Styrelserapporter

OVK Godkänd!

Vi är glada att meddela att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har blivit godkänd för vår förening. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att luften i våra byggnader är av hög kvalitet.

Vårstädning av gårdarna 21 april 11:00-14:00

Alla boende är varmt välkomna att delta i vår gemensamma gårdsstädning den 21 april mellan klockan 11:00 och 14:00. Vi hjälps åt att göra våra gårdar och hus fina, det är ett trevlig tillfälle att lära känna sina grannar och det bjudas på fika av trädgårdsgruppen. 

Hjärtstartare utanför Varvseken

Varvseken har monterat en ny hjärtstartare utanför lokalen Varvseken på Gröndalsvägen 190. Det är en fantastisk säkerhetsåtgärd för att öka områdets beredskap för eventuella nödsituationer. Vi uppmanar alla att vara medvetna om dess placering och hur den används vid behov.

För den som är intresserad kommer det att organiseras en kort online-kurs i hjärtstartarens användning den 22 maj. Det finns plats för totalt 100 deltagare. Hör av dig till styrelsen om du vill delta.

Cykelförråd i 145

Nu när våren är här kommer styrelsen att flytta cyklar med punktering från cykelförrådet i hus 145 för att ge plats åt de cyklar som är i bruk. Om du vet med dig att en av de punkterade cyklarna är din, hör av dig till styrelsen.

De cyklar som efter förra årets cykelrensning inte hade någon ägare har nu förvarats i 8 månader och därmed forslats bort för återvinning.

Vänliga hälsningar / 

Styrelsen BRF flytdockan 1

Uppdatering från styrelsemöte 2024-04-09

Årsstämma den 2:a maj 2024

Stämman hålls 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.

Nu är tid att lämna in motioner till stämman! Tänk på att avsluta motionstexten med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till. Skicka in motionen senast den 9:e februari till  eller lämna i föreningens brevlåda i trapphuset Gröndalsvägen 145.

Ny ventilationskontroll, OVK, den 28:e Februari

En ny ventilationskontroll är planerad att utföras den 28:e februari efter att alla tidigare brister har åtgärdats och injustering av luftflöden utförts. Vi hoppas då på ett godkänt resultat!

Under OVK kommer besiktningsmannen behöva tillgång till alla boendes lägenheter. Vi återkommer närmre om detaljer kring detta.

Skyddsrum finns i 141:an

Eftersom skyddsläget i Sverige har omnämnts i media under januari vill vi passa på att påminna alla boende om att här i Ekensberg finns ett antal skyddsrum. Ett av dem ligger i hus 141 i vår förening (Gröndalsvägen 141). På MSB:s hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och även söka på en skyddsrumskarta efter var det finns skyddsrum i ett visst område i Sverige.

Böcker i tvättstugan

Det lilla biblioteket som finns i två bokhyllor i tvättstugan har blivit väldigt fullt på böcker. Om någon är intresserad av att läsa dem, hämta gärna böcker där. Styrelsen kommer snart på igenom böckerna och gallra det som inte verkar vara relevant. Vi kommer sedan se över om det efter detta sker någon ruljans på böcker och verkar uppskattat av er. Om inget intresse finns kommer det kanske tas bort för att inte bli en onödig lagringsplats.

Registrera er på hemsidan

För er som inte redan gjort det för att t.ex. kunna boka tvättstugan, så registrera gärna användare på hemsidan. Registrerade användare kommer att få mail om bland annat dessa styrelserapporter, nyhetsbrev och annan information som vi publicerar och det blir lättare att nå er digitalt med information.

 

Med vänliga hälsningar!

/ Styrelsen

 

Styrelsen vill önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi vill även passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit under 2023 till vår förening och trivseln i största allmänhet. 

Tänk på brandrisken: Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Det försvårar även städningen.
 
Inflationen har varit hög och föreningens driftkostnader ökar dessvärre inför 2024. Bland annat har Stockholm Vatten och Avfall aviserat en höjning av avfallsstaxan med 24 %. Det innebär ökade kostnader för sophanteringen. Sopsugssamfälligheten har bytt två rörsträckor under hösten och förhoppningsvis kommer detta innebära färre sopstopp framöver. Tänk dock på att inga hela pizzakartonger eller liknande får slängas i sopnedkasten.
 
Föreningen fortsätter arbetet med att justera in värmen och att se över bristerna hos ventilationen. En del medlemmar har fått avisering om felaktigheter som måste åtgärdas. Vår förhoppning är att vi har en godkänd ventilation senast i mars.
 
Övergången till det nya sättet att boka tvättider har mestadels fungerat bra. Förhoppningsvis kommer vi att ha färre avbrott i bokningssytemet,  nu när det gamla komplicerade systemet har tagits ur drift.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Vi har ännu inte fått en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För att uppfylla kraven och säkerställa att OVK blir genomförd framgångsrikt, har föreningen anlitat ett auktoriserat ventilationsföretag för att utföra en rensning av kanalerna. 

Företaget kunde inte genomföra rensning i alla kanaler på grund av att några lägenheter har genomfört renoveringar som omöjliggör det nödvändiga arbetet. Vidare visade det sig att några lägenheter inte har korrekt installerade luftdon. Detta måste åtgärdas för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar enligt de fastställda standarderna.

De bostadsrättsinnehavare som har felaktigheter i sina lägenheter kommer att kontaktas individuellt. Kostnaden för åtgärderna i lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren och åtgärderna ska vara utförda senast den 28 februari, 2024. Därefter kommer en ny besiktning att ske följt av en ny injustering av till- och frånluft i fastigheterna.

Om ni har ytterligare frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Stort tack till alla som medverkande i Höstens städ- och trädgårdsdag den 8 oktober! 

 

Inloggning till Tvättstugebokning

Efter lanseringen av det nya bokningssystemet har vi fått en del frågor om hur man registrerar ett konto på hemsidan för att kunna logga in och boka tvättid.

Från vår hemsidas startsida (https://www.flytdockan1.se/) klickar man på den blå knappen "logga in" uppe till höger för att komma till inloggningssidan. Därifrån klickar man på "skapa inloggning" eller använd denna länk:https://www.flytdockan1.se/index.php/loggain?view=registration för att skapa en ny användare.

Om man redan är registrerad användare, men har glömt sitt användarnamn eller lösenord kan man klicka på "glömt lösenord?" eller "glömt användare" så kommer instruktioner för att återställa dessa skickas till din registrerade mailadress. Kom ihåg att kolla skräpposten i mailen ifall du inte får mailet till din inkorg.

 

Styrelsen önskar alla boende en fortsatt fin höst!

 / BRF Flytdockan 1 Styrelsen

Uppdatering från styrelsemöte 2023-10-11