Styrelserapporter

* En omfattande renovering har plågat grannarna. Efter många klagomål beslutade en enig styrelse att kontakta renoveraren i stället för att ändra reglerna.

Renoveringen utfördes inom de ramar som finns dels i Ordningsreglerna, dels i Regler för ombyggnad. Därför har det kommit krav på skärpta regler.

Styrelsen tror inte att regler hjälper mot alla tänkbara problem. I värsta fall kan det tvärtom bli så att någon får för sig att allt som inte är uttryckligen förbjudet skulle vara tillåtet. Regler kan inte ersätta gott omdöme hos den som bygger om.

Några exempel på gott omdöme:

Berätta i god tid vad som väntar, och under vilka tider. Se till att arbetet genomförs under begränsad tid så att grannarna får möjlighet att hålla sig undan.

Varsla i husets båda trapphus. Somliga ljud sprider sig med häpnadsväckande styrka genom hela huskroppen.

Det bör vara möjligt att få kontakt med renoveraren när arbetet pågår.

* Grovsoprummen har en tid varit ovanligt stökiga och överlastade. Tömningen har uteblivit dels på grund av att entreprenören inte hann med oss, dels på grund av bristande snöröjning varvid det inte gick att köra behållarna från 147/149 till sopbilen på parkeringsplatsen.

Röran har förvärrats av att somliga boende tycks tro att grovsoprummen innebär regelrätt sopsortering. Sådan finns på Gröndalsvägen bortom Mörtvikens busshållplats. Mer eller mindre kladdiga matförpackningar, petflaskor, konservburkar och annat hushållsavfall hör hemma i sopnedkasten. Byggavfall, möbler och liknande ska till återvinningen.

Åtminstone en grannförening har installerat övervakningskameror. En annan möjlighet är att låsa grovsoprummen och låna ut nyckel någon gång i månaden.

* Det har inte lämnats in något enda förslag till årsstämman 11 april. Däremot har en medlem lovat se till att det finns förtäring när mötet är avslutat.

* Det blir inga nya p-platser. Det fanns planer på några nya platser längs nedfarten mot den nuvarande parkeringen, men det har visat sig att sådan kantstensparkering lätt leder till problem.

* Cykelförråden är (som vanligt) överfulla och behöver städas. Styrelsen undersöker möjligheten att öka kapaciteten exempelvis genom att cyklar som inte används så ofta hängs upp i taket.

* Det finns städskrubbar som inte används för sitt ursprungliga ändamål. Styrelsen undersöker möjligheten att inrätta en snickarbod i någon av dem, och möjligheten att låna verktyg exempelvis genom Varvseken.

* Åsa Jonsson är inte bara ordförande i vår bostadsrättsförening. Hon är dessutom vår representant i styrelsen för Intresseföreningen Varvseken. Åsa har lovat att ställa upp ytterligare ett år.

* Nu finns eluttag på båda gårdarna, vid 141ans och 149ans portar. Fritt fram att raka sig och torka håret på föreningens bekostnad.

* Hissarna är besiktigade och godkända.

* Om nybygget efter den rivna Gräsanden på granntomten finns fortfarande inget nytt att berätta.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det är ont om parkeringsplatser i trakten. Trycket på fler p-platser har ökat efter kommunens skärpta p-regler efter och inflyttningen i närområdet

Styrelsen har diskuterat möjligheten att utöka antalet p-platser, liksom några medlemmars önskan att kunna hyra p-plats permanent. Det finns olika åsikter, och styrelsen har ännu inte satt ner foten.

Den som är sugen på parkeringsdebatt på stämman kan lämna in förslag senast fredagen 8 februari. Motioner till stämman avslutas lämpligen med en formulering som stämman kan svara ja eller nej till.

* Efter en utdragen renovering med mycket störande buller - dock helt enligt gällande regler - ska styrelsen kolla hur reglerna om störningar ser ut i andra föreningar. Det är möjligt att vi behöver justera våra regler.

* Det blir årsstämma redan torsdag 11 april, vilket medför att motioner ska lämnas in tidigare än vanligt. Fredag 8 februari är sista dagen. Det finns en brevlåda i 145ans entréplan, men det går lika bra att mejla styrelsenflytdockan1.se. Förslag bör utformas så att stämman kan svara ja eller nej.

* Förnyelsen av avloppsrören i källaren under 145an fortsätter. Några rostangrepp återstår att hantera, förhoppningsvis innan någon olycka inträffar.

* Om det kommande skolbygget på granntomten finns ingenting att rapportera. Byggherren Sisab tiger som muren.

* Nätbokningen av tvättstugan har krånglat den senaste tiden. Just sådana fel ska anmälas till styrelsen, inte till NBF Service.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* För en månad sedan skrev jag att kommunen förbereder en ny detaljplan för skolgården. Uppgiften kom från tidningen Liljeholmen/Älvsjö, men har inte gått att belägga. Stadsbyggnadskontoret kan inte spåra minsta tecken på att Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) förbereder ansökan om ändring i detaljplanen. Det hindrar naturligtvis inte att Sisab smider planer på kammaren.

Det har nu gått närmare ett år sedan gamla Gräsanden revs. Sisab förbereder en ansökan om bygglov för det kommande huset. Troligen har de ursprungliga ritningarna förändrats, men hur Sisab tänker nu är höljt i dunkel. Någon ansökan om bygglov är fortfarande inte i sikte.

* Kommunen polisanmäler olaglig avverkning vid strandpromenaden utanför vår fastighet. Styrelsen för brf Flytdockan 1 understryker att föreningen inte har med skövlingen att göra.

* Den som ändrar räcket på balkongen ska hålla sig till Boverkets regler. Bland annat ska räcket vara minst 110 cm högt. Det finns även andra mått att hålla reda på.

* Renoveringen av avloppsledningarna i 145:an berör även Matrosen där rörmokaren behöver bila i betong. Styrelsen har av hänsyn till barnen beslutat att arbetet ska ske någon lördag så att barnen slipper oljudet. Det kommer varningslappar i portarna.

* 2019 år föreningsstämma blir torsdag 11 april, i Varvseken.

* Det bli eluttag på båda gårdarna, med strömbrytare i styrelserummet. Kan användas för julbelysning, elektriska maskiner, elgrill och annat. Styrelsen slår på strömmen vid behov.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

 

 

 

 

* Tidningen Liljeholmen/Älvsjö har varit mer framgångsrik i jakten på upplysningar. I senaste utgåvan berättar tidningen dels att detaljplanen ännu inte är klar, dels att Sisab just nu diskuterar den nya byggnadens placering med "närliggande bostadsrättsförening". Båda uppgifterna är nya för styrelsen, den senare är tyvärr inte sann.

Det är första gången vi hör talas om att detaljplanen ska ändras. Sisab har tidigare sagt att den nya byggnaden ska följa de nuvarande bestämmelserna.

* Rostrosorna på avloppsrören i källaren under 145an blir allt färre. Reparation pågår, men omfattningen är fortfarande svår att överblicka.

* Soppåsarnas liv efter sopnedkastet skildras på Sopsugsmingel tisdag 20 november kl 18.00 - 20.00. Plats: sopsugsterminalen Gröndalsvägen 160, nedanför den stora skorstenen.. Sopsugsföretaget Envac bjuder på fika.

* Boken "Ekensbergsberättelser" presenteras för allmänheten söndag 25 november kl 15. Då blir det bubbel och tårta på Varvseken, Gröndalsvägen 190. Arrangörerna Ingrid W Severin och Robin Lapidus önskar anmälan till senast fredag 16 november, det underlättar planeringen.

Den som missar releasefesten får en ny chans på biblioteket i Gröndal onsdag 28 november om aftonen. Gratisbiljetter kan hämtas i förväg på biblioteket.

* Två nya grannar har beviljats inträde i föreningen.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* För närvarande renoveras avloppsrör i källaren under 145an. Rören går horisontellt under taket, och pryds av "rostrosor" framför allt på ovansidan. Vid stopp i ett sådant rör finns risken att det brister.

Rören i ett källarförråd har redan bytts ut. Inom kort ska rörmokare, avloppskonsult och projektledaren Martin Rickhammar från styrelsen ta ställning till hur mycket ytterligare rör som behöver bytas. Det blir mer, frågan är hur mycket.

Under arbetet är det förbjudet att använda avloppet dagtid. Förbudet gäller alla avlopp: toa, badrumsavlopp och köksavlopp. Som en påminnelse stängs vattentillförseln av. Entreprenören NBF varslar i god tid.

* Vart tar soppåsarna vägen? Svaret ges tisdag 20/11, då det blir sopsugsmingel i terminalen nedanför den höga skorstenen.

Sopsugsföretaget Envac (som ingår i Stena-koncernen) vill bjuda på kaffe och visa hur sophanteringen går till.

* Grannföreningen Stapelbädden 5 har ordnat egen container för glasåtervinning utanför garaget Gröndalsvägen 160. Containern är naturligtvis avsedd för boende i Femman, vilket också framgår av ett anslag som tydligen är lätt att missa.

Det har nämligen visat sig att containern lockar folk från grannföreningarna, vilket medför problem för Femman. Undertecknad är en av syndarna. Snälla Femman, förlåt mig!

Nu när jag vet bättre traskar jag till återvinningsstationen mitt emot Gröndalsvägen 118.

* Avtalet med intresseföreningen Varvseken är förlängt till och med år 2021. Det är Varvseken som har hand om gemensamhetslokalen, badbryggan och grillen strax intill, bland mycket annat (https://varvseken.se/). Kostnaden 33 kr/lägenhet/månad betalas av brf Flytdockan 1.

Den som vill följa senaste nytt från Ekensberg och se fina bilder från vår udde kan ansluta sig till Facebookgruppen för Varvseken: https://www.facebook.com/groups/2016592351942545/

*Söndag 25 november presenteras skriften Ekensbergsberättelser, med texter och bilder från grannskapet. Boken kostar 150 kr.

* Det är - naturligtvis - förbjudet att avverka träd och buskar på kommunens mark, exempelvis för att förbättra utsikten.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1