Styrelserapporter

* Alla flerfamiljhus ska ha en energideklaration i porten, och den ska göras om vart tionde år. I våras var det åter dags.

Det visade sig att vi svingat oss upp från klass F till klass D. Energiförbrukningen har minskat från 168 kWh/kvm/år till 112 kWh/kvm/år, mycket tack vare tidigare grannen Niklas Tengblads kompetenta skruvande på kranar och reglage.

* EUs föreskrifter om datahantering - GDPR - gäller även bostadsrättsföreningar. Det betyder att föreningsstyrelsen behöver boendes skriftliga tillstånd att samla telefonnummer och e-postadresser. Sådana kan vara bra att ha, exempelvis om hantverkare behöver komma åt rör och ledningar. Styrelsen ska därför inhämta medlemmarnas välsignelse.

* Det pågår byte av ventiler i diverse rör i källarna. De gamla var föråldrade och kunde i värsta fall brista.

* Stengolven i trapphusen har under sommaren fått en rejäl behandling. De närmaste åren räcker det med sedvanlig städning.

* Träden med paradisäpplen mellan entréerna till förskolan Matrosen och 145an ska beskäras, snarast.

* En kackerlacka har iakttagits och avlivats i källaren under 145an. Vi placerade sex väldoftande och klibbiga fällor på platsen för att fånga upp eventuella anförvanter till den avlivade krabaten, men utan resultat. Efter några veckor hade endast en halvstor spindel låtit sig fångas.

* Styrelsen letar efter nya cykelställ både för gårdarna och för cykelrummen.

* Söndag 22 september ska gårdarna städas och cyklar utan känd ägare rensas bort.

* Redan lördag 31 augusti blir det grill på gården mellan 147an och 149an. Du kan ta med egna råvaror, eller anlita Abbas Kolgrill för 100 kr. Anmälan senast torsdag 29 augusti på tel 072-319 56 00.

* Föreningens ekonomiska förvaltning sköts sedan flera år av Conzignus Hem och Fastighet som under hösten går samman med några andra företag i branschen. Nytt namn blir Nabo.

* Sedan en tid har det hängt en nyckelknippa med lägenhetsnyckel och annat i 147ans entré. Återfås mot beskrivning hos undertecknad.

* Ingen mat i källaren! Varken i källarförråden eller i grovsopen.

Tomma mjölkkartonger ska till sopnedkastet, tomma pizzakartonger kan lämnas i grovsopen om det inte finns några som helst matrester kvar. (Det finns naturligtvis en anledning till detta tjat!)

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

 

 

* Det rinner för mycket vatten på vissa ställen av fasaderna. En konsult som undersökt skadorna föreslår att vi ska byta ut sönderfruset och fuktskadat tegel. Han rekommenderade dessutom en del plåtarbeten så att vattnet från tak och balkonger i fortsättningen inte sipprar utmed teglet. Taken över de översta balkongerna behöver hängrännor och stuprör.

Arbetet förutsätter antingen byggnadsställning eller skylift. Utredningen fortsätter.

* Bredbandsleverantören Ownit har haft några bråda dagar. Först uppgraderades vårt nät till 250 Mbit/s samtidigt som routrarna/fiberboxarna i alla lägenheter byttes ut. Därefter fick samtliga hushåll en felaktig faktura. Följande dag fick alla sms med ursäkt och nya vilseledande uppgifter.

Nu ska allt vara rätt. I annat fall kan du ringa Ownit 08-525 073 00 eller undertecknad 070-345 15 47.

* Övergivna cyklar ska bort från cykelställ och cykelrum. Under hösten har styrelsen tänkt sig en rejäl utrensning. Det går ju bra att märka upp bågen redan nu.

* Taken är så farliga att inte ens erfarna plåtslagare kan utföra sitt jobb. Bland annat ska ett antal stegar bytas ut.

* För lite vatten och för många plusgrader hotar växtligheten sommartid. Gården 147-149 tycks ha läget under kontroll, medan det är oklart hur det blir på gården 141-145. Det lutar åt en veckolista där hemmavarande boende kan dela på bevattningen, så att legymerna kan fortsätta prunka oberoende av skiftningar i klimatet.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Teglet i fasaderna har på sina ställen angripits av fukt. Vintertid fryser fukten till is som spränger sönder teglet. Det förekommer även mossa och alger på fasaderna.

Alla boende i Flytdockan 1 ombeds därför att kolla om de har utvändiga fuktskador i sin närhet.

Du som har något att berätta: fotografera och skicka bilden till . Eller ring vice ordförande Martin Rickhammar 070-913 00 49. Hör av dig även om du är osäker! Martin tar gärna en bild om du har något misstänkt att visa upp.

* Äntligen! De avloppsrör som går i källargångar och källarförråd under 141 - 145 är reparerade. Nu återstår rör i andra utrymmen, och kontroll av rören under 147 - 149.

* Trädgårdsmöblerna ska målas om, dock inte alla samtidigt. Den som planerar kalas på gården har alltid några bänkar att sätta gästerna på. Det går ju också att låna bänkar från den andra gården.

* För fem år sedan havererade pumparna i avloppsbassängen i källaren under 145an. Där samlades avlopp från tvättstugan och någon enstaka toalett, och från den numera rivna förskolan Gräsanden. Reparationen kostade 400 000 kr.

Vi har i efterhand krävt Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) som ägde Gräsanden om ersättning för att Flytdockan 1 hanterade förskolans avlopp. Tyvärr finns inga papper som reglerar ansvarsfördelningen mellan oss och förskolan, men Sisab har ändå gått med på att betala oss en 100 000 kr, fjärdedel av kostnaden.

* Bestämmelsen om störande arbeten i Regler för ombyggnad har gjorts tydligare. Numera gäller:

Störande arbeten såsom bilning och borrning i betong ska i huvudsak utföras på vardagar mellan klockan 08:00-17:00. Sådana arbeten ska i god tid aviseras till grannarna i husets båda trapphus.

* Under årsstämman undrade en medlem varför revisorn tillstyrker att förlusten behandlas enligt styrelsens förslag. Föreningen redovisade ju drygt en halv miljon kronor i vinst år 2018.

Förklaringen är att revisorn syftar på de samlade förluster som föreningen dragit på sig under åren. De var tidigare drygt fem miljoner kronor, men är nu en halv miljon kronor mindre.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det är ovanligt trångt i cykelrummen, precis som vanligt. Skrubbarna är avsedda för just cyklar och barnvagnar. Snowracers, pulkor, bandymål och annat ska förvaras i det egna förrådet.

* Gårdarna ska få nya blommor, och ny jord så att dessa ska trivas. Trädgårdsmöblerna behöver målas om. I bästa fall blir det klart innan den riktiga sommaren bryter ut.

* Avtalet med Avloppsteknik har förnyats. Alla lägenheter får besök senare under året, då stickledningarna från kök och bad ska kollas och vid behov rensas så att det ursprungliga flödet återställs. Avloppsteknik aviserar, hjälper äldre personer vid behov samt städar när arbetet är klart.

* Även avtalet med bredbandsleverantören Ownit har förnyats. Uppkopplingen ska hottas upp från 100/100 till 250/250 Mbit/s, vilket förutsätter att de nuvarande boxarna (router/tjänstefördelare) byts ut. Mer information följer när boxbytet ska genomföras. Eftersom det nya avtalet börjar gälla 1 maj bör det inte dröja så länge.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det har varit stökigt på flera håll i våra två hus: två stulna elcyklar, en sönderslagen ruta i en entré, en vandaliserad hiss, ett hål i fönstrets ytterruta mot skolgården, en främmande person högst upp i ett trapphus efterlämnade en flaska med okänd vätska samt en frälsarkrans (!), en främmande person i gången utanför källarförråden.

Alltså: lämna aldrig någon dörr öppen i källaren! Stängda dörrar hindrar såväl ovälkomna gäster som giftiga och explosiva gaser vid brand.

Styrelsen funderar över att byta portkod, det finns argument både för och emot. Några trädörrar mellan trapphus och källargång kanske ska bytas till plåtdörrar. Fler automatiska dörrstängare övervägs.

* Fiberkabeln uppgraderas 1 maj från 100/100 till 250/250 Mbit/s. Alla får nya tjänstefördelare (routrar), den där dosan där fiberkabeln kommer in i lägenheten, vanligen placerad vid ytterdörren. I samband med routerbytet behöver Ownit besöka varje lägenhet senare i år. Fem års avtal.

* Vår avloppsentreprenör har kollat de vertikala stammarna, det var tio år sedan förra kollen. Beskedet är: inget stambyte de kommande tio åren, om inget oförutsett inträffar.

Repetition: toaletten är till för kiss, bajs, toapapper och spyor. Allt annat är skadligt, inte ens hushållspapper är ok. Handfat och diskoho är avsedda för vatten och rengöringsmedel. Överblivet matfett ska samlas i petflaska eller torkas upp med hushållspapper, för vidare befordran till soppåsen.

På nätet finns många tips, exempelvis hos magasinet Sköna hem och hos Stockholms Södra Rör AB/Avlopp Stockholm. Även kommunala Stockholm Vatten och Avfall informerar med sikte på bättre miljö vilket också förlänger avloppets livslängd.

* Ställ frågor, ställ styrelsen till svars! Stämma torsdag 11 april kl 19 i Varvseken, Gröndalsvägen 190. Handlingarna ska vara tillgängliga 28 mars. Efter den formella delen: förtäring, skvaller!

* Verktyg, bland annat slagborr, kan lånas hos Varvseken, https://www.varvseken.se/. Boka hos Lennart Sundin 070-870 51 60.

* Varvseken har årsstämma, torsdag 21 mars, Gröndalsvägen 190. Alla boende i Flytdockan 1 är välkomna att rösta och ställa frågor.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1