Styrelserapporter

* Gårdarna har åter blivit aktuella, sedan Trädgårdsgruppen lämnat ett förslag där alternativen kan jämföras med varandra. Efter diskussion sköts frågan upp; styrelsen behöver läsa på. Även cykelparkeringen sköts på framtiden, eftersom den hänger ihop med gårdarnas utformning.

* Den färgglada "månlandaren" som sedan några veckor står på vår parkeringsplats ska bort. Anläggningen används för att förse de små traktorerna med sand som sprids på traktens gångvägar. Styrelsen hoppas att ägaren hittar en mer diskret placering.

* Styrelsen har nu beslutat att det blir fyra nya p-platser på parkeringen.

* Som alla kan se står sopcontainern fortfarande kvar. Enligt uppgift från entreprenören pågår reparationerna, hela tiden. De inleddes efter haveriet i början av juli.

* Hissrenoveringen ska genomföras som planerat, och inleds i 145:an måndag 5 december. Någon trist typ har tagit bort lapparna med upplysningar om renoveringen, vilket inte hindrar att projektet genomförs.

Hissen kommer att vara avstängd i närmare två veckor; under vecka två kan man komma överens med någon reparatör som kan köra hissen tillfälligt vid särskilt stort behov (pianoleverans eller liknande).

* Det kommunala bolaget Sisab, som bland annat äger grannfastigheten Flytdockan 2 med fritidshemmet Gräsanden nedanför 149an, har nu lovat att ersätta brf Flytdockan 1 med 35 000 kronor för de olägenheter sommarens rördragningar orsakade oss. Sisab ska dessutom betala några av Driftias jourutryckningar till följd av misstag i anslutning till rörarbetena.

* Den kommunala stadsdelsförvaltningen har frågat om traktens bostadsrättsföreningar vill medverka till vården av den kommunala marken utmed strandkanten. Brf Flytdockan 1 avböjer erbjudandet; vi anser att det är kommunen som ska sköta den kommunala marken.

* Det har varit störande driftavbrott i fiberkabeln den senaste tiden. Medlemmen Eric Tigerholm har inlett en intressant dialog med OpenNet om orsaken, samt tipsat om enkla förbättringar så att vi slipper just denna typ av störningar i fortsättningen.

* Byggavfallet mellan 145an och 147an ligger fortfarande kvar. Vi är allt fler som undrar vem som bytte toastol mm för några månader sedan. Med tanke på skräpets placering ligger det nära till hands att misstänka någon granne i föreningen.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

Det styrelsemöte som var planerat till 26 oktober blev inställt. Alltför många ledamöter hade förhinder, den kvarvarande skaran var inte tillräckligt stor för att kunna fatta beslut på ett korrekt sätt.

Här är ändå några upplysningar om vad som händer:

* Den som var med redan vid ombildningen 2008 och som sedan säljer har ett skatteavdrag att se fram emot när realisationsvinsten ska beräknas. På ett tidigt stadium amorterade föreningen ett lån på flera miljoner vilket skattetekniskt leder till att reavinsten minskar. Kassören Hans Bonnevier vet mer.

* Styrelsen överväger att ordna fyra nya parkeringsrutor på parkeringsplatsen, vilket skulle ge tillskott till kassan.

* Trappbelysningen är nu slutjusterad, till glädje för många.

* Hissrenoveringen inleds vecka 48, i skiftet november-december. Turordningen blir 145; 147, 141 och 149. Varje hiss kräver två veckor, en vecka helt avstängd och en vecka delvis avstängd. Ingen avstängning under julen.

* Styrelsen har sagt upp avtalen med Driftia (fastighetsskötsel), Svea Park (markvård och snöröjning) samt Stockholm Parkering (parkeringsplatsen och -automaten). Det är tre år sedan föreningen tillträdde som fastighetsägare, och därmed dags att se över vilken service vi behöver.

* Tidtabellen för sopnedkasten ser fortfarande ut att hålla. I mitten av november ska sopsugen åter vara i drift, åtminstone enligt BoDAB som sköter anläggningen.

* Någon har låtit delar av sitt gamla badrum ligga och skräpa mellan 145an och 147an alldeles för många veckor.

Vällagrat

Den som renoverar ska naturligtvis se till att badkar, toastolar och gammalt bruk fraktas bort redan efter de första intensiva dagarna, kanske behövs en andra transport när allt är klart. Det är inte trevligt när avfallet får ligga kvar vecka efter vecka; dessutom lockar det till sig annat skräp som inte alls har med renoveringen att göra.

 

 

 

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Det blir Nacka Hisservice som tar hand om renoveringen av hissarna. Arbetet inleds i slutet av november i 145:an, och fortsätter sedan med 147:an, 141:an och 149:an. Turordningen utgår från rapporter om jourutryckningar.

Varje hiss kräver två arbetsveckor, en vecka då hissen är helt avstängd och en vecka då hissen delvis är avstängd. Ingen avstängning under jul och nyårshelgerna.

Nacka Hisservice har redan tagit över servicen av hissarna, Nytt nummer till felanmälan 020-41 80 00, ska fungera dygnet runt.

Kalaset kostar närmare 1,7 miljoner kronor. Styrelsen ansöker hos vår bank Nordea om att få utöka lånet.

* Årsavgiften till brf Flytdockan 1 höjs från 1 januari 2012 med 2 procent. Avgiften för fiberkabeln/bredbandet ändras inte.

* Brf Flytdockan 1 har fått tillbaka omkring 12 000 kr från skatteverket. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) slår fast att bostadsrättsföreningar inte behöver skatta för ränteinkomster. Skatteverket hade tolkat lagen fel.

* Sisab, det kommunala bolaget som äger fritidshemmet Gräsanden nedanför 149:an, får i dagarna ett krav från brf Flytdockan 1. Vi kräver kompensation för de olägenheter som rördragningen från 145:an till Gräsanden medfört.

* Den långvariga förvaringen av byggavfall och gammalt sanitetsporslin skapar otrivsel, både inomhus och utomhus. Det har förekommit stora säckar med byggavfall i 145:ans entré, klart olämpligt med tanke på brandrisken.

Den som beställer renoveringen ansvarar för att avfallet forslas bort. En rimlig ordning är att avtala med entreprenören om en första borttransport så snart den inledande rivningen är klar, och att ta hand om resten när hela bygget är färdigt några veckor senare.

* Den som renoverar badrum kan få gratis hjälp med kvalitetskontrollen av Avloppsteknik Svenska AB. När alla kopplingar är klara, men innan det nya golvet läggs på plats, kan man ta egna bilder av rör, golvbrunn och kopplingar med digitalkameran och skicka bilderna till båda dessa adresser:

;

Avloppsteknik har lovat att omgående granska bilderna och skicka svar så att golvläggningen kan genomföras. När golvet väl är på plats går det inte längre att kontrollera kopplingarna.

Avloppsteknik (www.avloppsteknik.se/; 08-799 98 00) har föreningens uppdrag att se till att fastighetens avloppsrör sköts på rätt sätt så att vi slipper framtida skador.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Förnyelsen av gårdarna är uppskjuten tills vidare. Trädgårdsgruppen hade invändningar mot styrelsens beslut (se rapport från styrelsen 110614), och styrelsen bad Trädgårdsgruppen om kompletterande information. Sen bröt sommaren ut …

* Vid slutbesiktningen efter renoveringen av de högst belägna balkongtaken upptäcktes diverse brister i fasaderna. Utredning pågår.

* Niklas Tengblad och Hans Bonnevier undersöker dels möjligheten att bostadsrättsföreningen sköter förvaltningen av parkeringsplatserna i egen regi, dels möjligheten att utöka antalet parkeringsplatser.

* Det tidigare utlovade erbjudandet om flödesbegränsare till vattenkranarna (se rapport från styrelsen 110512) blir inte av. Styrelsen har ändrat sig. Besparingen är inte så säker som vi trodde, dessutom har ett eventuellt kommande EU-beslut radikalt ändrat förutsättningarna.

* Renoveringen av hissarna har nu kommit så långt att sex företag bjudits in att lämna anbud. När anbudstiden gick ut 2 september hade två företag svarat. Fortsättning följer.

* Flertalet boende skiter väl i avloppssystemet, som just därför behöver kärleksfull omvårdnad. Alla hushåll har underrättats om resultatet av inventeringen våren 2010, och många har därefter uppgraderat sina badrum. Men det fanns brister även i fastighetens avloppsrör. Styrelsen tar nu tag i denna föga glamorösa uppgift.

* Moderniseringen av den gemensamma belysningen i trapphus och källargångar blev klar lagom till sommarsolståndet. Vid den tiden var det inte så lätt att testa den nya installationen. Nu är det lättare att urskilja var ljuset är alltför svagt, och om rörelsedetektorn är felinställd. Det blir en slutjustering efter 15 september. Du som har synpunkter på belysningen kan lämna en lapp i föreningens brevlåda som finns i 145:ans entré, eller skicka ett mejl till styrelsenflytdockan1.se.

* Gruppboendet i 149:an ska åter tas i bruk, denna gång av unga skötsamma flickor som av olika anledningar behöver ett boende för att kunna slutföra sina studier. Första inflyttning 5 september. Styrelsen hoppas att våra nya grannar ska finna sig väl tillrätta hos brf Flytdockan 1!

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Trädgårdsgruppen har tagit fram ett förslag för modernisering av gårdarna. Jorden är gammal och förbrukad; att byta den skulle kosta närmare 200 000 kronor.

På styrelsemötet 14 juni kunde Lena Berglund (145), Ylva Sandberg (141), Lena Hultman (149) och Annica Hallgren (147) presentera kompletta förslag för våra två gårdar. Nya planritningar, nya växter. Den sammanlagda kostnaden uppgår maximalt till 500 000 kronor.

Styrelsen gav klartecken för gården 147-149, och hoppas att arbetena där blir klara redan i år.

Gården 141-145 får anstå till nästa år; dels gäller det att hålla i slantarna (bland annat måste alla fyra hissarna uppgraderas med det snaraste), dels kan erfarenheter från den första gården (147-149) användas vid beställning av arbetena på gården 141-145.

Styrelsen underströk att den sammanlagda kostnaden ska uppgå till högst 500 000 kronor.

* Den urgamla tv-kabeln, den som användes innan Comhem drog sin kabel, borde åter tas i bruk, enligt ett förslag till årsstämman. Avsikten är att gratiskanalerna ("must carry") skulle bli tillgängliga, med god kvalitet.

Medlemmen Eric Tigerholm hade undersökt saken tillsammans med Gunnar Jansson (sambo med förslagsställaren Christina Pettersson).

Efter diskussion kom styrelsen fram till att föreningen inte har något att vinna på att aktivera denna urgamla kabel. Det finns outnyttjat utrymme i fiberkabeln som är lättare och billigare att utnyttja.

Och gratiskanalerna finns redan nu tillgängliga via Comhems kabel, utan någon insats av arbete eller pengar.

* Olyckliga omständigheter har gjort att hissrenoveringen ännu inte kommit igång. Men den kommer!

* Underhållsplanen har uppdaterats. Notera planen inte är en förteckning över vad som beslutats; planen är endast till för att viktiga saker inte ska glömmas bort, och för att styrelsen ska veta vilka kostnader som väntar runt hörnet.

* Det blir arbete med rördragning i 145:ans källare i sommar. Förskolan nedanför 149:an har hittills köpt vatten från oss, men ska i fortsättningen klara sig utan Flytdockan 1 som mellanhand. Rörarbetena kan tänkas medföra störande ljud. Styrelsen har krävt att entreprenören ska varsla tio dagar i förväg.

* Vi ska själva under sommaren byta en så kallad värmeväxlare som finns bakom den låsta dörren "UC" i 145:ans källare. Detta sker tämligen ljudlöst; däremot kan det bli något avbrott i vattenförsörjningen. Vi hoppas kunna varsla i god tid.

* Styrelsen funderar vidare över tidigare utlovade flödesbegränsare till vattenkranarna. Det har visat sig att tapprören kan se olika ut, så det är inte bara att köpa ett parti flödesbegränsare och dela ut. Styrelsen återkommer om detta!

* Numera ska det finnas fästpunkter för säkerhetslinor på taken. Jag har visserligen inte sett fästpunkterna med egna ögon, men jag har lånat ut en nyckel till entreprenören som skulle göra jobbet, och sedan fått tillbaka nyckeln. Fästpunkterna ska göra det möjligt att skotta taken vid svåra snöfall, som vi haft de två senaste vintrarna. Stockholmshem brydde sig aldrig om att installera fästpunkter, men vintrarna var mildare på den tiden.

* Trapphusmålningen ska vara fullbordad veckan efter midsommar.

* En medlem med gott minne har frågat vad som gäller målning av balkongtakens undersida. Det ska vara stockholmsvitt, och färgen ska vara anpassad till underlaget (trä eller betong). Den enskilde ansvarar för eventuella skador på fastigheten.

* Mer balkongnytt: renoveringen av alla trätaken högst upp är nu klar; endast besiktningen återstår.

* Inför sommaren: vid akuta ärenden går det säkert att få tag på någon i styrelsen; det finns massor av telefonnummer på hemsidan.

* Synpunkter på den nya belysningen i gemensamma utrymmen skickas lämpligen till styrelsenflytdockan1.se. Det kan vara svårt att se hur den nya belysningen fungerar nu på sommaren då det är som ljusast. Men i början av hösten ska vi göra nya justeringar, om det behövs.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!