Styrelserapporter

* Det har varit inbrott i garaget tvärs över gatan (Stapelbädden 5). Tjuvarna länsade flera fordon, bland annat på verktyg. Inbrottet filmades, granskning av inspelningen pågår.

* För en tid sedan stod en stulen skåpbil på vår parkering. Häromdagen gick en högljudd yngling lös på rökluckan i rabatten utanför 149an, bredvid busshållplatsen. Föreningen Varvseken (för alla i Ekensberg) verkar för att kommunen ska hålla strandpromenaden i gott skick genom att bekämpa sly och förbättra belysningen. I bakgrunden spökar farhågor för knarkhandel.

* Varvseken ordnar mycket trevligt även när badbryggan och grillen ligger i träda: grannfika på tisdagar vid tolvtiden, after work en och annan fredag, pingis, dart, utlåning av verktyg mm. Lokalen Gröndalsvägen 190 kan hyras för privata tillställningar av allehanda slag, från namngivning av nyfödingar till minneshögtid när någon gått bort. Kolla https://www.varvseken.se/!

* Danne och Pia Ekman ordnar förtäring efter årsstämman torsdag 16 april, i Varvseken, precis som vanligt. Dokument inför stämman samlas efterhand på hemsidan, https://www.flytdockan1.se/?rID=1313&page=st%E4mma+2020

* Diverse hushållsavfall har felaktigt placerats i grovsopen under 147-149, där det varit stökigt under senare tid. Saken förvärras av att sopentreprenören Stena Recycling har misskött tömningarna.

Hushållsavfall hör hemma i sopnedkastet. Den som vill sortera sina sopor kan traska till containrarna bortanför Mörtvikens busshållplats.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

 

* Våra avlopp är i gott skick. När Avloppsteknik i höstas gick igenom alla kök, bad och WC hittades endast fyra ställen med hög risk för vattenskada. Det är ovanligt lite jämfört med andra hus förklarade Hans Björknert när han överlämnade en pärm med alla iakttagelser till styrelsen.

I pärmen finns anteckningar och bilder, även från rörens insida. Alla anmärkningar har meddelats lägenhetsinnehavaren. Den som vill se vad som noterades om den egna bostaden kan höra av sig till mig (070-345 15 47), så visar jag text och eventuell bild i pärmen.

Björknert berättade att Avloppstekniks personal använder en intern app under arbetet. Där finns allt dokumenterat. Det är därför de anställda är så fixerade vid sina mobiler under arbetstid.

* Även avloppsrören i källarna - som undersöktes i vintras - är i gott skick.

Nu återstår att kontrollera att de rostrosor och andra brister som Avloppsteknik avslöjat har åtgärdats i och med den renovering av horisontella rör som genomförts under hösten.

Enligt Björknert håller avloppsrören i källarna flera decennier. Inget stambyte är i sikte de närmaste tio åren.

* Gården 141-145 har blivit trevligare. Matrosens barn har fått en ny lekstuga, och ett nytt staket.

Den mjuka lekmattan befrias från cyklar och cykelställ kommande vecka.

* Under december och januari brukar det brinna i drygt sexhundra flerbostadshus enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Spisplatta eller häll är den vanligaste orsaken.

Det är frivilligt - men bra! - att ha brandvarnare i hemmet. Kolla att den fungerar! Kanske en brandsläckare i julklapp? Eller en brandfilt, som redan finns i fyra av tio hem?

Det är tillåtet att förvara dunkar i källarförråden. Men dessa får absolut inte innehålla något brännbart.

I trapphusen får ingenting förvaras!

I husens allmänna utrymmen är brandskyddet numera bra, med många dörrstängare som hindrar spridning av giftiga och explosiva gaser. I källarna pryds utgångsdörrarna av batteridrivna skyltar som lyser även vid strömavbrott. Självlysande band vägleder vid strömavbrott.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Avgiften till föreningen höjs vid årsskiftet med 5 procent.

Det är fyra år sedan förra avgiftshöjningen, och trettionio år sedan huset byggdes.

* Cyklar ska stå i cykelställ. Efter höstens rensning finns det plats för alla. Utanför 145ans port finns lediga platser.

På gården 141-145 står några cyklar på barnens lekplatta. Det är trist, det är ju barnens utrymme. En orsak är att de flyttbara cykelställen är felaktigt placerade så att cyklar som står i ställen hamnar på lekplattan. Styrelsen ska flytta cykelställ och cyklar så att barnen återfår sitt revir.

* I år blir det en utomhusgran på vardera gården, med glimrande belysning!

* Fortfarande är det en och annan boende som har problem med värmen i elementen eller med varmvattnet. Då gäller det att anmäla till fastighetsskötaren NBF Entreprenad, 072-715 39 44, . Styrelsen är inte så bra på att reparera rör och kopplingar, men vill gärna veta om kylan sprider sig i element och kranar.

* Nästa årsstämma blir torsdag 16 april 2020. Då blir det tillfälle att utvärdera det gångna året, och att välja nya ledamöter till styrelsen efter dem som avgår.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Bytet av ventiler i värmesystemet har krånglat. Det finns fortfarande efter fyra veckor en sval/kall lägenhet och ytterligare några element som är kalla.

Den gamla pumpen (original från början av 1980-talet) fungerade inte när systemet åter vattenfylldes efter ventilbytena. Ny pump är på väg.

Samtidigt har det varit problem med luftningen av elementen som dels ska utföras i rätt ordning, dels utföras flera gånger allteftersom syret i det nya vattnet frigörs och blir luft/gas.

Luftningen försvårades något av att sju medlemmar lämnat sina nycklar i föreningens brevlåda i stället för den brevlåda utanför Varvseken som NBF Entreprenad föreskrev i sitt utskick.

* Hustaken och fasaderna behöver repareras inom några år. Sönderfruset och fuktskadat tegel framför allt i norrläge ska bytas ut, och avrinningen från hustaken och de tak som finns över de översta balkongerna ska styras så att vattnet inte rinner på fasaderna. Balkongtaken ska förses med hängrännor och stuprör.

Detta blir ett stort projekt med byggkran och/eller byggnadsställningar. Det är ekonomiskt klokt att utföra många åtgärder vid samma tillfälle, eftersom det är dyrbart att leja kran/ställningar.

Läget är dock inte akut. Det finns tid för eftertanke och utredningar innan det är dags för beslut.

* Ventilationen i förskolan Matrosen ska kontrolleras.

* Styrelseledamoten Martin Rickhammar får hyra en liten skrubb i källaren under 149an, utan besittningsskydd.

* Bengt Hultman, tidigare ordförande i föreningen, fortsätter som vår agent i fjärrvärmesamfälligheten.

* De övergivna cyklarna och leksakerna ska forslas bort efter oktober månads utgång. Cyklar som har ägare ska placeras i cykelställ, inte hur som helst på gårdarna.

* Föreningen går troligen med underskott i år, och en avgiftshöjning går sannolikt inte att undvika. Saken ska diskuteras på styrelsemötet i november. Enligt stadgarna kan styrelsen ändra avgiften när som helst under verksamhetsåret.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Hyresavtalet med förskolan Matrosen har förlängts med tre år.

* Torktiden i tvättstugan har halverats och är nu endast en halv timme efter avslutad tvättid. Tidigare hade tvättaren tillgång till torktumlare och torkskåp en hel timme efter avslutad tvätt, vilket ibland irriterade efterföljande tvättare. Nu gäller det att planera tvätten så att torkutrustningen är tömd redan en halvtimme efter tvättidens slut.

* En personlig reflektion: Föreningen har 73 medlemmar som bor i 48 lägenheter. Ett tjugutal medlemmar är eller har varit med i styrelsen.

Nu behövs nytt folk, då flera ledamöter (även jag) lämnar styrelsen vid stämman våren 1920. Lagen föreskriver att en bostadsrättsförening utan styrelse ska likvideras. Husen säljs, och eventuellt överskott fördelas i förhållande till insatserna. Nuvarande medlemmar kan bo kvar som hyresgäster hos den nya fastighetsägaren.

En annan variant är att föreningen anlitar en totalförvaltare som tar hand om såväl fastighetsskötsel och underhåll som ekonomi. Det kostar skjortan, vilket visar sig på avgiften till föreningen.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1