fina soffor och bord!

Det är flera i föreningen som har upplevt problem med värmen på sina element. Styrelsen hade därför kontakt med Uttrans rörteknik i början av 2021 för att justera ventilerna på elementen. Dock föranledde omständigheterna i omvärlden att arbetet sköts fram. Det får inte heller varken vara för varmt eller för kallt ute vid genomförandet, varför vi är hänvisade till sen vår eller tidig höst. Nu är dock injusteringen äntligen inbokad och kommer att utföras under vecka 18. Uttrans rörteknik kommer att behöva gå in samtliga lägenheter.

Som vi tidigare informerat om har Stockholms stad sagt upp sin hyreslägenhet på bottenvåningen i port 149 per den sista april. Med anledning av det har styrelsen satt in extra styrelsemöten och haft ett möte med jurist. Vid slutbesiktningen uppkom anmärkningar, vilket innebär att lägenheten inte är färdigbesiktigad än.

I föreningens utrymmen finns många skrymslen och vrår. Styrelsen ska gå igenom våra gemensamma utrymmen för att se hur vi kan nyttja dem och om det är aktuellt att hyra ut något av dem till medlemmarna.

Styrelsen har diskuterat möjligheten att isolera krypvindarna för att minska elkostnaderna. Det innebär dock en risk för fuktskador och mögeltillväxt, varför vi väljer att inte isolera.

Som ni kanske har lagt märke till har vi på senare tid råkat ut för klotter, bland annat vid källaren. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser något misstänkt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla koll på vad som händer.

Cyklarna i föreningen frodas och växer till antalet, vilket innebär att vi kommer att behöva göra en utrensning av cyklar till våren.

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen för brf Flytdockan 1

Årsstämma och motioner

Torsdagen den 5 maj, klockan 19.00 håller Brf Flytdockan årsstämma i Varvsekens lokal på Gröndalsvägen 190.

Du som vill lämna in en motion till årsstämman, vänligen skicka ett mejl till eller lämna den i föreningens brevlåda, Gröndalsvägen 145 senast fredagen den 26 februari. Du bör avsluta texten med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till.

Var med i styrelsen

Valberedningen påbörjar inom kort sitt arbete med att hitta nya personer till styrelsen. Ta chansen att vara med och påverka och få veta mer om vad som händer i din förening.

Hyreslägenhet uppsagd

Stockholms stad har genom åren hyrt en av lägenheterna i port 149 för olika ändamål, men har nu sagt upp den per den sista april.

Beskärning till våren

En del av växtligheten på våra gårdar är i behov av att beskäras. Vi planerar därför att låta beskära utvalda träd och buskar till våren.

Ökade elkostnader

November och december bjöd på en del kyliga dagar, vilket också ökade föreningens kostnader för el och fjärrvärme under perioden.

 

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen för brf Flytdockan 1

Vibrationer i byggnad och fönster

En del av er har kanske lagt märke till att det ibland har vibrerat i huset och att fönstren har skakat. Det beror på sprängningar som Stockholm vatten och avfall gör i samband med arbetet för en ny avloppstunnel från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen, vilket orsaker både höga ljud och skakningar vid olika tider.

Hantera dina frågor själv på nabo.se

Vår förening förvaltas av Nabo. Om du har frågor kring betalning, utskick av avier eller andra frågor kring förvaltningen kan du vända dig direkt till Nabo. På Nabos kundportal kan du logga in med BankID för att själv hantera frågor som att ändra till elektronisk avisering eller se information om din bostad.

Du når också Nabo via telefon 010-288 00 00, måndag till fredag kl. 09.00-11.30

Justering av elementen

Det är fortfarande flera som upplever problem med värmen på sina element. Vi har därför anlitat Uttrans rörteknik för att justera ventilerna för elementen. Det innebär att de behöver gå in i samtliga lägenheter. Startdatum för arbetet är ännu inte bestämt, men vi återkommer om det.

 

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen för brf Flytdockan 1

 

Underhållsarbete med gården 141/145 påbörjas i april 2021

Trädgårdsgruppen har undersökt förutsättningarna och tagit in offert för omformning, jord, växter och underhåll av gårdarna. I april 2021 påbörjas arbetet med att i första hand åtgärda gården 141/145.

Vid problem med värmen kontakta NBF

Nu när hösten fallit på upplever många medlemmar problem med elementen och värmen i sina lägenheter. För närvarande uppmanar vi er att vända er till NBF (Fritte) om värmen inte fungerar tillfredsställande. Ni når Fritte på telefon 072-715 39 44 eller mejl

Styrelsen undersöker möjligheten att vidta ytterligare åtgärder.

Ta skydd i 141:an

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Här i Ekensberg är vi utrustade med ett antal skyddsrum och ett har vi i 141 i vår förening. Den 4 januari kommer MSB och inspekterar att det är i sin ordning. På MSB:s hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och även söka på en skyddsrumskarta efter var det finns skyddsrum i ett visst område i Sverige.

 

 

Erling Parman Sievert
Styrelsen för brf Flytdockan 1