Styrelserapporter

* Här kan du hitta upplysningar om brf Flytdockan 1 och om din bostad: Nabo.se. Logga in högt upp till höger. Därefter ser du en lista till vänster på sidan:på sidan:

Överst finns ditt namn. Om du klickar på det så kan du ändra inloggningssätt och kontaktuppgifter. Där finns också utloggningsknappen., och logga ut.

Aktuellt visar dina senaste avgiftsavier, dessa kan tankas ner till din dator, med OCR-nummer och allt.

Din lägenhet/lokal visar fysiska och ekonomiska uppgifter om din bostad.

Övrigt innehåller upplysningar om föreningen och om styrelsen. Ordlistan förklarar väldigt många ord med anknytning till ekonomi. Inom Flytis klarar vi det mesta med vanligt språk.

Logga ut gör man genom att klicka på en ruta under namnet överst i listan.

* Fimpar florerar på vår mark, särskilt utanför tvättstugan ner mot parkeringen. Vill vi verkligen ha det så?

* Onsdag 27 maj är det årsstämma i styrelserummet mitt emot tvättstugan. Eftersom lokalen är trång rekommenderas deltagarna att använda webben eller telefon. Instruktioner finns lite varstans.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

 

 

* Nu finns föreningens redovisning av verksamheten 2019 på hemsidan.

Årsstämman äger rum onsdagen 27 maj, i Varvsekens lokaler, Gröndalsvägen 190. För att minimera risken för smitta har myndigheterna utökat möjligheten att lämna fullmakt till ombud, samt gjort det möjligt att delta i stämman via telefonuppkoppling. Den som så önskar ska dock kunna närvara i möteslokalen. Den ursprungligen planerade möjligheten till förtäring och samvaro är naturligtvis inställd.

Ny kallelse och mer information kommer i god tid!

* Vårens traditionella städdag är inställd. Trädgårdsgruppen (Lena Hultman i 149an, Sonia Shirmand i 149an, samt Lena Berglund i 145an) håller reda på vad som behöver göras samt skaffar jord och plantor. Styrelsens Abbas Tadayon (149an) samordnar. Den som vill göra en insats - på valfri tid! - kan ta kontakt med någon i gruppen, eller med Abbas.

* De fyra trapphusen kan bli utan entrémattor under juni månad. Det nuvarande kontraktet upphör sista maj, och det nya kontraktet trader i kraft 1 juli.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Årsstämman är inställd, av omsorg om de medlemmar som vill delta utan att riskera coronasmitta. Styrelsen hoppas att stämman kan genomföras i slutet av maj, kanske med digitala hjälpmedel för dem som vill delta hemifrån. Mer information följer.

* Com Hems har ställt in övergången från analog TV (och radio) till digital TV (utan radio). Så här skriver Com Hem på sin hemsida:

Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter vi upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till efter sommaren 2020. Allt för att inte bidra till ökad oro. Com Hem följer noga utvecklingen och vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt.

* Ytterligare fyra cyklar ställdes in i 141ans cykelrum när en boende med möda hade ordnat en smal passage så att alla cyklar gick att plocka fram. Därefter var cykelrummet åter igenproppat. Trist; när det är fullt så är det fullt!

* Plötsligt sken solen från vår hemsida. Allis Berglund, 145an, erbjuder sig att hjälpa den som har svårt att sköta inköpen under coronatider, https://www.flytdockan1.se/?rID=32&ID=313 . Allis kan tänka sig att besöka Gröndals centrum, med Coop, bageri, apotek, bibliotek och blomsteraffär!

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Redovisningen till stämman 16 april kompletterades, Stena Recycling ska i fortsättningen tömma grovsoprummen enligt avtalet, fastighetsförsäkringen ska jämföras med billigare alternativ, avloppsrören ska även i fortsättningen hålla tätt, framtida underhåll ska upptäckas i tid och anpassas till den ekonomiska verkligheten, entrémattorna kanske blir billigare med ny leverantör, ett stort antal ventiler i källaren har katalogiserats, en hyreslägenhet behöver renoveras, gårdarna ska skötas även kommande sommar. Sådan är vardagen i styrelsen!

* Jo, förresten, det kom ett meddelande från Tarjas som sköter trappstädningen. Vissna blommor i fönstren, barnvagnar, cyklar och skor försvårar städarens arbete. Även räddningstjänsten fungerar bättre i tomma trapphus.

Även om våra hus aldrig drabbas av eld och explosioner så kan vi underlätta för städaren att komma fram.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det har varit inbrott i garaget tvärs över gatan (Stapelbädden 5). Tjuvarna länsade flera fordon, bland annat på verktyg. Inbrottet filmades, granskning av inspelningen pågår.

* För en tid sedan stod en stulen skåpbil på vår parkering. Häromdagen gick en högljudd yngling lös på rökluckan i rabatten utanför 149an, bredvid busshållplatsen. Föreningen Varvseken (för alla i Ekensberg) verkar för att kommunen ska hålla strandpromenaden i gott skick genom att bekämpa sly och förbättra belysningen. I bakgrunden spökar farhågor för knarkhandel.

* Varvseken ordnar mycket trevligt även när badbryggan och grillen ligger i träda: grannfika på tisdagar vid tolvtiden, after work en och annan fredag, pingis, dart, utlåning av verktyg mm. Lokalen Gröndalsvägen 190 kan hyras för privata tillställningar av allehanda slag, från namngivning av nyfödingar till minneshögtid när någon gått bort. Kolla https://www.varvseken.se/!

* Danne och Pia Ekman ordnar förtäring efter årsstämman torsdag 16 april, i Varvseken, precis som vanligt. Dokument inför stämman samlas efterhand på hemsidan, https://www.flytdockan1.se/?rID=1313&page=st%E4mma+2020

* Diverse hushållsavfall har felaktigt placerats i grovsopen under 147-149, där det varit stökigt under senare tid. Saken förvärras av att sopentreprenören Stena Recycling har misskött tömningarna.

Hushållsavfall hör hemma i sopnedkastet. Den som vill sortera sina sopor kan traska till containrarna bortanför Mörtvikens busshållplats.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1