Styrelserapporter

* Det blir ny belysning i trapphus och källargångar. Runda armaturer och rörelsedetektorer så att vi slipper betala för belysning som ingen har glädje av.

* Alla boende ska erbjudas munstycken till vattenkranarna i köken. Dessa kranar minskar förbrukningen av vatten (varmt och kallt) och blir därför lönsamma för föreningen. Utsläppen av koldioxid minskar till följd av mindre förbrukning av varmvatten.

* Låset till tvättstugans ytterdörr ska programmeras om så att det dygnet runt blir möjligt att komma in och boka tvättid. Själva tvättstugan förblir dock stängd nattetid även i fortsättningen.

* Under våren inleds renoveringen av taken ovanför högt belägna balkonger, jag tror att det finns fjorton stycken. Konstruktionen är av trä och har nu tjänat ut. Det är föreningen som ansvarar för fastighetens yttre delar.

* Styrelsen vill ta bort de träbalkar som förbinder 149:an med skolhuset, eftersom vi inte hittat meningen med arrangemanget. Därigenom blir det svårare att klättra in på de balkonger som vetter mot skolan.

* Renoveringen av våtrummet i före detta gruppboendet (149:an nb) blir klar inom kort.

* Glöm inte årsstämman 5 maj!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

Senkommen rapport från styrelsemötet 10 mars:

* Nordea har frågat om vi vill lägga om lån på så sätt att det blir lite dyrare just nu, men i bästa fall billigare på längre sikt. Styrelsen avböjde; det kommer fler tillfällen att se över lånen.

* Ny belysning i trapphus och källargångar ser ut att vara ett sätt att spara på föreningens elförbrukning. Det betyder att investeringen skulle kunna betala sig själv på tre eller fyra år. Nu prövas olika alternativ.

* Vid renovering av badrum uppkommer frågan om den fula anordningen för montering av vattenmätare måste vara kvar. Styrelsen har inga synpunkter på vad medlemmarna väljer. Det är möjligt att alla så småningom blir tvungna att mäta sin förbrukning av (varm)vatten.

När det gäller hyreslägenheterna är det styrelsen som beslutar. Vi har valt att ta bort uttaget i gruppboendet, eftersom det blir både billigare för föreningen och snyggare för hyresgästen.

* Det så kallade gruppboendet i 149:an nb - omkring 200 kvm som hyrs av kommunen - får nu sina fem våtrum renoverade. Där har hittats mögelskador.

* Underhållsplanen justerades. Den nya versionen finns på hemsidan under fliken "Brf Flytdockan 1, fastigheten" i vänsterspalten. Den nya planen visar att årets kostnader blir omkring 1 miljon kronor större än tidigare beräknat. En orsak är att renoveringen av hyresgästernas badrum (0,5 milj kronor) flyttats från år 2010 till år 2011. Renovering av trätaken ovanför de översta balkongerna är nödvändig, kostar 170 000 kronor, och förnyelsen av gemensam belysning beräknas kosta 150 000 kronor. Gårdsrenovering har räknats upp med 200 000 kronor till 500 000 kronor.

Notera att underhållsplanen är just en plan för att vi ska ha överblick över vad som behöver göras, förr eller senare. Varje åtgärd förutsätter ett särskilt beslut i styrelsen.

* Och så var det golvlisterna, som ska vara ventilerade. Styrelsen får lägga ner orimliga mödor på att övertyga några få medlemmar om detta, bland annat har vi tvingats konsultera juridisk expertis.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* På vårkanten ska ytterdörrarna målas och trapphusmålningen besiktigas. Den som upptäckt brister kan underrätta Karin Käppe senast 15 mars.

* Som framgår på många ställen här på hemsidan ska golvlisterna vara ventilerade. En avflyttad granne har redan tvingats byta tillbaka till rätt list innan han lämnade föreningen.

Samma regler gäller för alla; den som har monterat felaktig list måste byta tillbaka.

Inte bara vi som bor i Flytdockan 1 vet vad som gäller: även den som funderar på att köpa en bostad här har ju tillgång till vår hemsida där golvlisterna fått stort utrymme:

Styrelserapport 6 maj 2010

Styrelserapport 27 maj 2010

Styrelserapport 13 januari 2011

Flytspackel och ventilation

Förtydligande om golvens ventilation

Regler för ombyggnad

* Föreningens ansvar för hyreslägenheterna är större än vi trott. När Stockholmshem ägde fastigheten hade hyresgästen själv ansvar för underhållet av bostadsrum (VLU, valfritt lägenhetsunderhåll). I gengäld var hyrorna lite lägre än de skulle varit om Stockholmshem hade hela underhållsansvaret.

Nu har det visat sig att ansvaret för lägenheterna återgick till hyresvärden (brf Flytdockan 1) i samband med övertagandet. Föreningen ska alltså stå för nödvändig tapetsering och målning; å andra sidan ska hyrorna vara lite högre.

* Tycker du att det är svårt att hitta på flytdockan1.se? Kanske har du hjälp av något som kallas Sitemap och som finns allra längst ner till höger på alla sidor, i ljust grå text (lite svår att upptäcka om man inte vet att Sitemap ligger just där). Klicka på Sitemap, och hela innehållet visas på ett enklare sätt än på förstasidan.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Torsdagen 17 mars 2011 blir den en extra föreningsstämma, i föreningens lokal bredvid tvättstugan. På dagordningen finns en enda punkt, en stadgeändring som blivit aktuell i samband med installationen av fiberkabel.

För närvarande tas årsavgiften ut i proportion till andelstalen/bostadsytan.

Styrelsen vill göra det möjligt att ta ut samma krontal för alla bostäder. Fiberkabel till en stor lägenhet drar ju inte större kostnader än kabel till en liten.

Styrelsen vill dessutom göra det möjligt att ta ut avgift i proportion till förbrukning av varmvatten eller elektricitet.

Ändring av stadgarna förutsätter beslut på två stämmor, så saken kommer upp även på årsstämman 5 maj.

Styrelsens förslag återfinns i bilagan nedan.

* Avgift för fiberkabel till bostadsrätter. Styrelsen har beslutat att avgiften blir 150 kr för varje bostadsrättslägenhet. För detta får alla medlemmar tillgång till internet, samt möjlighet att på egen bekostnad komplettera med TV och telefoni.

* Fiberkabeln till hyreslägenheterna kommer att medföra höjd hyra, omkring 45 kr i månaden. Den hyresgäst som vill använda internet ska betala 150 kr i månaden till föreningen. Därefter har hyresgästen möjlighet att - också på egen bekostnad - komplettera med TV och telefoni.

* Senaste dag för medlemmar att lämna förslag till årsstämman är måndagen 21 mars.

* Hissarna ska förhoppningsvis renoveras under året. En konsult har tidigare undersökt vad som behöver göras, och styrelsen ska begära offerter från tre tänkbara leverantörer.

* Styrelsen fortsätter att söka entreprenör som i första hand ska reparera våtrummen i det tidigare gruppboendet på bottenvåningen i 149:an. Det finns flera kandidater; förhoppningen är att arbetet kan inledas med det snaraste. Om renoveringen av gruppboendet blir bra kan samma entreprenör anlitas för andra arbeten, i första hand renovering av hyreslägenheternas våtrum som föreningen har ansvar för.

* Gruppboendet ska i fortsättningen - som tidigare meddelats - befolkas av några flickor i övre tonåren som behöver lugn och ro för att klara av sina gymnasiestudier. Det är kommunen som hyr lägenheten, och som väljer ut vilka personer som får flytta in med andrahandskontrakt. Jag upprepar denna upplysning därför att kommunen i ett skede var otydlig beträffande sina planer. Nu vet vi vad som gäller.

* Det går rykten om att det finns medlemmar som bryter mot bestämmelserna om ventilation. Det gäller dels golvlisterna/socklarna, som ska vara ventilerade, dels spisfläktarna som inte får vara motordrivna. Eftersom avvikelser kan vara ett hot mot fastighetens ekonomi och klimat har styrelsen gett Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin (det mindre roliga) uppdraget att kontrollera golvventilation och köksfläktar.

* Vi ska bjuda in brandskyddet för att få tips om hur vi kan förebygga risker och skador.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Jodå, nu är avtalet med kabeloperatören OpenNet, www.stockholm.opennet.se/, äntligen undertecknat. I slutet av januari 2011 tas den nya kabeln i bruk.

Priset blir omkring 150 kr/mån/medlem och är obligatoriskt för alla medlemmar. Det ger mycket bra uppkoppling till internet (100/100).

Hyresgäster kommer att få betala omkring 45 kr mer i hyra. Om hyresgästen också vill utnyttja internetanslutningen så kommer den uppkopplingen att kosta ytterligare omkring 105 kr/månad.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om slutliga priserna, det återstår en del formaliteter att reda ut.

Den som vill se på tv och/eller telefonera via fiberkabeln skall själv teckna abonnemang; OpenNet har ett stort utbud ("öppet nät"). Detta gäller både medlemmar och hyresgäster.

Det kommer mycket mer information om detta, i brevlådorna och här på hemsidan. OpenNet planerar också öppet hus på kvällstid i Varvseken, troligen i januari.

TV,telefoni och Internet från ComHem kommer att finnas kvar som vanligt även efter att fiberkabeln tagits i bruk. Men vill man helt gå över till tv, telefoni och internet via fiberkabeln, vilket säkert kommer att bli billigare, bör man tänka på vilka uppsägningstider som gäller hos ComHem.

* Det blir nytt tak över 147:ans entré mot busshållplatsen; det gamla taket var felkonstruerat så att nederbörden samlades på trappen (som också ska renoveras).

* Målningen av trapphusen går bra. Även grovsoprummen ska målas, efter årsskiftet.

* Grovsoprummen får en ny chans. De tidigare behållarna för metallskrot har avskaffats, förhoppningen är att det ska leda till bättre ordning. Samma gamla uppmaninger gäller fortfarande: mindre luft i containrarna (kartonger ska plattas till!), mindre hushållssopor i containrarna (använd sopnedkasten!).

* Den nya fjärrvärmen är nu inkopplad, utan att lägenheterna blev utkylda. Vår kassör Niklas Tengblad var enda vittnet, och han var imponerad av hur snabbt och effektivt arbetet utfördes. Tidigare har vi köpt värme av Stockholmshem, men nu köper vi tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i trakten direkt av Fortum, vilket ska bli billigare.

* Det har stått i kalendariet att styrelsen skulle ha ytterligare ett möte före årsskiftet. Det mötet är inställt.

* Det finns boende som vill sälja eller skänka bort användbara grejer, eller som vill köpa. Kolla knappen "Pryltorg" på hemsidans förstasida, i vänsterspalten!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!