Styrelserapporter

* Den här gången kunde styrelsen samla sig kring en föreslagen kabeloperatör, som ska förse fiberkabeln med innehåll (internet, tv-kanaler, telefoni). Avtalet ska - förhoppningsvis - skrivas under 23 november. Det blir snabbare och billigare internet än vad Comhem erbjuder, samt ett stort TV-utbud. Om allt går på räls kan kabeln tas i bruk någon vecka in på det nya året.

* Vi fortsätter att leta våtrumsentreprenör. Föreningen ska renovera våtrummen i gruppboendet i 149:an samt de fem hyreslägenheterna och förskolan Matrosen. När föreningen hittat ett företag som vi tror på och testat kan naturligtvis intresserade medlemmar söka kontakt med samma företag.

* Alla som renoverar, eller har renoverat, bad eller wc uppmanas att lämna ett så kallat kvalitetsintyg till styrelsen. Det går naturligtvis bra med en kopia. Ett sådant dokument kan vara avgörande om det någon gång i framtiden inträffar en vattenskada. Utan ett sådant intyg finns risken att medlemmens/föreningens försäkring inte gäller. Vattenskador kan bli väldigt dyra.

* Värmesystemets cirkulationspump går hela sommaren, och styrelsen hade hoppats kunna spara pengar genom att stänga av pumpen de varmaste månaderna. Men sedan Rolf Strand räknat på saken visar det sig att en avstängning skulle kosta mer än den smakar, så pumpen får gå året runt även i fortsättningen.

* De som bor i 147-149 ska försöka förbättra ordningen i utrymmena avsedda för barnvagnar och cyklar.

* Alla trapphus måste tömmas inför ommålningen som inleds endera dagen. Endast krukväxterna är välkomna tillbaka när målningen är slutförd. Trapphusen är inga förvaringsutrymmen.

* Grovsoprummen kostar omkring 70 000 kr om året, eller en dryg hundralapp per lägenhet och månad. Flera styrelseledamöter anser att vi inte får valuta för pengarna och vill därför stänga grovsoprummen. Det är också så att några boende (särskilt i 147-149) missbrukar grovsoprummet och slänger vanligt hushållsavfall (äpplen, ölburkar mm) i containern som då blir grisig och otrivsam för alla utom traktens flugor.

Men sista ordet är inte sagt. Vi som inte har bil har stor nytta av grovsoprummen. Och hur blir det med möjligheten att sortera glödlampor, elavfall och metallavfall om grovsoprummen avskaffas?

* Det har varit problem med tvättstugans elektronik, så att det inte gick att komma in och hämta tvätt som var klar. Om detta händer igen: ta kontakt med Eric Tigerholm i 141:an, med undertecknad Sven-Åke Aulin eller med någon annan i styrelsen.

* Den "obligatoriska ventilationskontrollen" (OVK) visade att allt fungerar som det ska.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Trätaken ovanför balkongerna högst upp i trapphusen behöver läggas om. Det är föreningens ansvar. Arbetet inleds i vår.

* Föreningen har ansvaret för våtrummen i hyreslägenheterna, och letar efter någon bra entreprenör. Styrelsen tar tacksamt emot tips om bra företag (pålitligt och prisvärt).

* Trapphusmålningen startar senare än planerat, på grund av sjukdom hos entreprenören Sandå Måleri. Medlemmarna ska som utlovat få möjlighet att välja mellan två olika färgsättningar. Arbetet beräknas fortfarande vara klart vid årsskiftet.

* Installationen av fiberkabel (för internet, tv och telefoni) är klar och kontrollerad. Nu återstår att fylla kabeln med innehåll. Rolf Strand och Eric Tigerholm är föreningens agenter i jakten på bästa lösningen.

* Den tidigare utlovade avgiftshöjningen vid årsskiftet skjuts upp minst ett kvartal. Styrelsen vill veta mer om hur ekonomin utvecklats under 2011 innan det är dags för beslut. Bakgrunden är att kostnaderna för räntor, värme och el troligen sjunkit under året.

* Någon har höjt värmen från ett värmeelement i 145:ans entré. Det är sabotage, och kostar föreningen/medlemmarna 5000 kronor om året. Samma sak har tidigare inträffat i 147:ans bottenvåning; där har föreningen justerat termostaten för att försvåra nya sabotage.

* Den av staten föreskrivna obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomförs på förmiddagen torsdag 28 oktober.

* Flytdockan 1 är medlem i Intresseföreningen Varvseken, som sköter samlingslokalerna på Gröndalsvägen 190, badbryggan mm. Folk från Varvseken diskuterade nyligen Ekensbergsområdet med tjänstemän från stadsdelsförvaltningen.

Kommunen lovade att städningen ska bli bättre; att träd och buskar ska skötas med större omsorg och att Äventyrsparken som ligger upp mot Ekensbergsvägen så småningom ska restaureras.

Till våren ska kommunen ta bort de träd och grenar utanför Uddens Förskola som dödats med giftampuller. Då blir det möjligt att överblicka skadornas omfattning.

Rötterna från träden utmed Gröndalsvägen orsakar problem för fotgängare och fastigheter. Trottoarer och gräsmattor förstörs. Trafikkontoret ska se till att asfalten och gräset skyddas mot de vildvuxna rötterna.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

Styrelsen beslutade vid ett extramöte att skjuta upp beslutet om vilken kabeloperatör som ska förse våra fiberkablar med innehåll.

Styrelsen skulle säga ja eller nej till ett enda förslag som förhandlats fram i samarbete med brf Stapelbädden 5 och brf Stapelbädden 7. Undertecknad Sven-Åke var Flytdockan 1:s representant i arbetsgruppen, och ansvarade också för informationen till styrelsen i Flytdockan 1.

Förslaget avvisades dels med hänvisning till bristfällig information om alternativa leverantörer, dels med hänvisning till att TV-utbudet ansågs alltför magert.

Några av styrelsens ledamöter efterlyste dessutom möjligheten att spela in TV-program på TV-boxens hårddisk, vilket inte är möjligt i det underkända förslaget.

Styrelsens Rolf Strand och Eric Tigerholm erbjöd sig vid sittande bord att utarbeta ett mer överskådligt förslag som ska ge de boende betydligt större valmöjligheter, och styrelsen ett bättre beslutsunderlag.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Två förslag till färgsättning av trapphusen presenteras inom kort i föreningens kansli (vid tvättstugan). När medlemmarna sagt sitt inleds målningen under oktober. Den ska vara klar till jul.

* Renoveringen av hissarna skjuts upp till nästa år. En besiktning visar att det inte finns några akuta problem. Med stöd av besiktningen vet vi vad som ska bytas ut. Hisskorgar och hissmaskiner får vara kvar, medan signalsystem, dörrmaskinerier och datorer behöver förnyas. Detta skjuts upp till 2011.

* Fiberkabeln är nu installerad. Inom kort ska nätet besiktigas så att vi vet att vi verkligen fått det vi beställt. Sen återstår bara att skriva avtal med en kabelleverantör som ska förse kabeln med innehåll. Förhoppningen är att allt är klart i god tid före jul.

* Renovering av våtutrymmen är en stor fråga. Alla boende - medlemmar och hyresgäster - har fått information om läget i den egna bostaden.

Nu ska tre uppgifter lösas:

a/ Gruppboendet, föreningens största lägenhet med fyra våtutrymmen, hyrs av kommunen. Där behöv omfattande renovering. Styrelsen och kommunen har skilda uppfattningar om var ansvaret ligger, förhandlingar pågår. Arbetet kan inte inledas förrän förhandlingarna avslutats. Detta är ett stort och dyrt projekt.

b/ Föreningen har fem vanliga bostadshyresgäster. Föreningen är fastighetsägare och har ansvaret för att föråldrade våtrum renoveras, helst innan det uppstått någon vattenskada.

c/ Flertalet medlemmar behöver renovera bad och (i förekomande fall) separat wc. Några har redan gjort det. Alla har erbjudits besiktning. De flesta nappade på erbjudandet och har underrättats om läget i badrummet.

Föreningen har stort ansvar för punkterna a/ och b/, medan punkten c/ är den enskilde medlemmens ansvar. Tanken är att medlemmarna ska kunna anlita samma entreprenör som föreningen anlitar.

* Alla våtrumsrenoveringar ska dokumenteras av kompetent person. Vi återkommer med instruktioner och tips. Avsikten är att både medlemmarnas och föreningens försäkringar ska gälla om olyckan är framme och det uppstår en vattenskada.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Höstens gårdsstädning bryter ut söndag 10 oktober kl 10, samling på gården 147-149. Förutom räfsning och krattning blir det grill och kaffe, med mera.

* Boende i brf Flytdockan 1 (även hyresgäster) kan numera hyra gästlägenheten som grannföreningen Ekensbergs Udde inrättat på Gröndalsvägen 161. Fyra sovplatser (en våningssäng och en bäddsoffa), samt ett minikök ("kitchenette") för kaffebryggning och enkel matlagning.

300 kr per natt; deposition 500 kr som återfås efter godkänd besiktning av städning mm. Bokning högst 14 dagar i förväg till boka161(snabel)ekensberg.org. Tala om vem du är, att du bor i brf Flytdockan 1, hur du vill bli nådd, telefonnummer samt vilka dagar du vill hyra lägenheten.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!