Styrelserapporter

Vibrationer i byggnad och fönster

En del av er har kanske lagt märke till att det ibland har vibrerat i huset och att fönstren har skakat. Det beror på sprängningar som Stockholm vatten och avfall gör i samband med arbetet för en ny avloppstunnel från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen, vilket orsaker både höga ljud och skakningar vid olika tider.

Hantera dina frågor själv på nabo.se

Vår förening förvaltas av Nabo. Om du har frågor kring betalning, utskick av avier eller andra frågor kring förvaltningen kan du vända dig direkt till Nabo. På Nabos kundportal kan du logga in med BankID för att själv hantera frågor som att ändra till elektronisk avisering eller se information om din bostad.

Du når också Nabo via telefon 010-288 00 00, måndag till fredag kl. 09.00-11.30

Justering av elementen

Det är fortfarande flera som upplever problem med värmen på sina element. Vi har därför anlitat Uttrans rörteknik för att justera ventilerna för elementen. Det innebär att de behöver gå in i samtliga lägenheter. Startdatum för arbetet är ännu inte bestämt, men vi återkommer om det.

 

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen för brf Flytdockan 1

 

Underhållsarbete med gården 141/145 påbörjas i april 2021

Trädgårdsgruppen har undersökt förutsättningarna och tagit in offert för omformning, jord, växter och underhåll av gårdarna. I april 2021 påbörjas arbetet med att i första hand åtgärda gården 141/145.

Vid problem med värmen kontakta NBF

Nu när hösten fallit på upplever många medlemmar problem med elementen och värmen i sina lägenheter. För närvarande uppmanar vi er att vända er till NBF (Fritte) om värmen inte fungerar tillfredsställande. Ni når Fritte på telefon 072-715 39 44 eller mejl

Styrelsen undersöker möjligheten att vidta ytterligare åtgärder.

Ta skydd i 141:an

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Här i Ekensberg är vi utrustade med ett antal skyddsrum och ett har vi i 141 i vår förening. Den 4 januari kommer MSB och inspekterar att det är i sin ordning. På MSB:s hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och även söka på en skyddsrumskarta efter var det finns skyddsrum i ett visst område i Sverige.

 

 

Erling Parman Sievert
Styrelsen för brf Flytdockan 1

Förvara inget brännbart i trapphusen

Vi utgör varandras brandskydd och brandsäkerheten är vårt gemensamma ansvar. Det är viktigt att vi inte förvarar någonting i trapphusen. Alla brännbara saker, i synnerhet barnvagnar, bildar giftiga och explosiva gaser som försämrar vår prestationsförmåga, snabbar på brandförloppet och försvårar vid utrymning. De flesta som omkommer vid bränder dör av röken och röken brinner.

  • Trapphuset är en viktig utrymningsväg.

  • En brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser.

  • Håll trapphuset rent från barnvagnar, tidningar och annat brännbart.

Inga saker,som till exempel grovsopor, får heller stå i källarkorridorer eller utanför källarförråd på grund av brandrisken.

Titta gärna på den här filmen på Youtube från MSB om brandförloppet i barnvagn:

Uppdatering av ordningsregler

Läs mer om brandsäkerhet och våra andra ordningsregler på flytdockan1.se

Styrelsen ska se över ordningsreglerna vad gäller till exempel grillning på balkong, men de är redan nu uppdaterade avseende förvaring av saker på vatten och avloppsrör i källarförråden.

Parkeringsavgift

Föreningen äger parkeringen vid vattnet. Under den varma sommaren har badtörstande semesterfirare utnyttjat parkeringsplatsen flitigt. Det har inneburit ökade underhållskostnader för föreningen. Styrelsen överväger möjligheten att höja parkeringsavgiften och undersöker hur mycket närliggande föreningar tar ut i parkeringsavgift.

Hemsidan

Föreningens hemsida är informationsrik, men vildvuxen. Styrelsen ser över möjligheterna att förbättra den.

Gårdarna

Beträffande gårdarna säger vi upp avtalet med Gröna gatan för omförhandling. Trädgårdsgruppen undersöker kostnader och tar in offerter för omformning, jord, växter och underhåll av gårdarna, i synnerhet för 141/145.

Många som lämnar sina barn på dagiset Matrosen parkerar på betongplattan utanför. Det är en brandväg där räddningsfordon måste kunna komma till. Betongplattan har också börjat ta skada av belastningen. Styrelsen har bett Matrosen hänvisa föräldrarna till parkeringsplats eller gatan.

Erling Parman Sievert Styrelsen för brf Flytdockan 1

* Här kan du hitta upplysningar om brf Flytdockan 1 och om din bostad: Nabo.se. Logga in högt upp till höger. Därefter ser du en lista till vänster på sidan:på sidan:

Överst finns ditt namn. Om du klickar på det så kan du ändra inloggningssätt och kontaktuppgifter. Där finns också utloggningsknappen., och logga ut.

Aktuellt visar dina senaste avgiftsavier, dessa kan tankas ner till din dator, med OCR-nummer och allt.

Din lägenhet/lokal visar fysiska och ekonomiska uppgifter om din bostad.

Övrigt innehåller upplysningar om föreningen och om styrelsen. Ordlistan förklarar väldigt många ord med anknytning till ekonomi. Inom Flytis klarar vi det mesta med vanligt språk.

Logga ut gör man genom att klicka på en ruta under namnet överst i listan.

* Fimpar florerar på vår mark, särskilt utanför tvättstugan ner mot parkeringen. Vill vi verkligen ha det så?

* Onsdag 27 maj är det årsstämma i styrelserummet mitt emot tvättstugan. Eftersom lokalen är trång rekommenderas deltagarna att använda webben eller telefon. Instruktioner finns lite varstans.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

 

 

* Nu finns föreningens redovisning av verksamheten 2019 på hemsidan.

Årsstämman äger rum onsdagen 27 maj, i Varvsekens lokaler, Gröndalsvägen 190. För att minimera risken för smitta har myndigheterna utökat möjligheten att lämna fullmakt till ombud, samt gjort det möjligt att delta i stämman via telefonuppkoppling. Den som så önskar ska dock kunna närvara i möteslokalen. Den ursprungligen planerade möjligheten till förtäring och samvaro är naturligtvis inställd.

Ny kallelse och mer information kommer i god tid!

* Vårens traditionella städdag är inställd. Trädgårdsgruppen (Lena Hultman i 149an, Sonia Shirmand i 149an, samt Lena Berglund i 145an) håller reda på vad som behöver göras samt skaffar jord och plantor. Styrelsens Abbas Tadayon (149an) samordnar. Den som vill göra en insats - på valfri tid! - kan ta kontakt med någon i gruppen, eller med Abbas.

* De fyra trapphusen kan bli utan entrémattor under juni månad. Det nuvarande kontraktet upphör sista maj, och det nya kontraktet trader i kraft 1 juli.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1