Styrelserapporter

Vi har ännu inte fått en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För att uppfylla kraven och säkerställa att OVK blir genomförd framgångsrikt, har föreningen anlitat ett auktoriserat ventilationsföretag för att utföra en rensning av kanalerna. 

Företaget kunde inte genomföra rensning i alla kanaler på grund av att några lägenheter har genomfört renoveringar som omöjliggör det nödvändiga arbetet. Vidare visade det sig att några lägenheter inte har korrekt installerade luftdon. Detta måste åtgärdas för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar enligt de fastställda standarderna.

De bostadsrättsinnehavare som har felaktigheter i sina lägenheter kommer att kontaktas individuellt. Kostnaden för åtgärderna i lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren och åtgärderna ska vara utförda senast den 28 februari, 2024. Därefter kommer en ny besiktning att ske följt av en ny injustering av till- och frånluft i fastigheterna.

Om ni har ytterligare frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Stort tack till alla som medverkande i Höstens städ- och trädgårdsdag den 8 oktober! 

 

Inloggning till Tvättstugebokning

Efter lanseringen av det nya bokningssystemet har vi fått en del frågor om hur man registrerar ett konto på hemsidan för att kunna logga in och boka tvättid.

Från vår hemsidas startsida (https://www.flytdockan1.se/) klickar man på den blå knappen "logga in" uppe till höger för att komma till inloggningssidan. Därifrån klickar man på "skapa inloggning" eller använd denna länk:https://www.flytdockan1.se/index.php/loggain?view=registration för att skapa en ny användare.

Om man redan är registrerad användare, men har glömt sitt användarnamn eller lösenord kan man klicka på "glömt lösenord?" eller "glömt användare" så kommer instruktioner för att återställa dessa skickas till din registrerade mailadress. Kom ihåg att kolla skräpposten i mailen ifall du inte får mailet till din inkorg.

 

Styrelsen önskar alla boende en fortsatt fin höst!

 / BRF Flytdockan 1 Styrelsen

Uppdatering från styrelsemöte 2023-10-11 

Punkterade eller trasiga cyklar skall förvaras i egna förråd 

Vi har förbättrat miljön på innergården 141-145 med nya cykelställ och plattsättning. För allas trevnad och för att gården ska vara tillgänglig vill vi uppmana de som har trasiga cyklar (punktering etc.) eller cyklar som inte används att flytta dessa till era egna förråd. Om trasiga cyklar långvarigt står kvar i ställen kan styrelsen komma att flytta dessa till cykelförråden för att göra plats åt cyklar som används.

Tänk även på att inte parkera cyklarna utanför den avsedd platsen vid cykelställen. Om ställen på gården är fulla så använd de andra cykelställ som finns mellan husen, utanför grinden eller parkera i cykelförråden. Cykelförrådet vid tvättstugan har mycket ledig plats. 

 

Tvättstugebokning

Tyvärr har uppgraderingen av tvättstugebokningen på webben tagit mer tid. Vi jobbar på det och återkommer inom kort med mer information. 

 

Höstens städ- och trädgårdsdag den 8 oktober

Vi samlas alla för att ha det trevligt tillsammans samtidigt som vi tar hand om våra hus och trädgårdar!

Mer information kommer att annonseras i trapphusen. Välkomna!

 

Styrelsen önskar alla boende en fin höst!

 / BRF Flytdockan 1 Styrelsen

Uppdatering från styrelsemöte 2023-08-17 och 2023-09-12

OVK resultat 

Mätningarna för OVK (obligatorisk ventilations kontroll) är genomförda i alla våra hus. I några lägenheter upptäcktes att frånluftskanalen i köket blockerats/blivit igensatt av skåp och dylikt. De berörda bostadsrättsinnehavarna kommer att informeras och behöva åtgärda detta. Samtliga lägenheter i hus 147 har något för låga värden på frånluften i badrummen, förmodligen beror detta på att något behöver åtgärdas i huvudkanalen i huset. Även tvättstugan har en kanal som är igenbyggd och behöver åtgärdas. Styrelsen kommer att felsöka huvudkanalen i hus 147 och åtgärda tvättstugan. I övrigt var värdena för vår ventilation bra.

Cykelresning

Vi genomför en cykelrensning av cyklar på gården 141-145 och cykelrummet bredvid tvättstugan (hus 145). Cyklarna har märkts upp med tejp, boende som har sina cyklar där och vill ha kvar dem ska ta bort tejpen innan 1 juli. Därefter kommer cyklarna förvaras av styrelsen i 6 månader innan de forslas bort.

Tvättstugebokning

Tvättstugebokningen på webben fungerar inte. Vi jobbar på att ta fram en ny bokningssida och system för tvättstugan som kommer att vara enklare att administrera. Detta beräknas vara klart under juli.

Försäljning av nya lägenheter

Båda av de nybyggda lägenheterna i hus 147-149 är nu sålda.  

Innergården 141-145

På innergården 141-145 ska det läggas nya stenplattor och cykelställen ska flyttas och bytas ut. Med de nya cykelställen på gården kommer det finnas 10 platser, detta är färre än idag, men alla platser i dagsläget används inte aktivt och det finns fler cykelställ mellan husen och utanför den bortre grinden mot vattnet som även de tillhör oss. Tanken är att få bort en del cyklar från gården så det ser finare ut och är trevligare att vistas där. Grillen ska flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats och bänkar och bord omorganiseras. Detta är en del i arbetet för att göra denna gård mera harmonisk och trivsam. Vi planerar att göra ytterligare åtgärder senare, men börjar med detta för att göra ändringarna stegvis vilket sprider kostnaderna och ger mer tid att utvärdera vad som önskas till denna gård. Detta arbete kommer att pågå under slutet av juni till mitten av juli. 

Elstöd

Vi har ansökt om elstöd och fått 39 780 kr.

Nu när sommaren är igång så vill vi påminna alla om att hjälpas åt att vattna våra vackra planteringar och rabatter. Det finns vattenslang på gården så det är enkelt att göra om man ser att det är torrt!

Styrelsen önskar alla boende en glad midsommar och en härlig sommar!

 / BRF Flytdockan 1 Styrelsen

Uppdatering från styrelsemöte 2023-06-13

Webbokning av tvättstugan fungerar inte:

Som säkert många märkt fungerar inte hemsidan för bokning av tvättider. Tidigare har det fungerat att starta om systemet manuellt men nu verkar inte detta fungera längre. För att boka tvättid måste man därför göra på det gamla sättet, dvs. boka nere vid terminalen i tvättstugan. När problemet kan vara löst är för närvarande oklart. Vår servicetekniker och systemets upphovsman befinner sig tyvärr utomlands under maj och juni.

Fortsatta investeringar i värmesystemet:

Föreningen fortsätter i att investera i värmesystemet. Vi kommer att byta vatten- och så kallade VVC-ventiler och genomföra en injustering av tappvattensystemet. Termiska VVC ventiler används som temperaturbegränsare i varmvatten cirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation och säkerställa rätt temperatur.

Vidare har föreningen tecknat ett serviceavtal för undercentralen för fjärrvärme med Energisparkonsult AB. Avsikten är att regelbundet serva, driftsoptimera och energieffektivisera för att förekomma problem och minimera energiförbrukningen.

Årsstämman torsdag 11 maj klockan 19:00 i Varvseken:

Samtliga handlingar för årsmötet finns tillgängliga på föreningens hemsida:

Brf Flytdockan 1 - Årsstämma

Där återfinns årsredovisning, valberedningens förslag till styrelse och mall för röstfullmakt. Efter mötet bjuds på enklare förtäring.

Trädgårdsdag den 14 maj kl 11:00-14:00:

Vårstädning av gårdarna är inplanerad till den 14 maj. Ta även tillfället i akt och diskutera med trädgårdsgruppen om lekplatsen och cykelställens framtid. Trädgårdsgruppen bjuder på fika.