Styrelserapporter

* Tidningen Liljeholmen/Älvsjö har varit mer framgångsrik i jakten på upplysningar. I senaste utgåvan berättar tidningen dels att detaljplanen ännu inte är klar, dels att Sisab just nu diskuterar den nya byggnadens placering med "närliggande bostadsrättsförening". Båda uppgifterna är nya för styrelsen, den senare är tyvärr inte sann.

Det är första gången vi hör talas om att detaljplanen ska ändras. Sisab har tidigare sagt att den nya byggnaden ska följa de nuvarande bestämmelserna.

* Rostrosorna på avloppsrören i källaren under 145an blir allt färre. Reparation pågår, men omfattningen är fortfarande svår att överblicka.

* Soppåsarnas liv efter sopnedkastet skildras på Sopsugsmingel tisdag 20 november kl 18.00 - 20.00. Plats: sopsugsterminalen Gröndalsvägen 160, nedanför den stora skorstenen.. Sopsugsföretaget Envac bjuder på fika.

* Boken "Ekensbergsberättelser" presenteras för allmänheten söndag 25 november kl 15. Då blir det bubbel och tårta på Varvseken, Gröndalsvägen 190. Arrangörerna Ingrid W Severin och Robin Lapidus önskar anmälan till senast fredag 16 november, det underlättar planeringen.

Den som missar releasefesten får en ny chans på biblioteket i Gröndal onsdag 28 november om aftonen. Gratisbiljetter kan hämtas i förväg på biblioteket.

* Två nya grannar har beviljats inträde i föreningen.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* För närvarande renoveras avloppsrör i källaren under 145an. Rören går horisontellt under taket, och pryds av "rostrosor" framför allt på ovansidan. Vid stopp i ett sådant rör finns risken att det brister.

Rören i ett källarförråd har redan bytts ut. Inom kort ska rörmokare, avloppskonsult och projektledaren Martin Rickhammar från styrelsen ta ställning till hur mycket ytterligare rör som behöver bytas. Det blir mer, frågan är hur mycket.

Under arbetet är det förbjudet att använda avloppet dagtid. Förbudet gäller alla avlopp: toa, badrumsavlopp och köksavlopp. Som en påminnelse stängs vattentillförseln av. Entreprenören NBF varslar i god tid.

* Vart tar soppåsarna vägen? Svaret ges tisdag 20/11, då det blir sopsugsmingel i terminalen nedanför den höga skorstenen.

Sopsugsföretaget Envac (som ingår i Stena-koncernen) vill bjuda på kaffe och visa hur sophanteringen går till.

* Grannföreningen Stapelbädden 5 har ordnat egen container för glasåtervinning utanför garaget Gröndalsvägen 160. Containern är naturligtvis avsedd för boende i Femman, vilket också framgår av ett anslag som tydligen är lätt att missa.

Det har nämligen visat sig att containern lockar folk från grannföreningarna, vilket medför problem för Femman. Undertecknad är en av syndarna. Snälla Femman, förlåt mig!

Nu när jag vet bättre traskar jag till återvinningsstationen mitt emot Gröndalsvägen 118.

* Avtalet med intresseföreningen Varvseken är förlängt till och med år 2021. Det är Varvseken som har hand om gemensamhetslokalen, badbryggan och grillen strax intill, bland mycket annat (https://varvseken.se/). Kostnaden 33 kr/lägenhet/månad betalas av brf Flytdockan 1.

Den som vill följa senaste nytt från Ekensberg och se fina bilder från vår udde kan ansluta sig till Facebookgruppen för Varvseken: https://www.facebook.com/groups/2016592351942545/

*Söndag 25 november presenteras skriften Ekensbergsberättelser, med texter och bilder från grannskapet. Boken kostar 150 kr.

* Det är - naturligtvis - förbjudet att avverka träd och buskar på kommunens mark, exempelvis för att förbättra utsikten.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

 

* Brf Flytdockan 1 har löpande avtal med omkring femton underleverantörer: fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning, hissar och så vidare. Avtalsvård är en av styrelsens viktigaste uppgifter.

Understundom vill vi säga upp avtalet och byta entreprenör.

Detta arbete pågår under hela året eftersom avtalen löper ut vid skilda tidpunkter.

Just nu gäller det fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, tvättmaskiner, städning, parkering och fastighetsförsäkringen.

* Stegarna på taken är i dåligt skick och ska förnyas. De behövs vid takarbeten och eventuell snöröjning (vilket hittills aldrig inträffat).

* Toan vid tvättstugan har snyggats till och ska i fortsättningen städas regelbundet.

* Det finns fortfarande några dörrar i källargångarna som är utan dörrstängare. Så ska det inte vara. Vid brand sprids gaser som är giftiga och explosiva. Därför ska dörrarna alltid vara stängda, även när besökare glömmer att stänga efter sig.

* Några lån har flyttats från SBAB till Nordea, varvid räntan blev lägre.

* Sisab har inte haft något att berätta för oss grannar om bygget av nya Gräsanden. Skolans elever och personal har dock fått information. Just nu pågår markundersökning.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Nya täta luckor till sopnedkasten har anlänt till Ekensberg och monteras inom kort, vilket förmodligen kommer att höras.

* Nya rostrosor har upptäckts på avloppsrören under 145an. Nu kollas alla horisontella avloppsrör under båda huskropparna, och angripna delar byts ut. Dessa horisontella rör behöver inte bytas vid framtida byte av vertikala stammar, vilket förhoppningsvis dröjer till någon gång på 2030-talet.

* Ny fläktmotor har installerats i 147an efter den som stannade när det var som varmast. Konstigt nog var det inte någon boende som klagade, utan stoppet upptäcktes vid en inspektion.

* Pumpgropen under 145an ska slamsugas.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Några luckor till sopnedkasten har gått sönder och sluter inte längre tätt, varvid det blir dålig luft i trapphusen. Trasiga luckor ska lagas eller bytas ut.

* Läckande avloppsvatten i 145ans källare rann tidigare i våras ut i hisschaktet. Det luktar fortfarande, nu tillkallas proffs för saneringen.

* När läckan i 145ans källare reparerades upptäcktes flera rör med så kallade rostrosor inne i några källarförråd. Rören ska bytas snarast, innan någon ny läcka uppstår.

* Slitna och trasiga lekredskap på gården mellan 141an och 145an ska repareras eller bytas ut.

* Hyrorna höjdes med 1,3 procent från 1 april. Flytis har fyra hyresgäster förutom förskolan Matrosen, som har ett avtal av annat slag.

* Beträffande den nya Gräsanden på granntomten väntar styrelsen formellt besked om att den ska placeras på samma plats som den tidigare byggnaden. Mycket återstår att undra över: hur förvandlades detaljplanens daghem till skola? Hur många fler barn ska rymmas i den nya byggnaden? Hur blir det med ljudnivån? Är problemen med markföroreningar lösta? Gäller detaljplanen?

* Så lite skvaller. Alla boende i trakten är med i Intresseföreningen Varvseken (samlingslokal med diverse evenemang, grillplats, badbrygga mm).

Varvseken har ett avtal med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning om hur växtligheten på den kommunala marken vid strandkanten ska skötas. Kommunen har inte hållit sin del, så småningom har det blivit djungel.

En aktivist i Varvseken kollade då vad som står i kommunens avtal med markentreprenören. Det visade sig att det enda som fungerat utan anmärkning var betalningen till entreprenören, själva arbetet var försummat.

När kommunen insåg missen blev det fart på avverkningarna. Allt sly och ogräs utmed strandpromenadens strandlinje avverkades. Då naturen under lång tid ostört kunnat breda ut sig blev rishögarna så stora att entreprenörens ordinarie lastbil inte räckte till för borttransporten. Större fordon är på väg!

Från djungel till Mälarutblick. De som sitter på bänkarna kan åter se vattenytan och andungarna, som det var tänkt

Mysteriet med försvunna frälsarkransar och båtshakar väntar dock fortfarande på sin Wallander.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1