Styrelserapporter

* Två förslag till färgsättning av trapphusen presenteras inom kort i föreningens kansli (vid tvättstugan). När medlemmarna sagt sitt inleds målningen under oktober. Den ska vara klar till jul.

* Renoveringen av hissarna skjuts upp till nästa år. En besiktning visar att det inte finns några akuta problem. Med stöd av besiktningen vet vi vad som ska bytas ut. Hisskorgar och hissmaskiner får vara kvar, medan signalsystem, dörrmaskinerier och datorer behöver förnyas. Detta skjuts upp till 2011.

* Fiberkabeln är nu installerad. Inom kort ska nätet besiktigas så att vi vet att vi verkligen fått det vi beställt. Sen återstår bara att skriva avtal med en kabelleverantör som ska förse kabeln med innehåll. Förhoppningen är att allt är klart i god tid före jul.

* Renovering av våtutrymmen är en stor fråga. Alla boende - medlemmar och hyresgäster - har fått information om läget i den egna bostaden.

Nu ska tre uppgifter lösas:

a/ Gruppboendet, föreningens största lägenhet med fyra våtutrymmen, hyrs av kommunen. Där behöv omfattande renovering. Styrelsen och kommunen har skilda uppfattningar om var ansvaret ligger, förhandlingar pågår. Arbetet kan inte inledas förrän förhandlingarna avslutats. Detta är ett stort och dyrt projekt.

b/ Föreningen har fem vanliga bostadshyresgäster. Föreningen är fastighetsägare och har ansvaret för att föråldrade våtrum renoveras, helst innan det uppstått någon vattenskada.

c/ Flertalet medlemmar behöver renovera bad och (i förekomande fall) separat wc. Några har redan gjort det. Alla har erbjudits besiktning. De flesta nappade på erbjudandet och har underrättats om läget i badrummet.

Föreningen har stort ansvar för punkterna a/ och b/, medan punkten c/ är den enskilde medlemmens ansvar. Tanken är att medlemmarna ska kunna anlita samma entreprenör som föreningen anlitar.

* Alla våtrumsrenoveringar ska dokumenteras av kompetent person. Vi återkommer med instruktioner och tips. Avsikten är att både medlemmarnas och föreningens försäkringar ska gälla om olyckan är framme och det uppstår en vattenskada.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Höstens gårdsstädning bryter ut söndag 10 oktober kl 10, samling på gården 147-149. Förutom räfsning och krattning blir det grill och kaffe, med mera.

* Boende i brf Flytdockan 1 (även hyresgäster) kan numera hyra gästlägenheten som grannföreningen Ekensbergs Udde inrättat på Gröndalsvägen 161. Fyra sovplatser (en våningssäng och en bäddsoffa), samt ett minikök ("kitchenette") för kaffebryggning och enkel matlagning.

300 kr per natt; deposition 500 kr som återfås efter godkänd besiktning av städning mm. Bokning högst 14 dagar i förväg till boka161(snabel)ekensberg.org. Tala om vem du är, att du bor i brf Flytdockan 1, hur du vill bli nådd, telefonnummer samt vilka dagar du vill hyra lägenheten.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Alla medlemmar kommer att erbjudas besiktning av våtrum (ej kök) på föreningens bekostnad.

* Trapphusmålningen börjar 1 oktober och ska vara klar till jul, enligt besked från entreprenören Sandå Måleri. Medlemmarna får dessförinnan ta ställning till två förslag. Trapphusens entréer och lägenhetsdörrarnas utsidor ingår i uppdraget. Hur det blir med hissarna är oklart, det beror på hur bråttom det är med hissarnas renovering. Nya belysningsarmaturer beslutas senare, när vi vet mer om belysningsteknikens utveckling.

* Hissarna har besiktigats. Vi får därmed ett underlag för planerat underhåll och renovering, och blir inte så utlämnade åt käcka förslag från den firma som får uppdraget att se över hissarna.

* Föreningen har omkring 20 miljoner kronor i lån. Två av lånen har omförhandlats. Efter förfrågningar hos fem banker beslutade styrelsen att låta lånen ligga kvar hos Nordea. Nu är ungefär en tredjedel obundet till rörlig ränta, en tredjedel på tre år och en tredjedel på fem år.

* Det har varit upprepade stopp i sopnedkastet i 149:an, där någon boende inte riktigt vet hur sopnedkastet ska användas.

Alltså: allting ska stoppas i sådana där vanliga plastkassar som finns i matbutikerna, och kassen ska knytas i hop. Det gäller även pizzakartonger och bag-in-boxkartonger för vin. Kartongerna ska plattas till och stoppas i plastkasse som ska knytas, annars är det stor risk för stopp.

Varje jourutryckning för att plocka bort kartonger kostar närmare 2 000 kronor.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas här på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Årsavgiften höjs från 1 januari 2011. Hur mycket det blir klarnar i god tid före årsskiftet.

* Målningen av trapphusen inleds så snart entreprenören Sandå Måleri har tid för oss, troligen i början av hösten.

* Samtalen med kommunen om renoveringen av våtrummen i gruppboendet (149an) kärvar. Styrelsen anser att kommunen ska stå för kostnaden, men kommunen är kallsinnig. Eftersom det gäller mycket pengar med knepiga juridiska frågor har vi vänt oss till samma jurist som tidigare bistått föreningen i ett hyresärende.

* Under sommaren blir det glesare bevakning av post och e-post till styrelsen. Akuta fel bör alltså anmälas direkt till Driftia, Storstadens Hiss eller Avloppsteknik.

* Installationen av fiberkabel har dragit ut på tiden. Samtidigt pågår jakten på en så kallad kabeloperatör, som ska förse kabeln med innehåll. I den frågan samarbetar vi med bostadsrättsföreningarna Stapelbädden 5 och Stapelbädden 7 på andra sidan gatan.

* Sandlådan på gården mellan 141an och 145an ska få ny sand, till glädje för många små människor.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas här på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Förskolan Matrosen har fått lov att placera en lekstuga i anslutning till sin dörr mot gården.

* Trädgårdsgruppen ska anlita ett proffs för att få fram en detaljerad planering av gårdarna och planteringarna runt husen. Siktet är inställt på "Gård att njuta av hela året" och "Gröna miljöer som inte kräver så mycket praktiskt arbete".

* Eldriven köksfläkt får inte anslutas till husets ventilation. Endast så kallad kolfilterfläkt, där luften roterar i köket, är tillåten. Styrelsen har gett Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin i uppdrag att se till att denna regel efterlevs, så att inte husets ventilation sätt ur spel.

* Mer ventilation: vi har så kallade platon-golv, för att ventilera eventuella onyttigheter som flytspackel och betong kan avge. Därför är det viktigt att inte ändra golvkonstruktionen; redan vid 75 procents luftfuktighet finns det risk att onyttiga gaser alstras.

* Vi fortsätter överläggningarna med kommunen om våtrummen i gruppboendet (149an). gruppboendet har flera våtrum som behöver renoveras.

* Målning av trapphus har kommit så långt att vi utsett en entreprenör. Det är oklart när arbetet kommer igång.

* Renovering av hissar, en tvåstegsraket. Just nu försöker vi fastställa vad som verkligen behöver göras. Därefter ska vi leta efter den entreprenör som utför jobbet billigast.

* Grillen på gården mellan 141:an och 145:an ska flyttas så att inte allt os drabbar boende i 145:an.

* Det ser ut som om Fortum ska leverera all fjärrvärme till bostadsrättsföreningarna på Varvet. Vår förening håller dessutom ett öga på möjligheten att installera bergvärme och/eller solceller.

* En medlem har ansökt om rätt att installera parabolantenn på taket. Styrelsen avslog, med hänvisning till de risker för huset som en sådan installation medför.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas här på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!