Styrelserapporter

* Det är ont om parkeringsplatser i trakten. Trycket på fler p-platser har ökat efter kommunens skärpta p-regler efter och inflyttningen i närområdet

Styrelsen har diskuterat möjligheten att utöka antalet p-platser, liksom några medlemmars önskan att kunna hyra p-plats permanent. Det finns olika åsikter, och styrelsen har ännu inte satt ner foten.

Den som är sugen på parkeringsdebatt på stämman kan lämna in förslag senast fredagen 8 februari. Motioner till stämman avslutas lämpligen med en formulering som stämman kan svara ja eller nej till.

* Efter en utdragen renovering med mycket störande buller - dock helt enligt gällande regler - ska styrelsen kolla hur reglerna om störningar ser ut i andra föreningar. Det är möjligt att vi behöver justera våra regler.

* Det blir årsstämma redan torsdag 11 april, vilket medför att motioner ska lämnas in tidigare än vanligt. Fredag 8 februari är sista dagen. Det finns en brevlåda i 145ans entréplan, men det går lika bra att mejla styrelsenflytdockan1.se. Förslag bör utformas så att stämman kan svara ja eller nej.

* Förnyelsen av avloppsrören i källaren under 145an fortsätter. Några rostangrepp återstår att hantera, förhoppningsvis innan någon olycka inträffar.

* Om det kommande skolbygget på granntomten finns ingenting att rapportera. Byggherren Sisab tiger som muren.

* Nätbokningen av tvättstugan har krånglat den senaste tiden. Just sådana fel ska anmälas till styrelsen, inte till NBF Service.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* För en månad sedan skrev jag att kommunen förbereder en ny detaljplan för skolgården. Uppgiften kom från tidningen Liljeholmen/Älvsjö, men har inte gått att belägga. Stadsbyggnadskontoret kan inte spåra minsta tecken på att Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) förbereder ansökan om ändring i detaljplanen. Det hindrar naturligtvis inte att Sisab smider planer på kammaren.

Det har nu gått närmare ett år sedan gamla Gräsanden revs. Sisab förbereder en ansökan om bygglov för det kommande huset. Troligen har de ursprungliga ritningarna förändrats, men hur Sisab tänker nu är höljt i dunkel. Någon ansökan om bygglov är fortfarande inte i sikte.

* Kommunen polisanmäler olaglig avverkning vid strandpromenaden utanför vår fastighet. Styrelsen för brf Flytdockan 1 understryker att föreningen inte har med skövlingen att göra.

* Den som ändrar räcket på balkongen ska hålla sig till Boverkets regler. Bland annat ska räcket vara minst 110 cm högt. Det finns även andra mått att hålla reda på.

* Renoveringen av avloppsledningarna i 145:an berör även Matrosen där rörmokaren behöver bila i betong. Styrelsen har av hänsyn till barnen beslutat att arbetet ska ske någon lördag så att barnen slipper oljudet. Det kommer varningslappar i portarna.

* 2019 år föreningsstämma blir torsdag 11 april, i Varvseken.

* Det bli eluttag på båda gårdarna, med strömbrytare i styrelserummet. Kan användas för julbelysning, elektriska maskiner, elgrill och annat. Styrelsen slår på strömmen vid behov.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

 

 

 

 

* Tidningen Liljeholmen/Älvsjö har varit mer framgångsrik i jakten på upplysningar. I senaste utgåvan berättar tidningen dels att detaljplanen ännu inte är klar, dels att Sisab just nu diskuterar den nya byggnadens placering med "närliggande bostadsrättsförening". Båda uppgifterna är nya för styrelsen, den senare är tyvärr inte sann.

Det är första gången vi hör talas om att detaljplanen ska ändras. Sisab har tidigare sagt att den nya byggnaden ska följa de nuvarande bestämmelserna.

* Rostrosorna på avloppsrören i källaren under 145an blir allt färre. Reparation pågår, men omfattningen är fortfarande svår att överblicka.

* Soppåsarnas liv efter sopnedkastet skildras på Sopsugsmingel tisdag 20 november kl 18.00 - 20.00. Plats: sopsugsterminalen Gröndalsvägen 160, nedanför den stora skorstenen.. Sopsugsföretaget Envac bjuder på fika.

* Boken "Ekensbergsberättelser" presenteras för allmänheten söndag 25 november kl 15. Då blir det bubbel och tårta på Varvseken, Gröndalsvägen 190. Arrangörerna Ingrid W Severin och Robin Lapidus önskar anmälan till senast fredag 16 november, det underlättar planeringen.

Den som missar releasefesten får en ny chans på biblioteket i Gröndal onsdag 28 november om aftonen. Gratisbiljetter kan hämtas i förväg på biblioteket.

* Två nya grannar har beviljats inträde i föreningen.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* För närvarande renoveras avloppsrör i källaren under 145an. Rören går horisontellt under taket, och pryds av "rostrosor" framför allt på ovansidan. Vid stopp i ett sådant rör finns risken att det brister.

Rören i ett källarförråd har redan bytts ut. Inom kort ska rörmokare, avloppskonsult och projektledaren Martin Rickhammar från styrelsen ta ställning till hur mycket ytterligare rör som behöver bytas. Det blir mer, frågan är hur mycket.

Under arbetet är det förbjudet att använda avloppet dagtid. Förbudet gäller alla avlopp: toa, badrumsavlopp och köksavlopp. Som en påminnelse stängs vattentillförseln av. Entreprenören NBF varslar i god tid.

* Vart tar soppåsarna vägen? Svaret ges tisdag 20/11, då det blir sopsugsmingel i terminalen nedanför den höga skorstenen.

Sopsugsföretaget Envac (som ingår i Stena-koncernen) vill bjuda på kaffe och visa hur sophanteringen går till.

* Grannföreningen Stapelbädden 5 har ordnat egen container för glasåtervinning utanför garaget Gröndalsvägen 160. Containern är naturligtvis avsedd för boende i Femman, vilket också framgår av ett anslag som tydligen är lätt att missa.

Det har nämligen visat sig att containern lockar folk från grannföreningarna, vilket medför problem för Femman. Undertecknad är en av syndarna. Snälla Femman, förlåt mig!

Nu när jag vet bättre traskar jag till återvinningsstationen mitt emot Gröndalsvägen 118.

* Avtalet med intresseföreningen Varvseken är förlängt till och med år 2021. Det är Varvseken som har hand om gemensamhetslokalen, badbryggan och grillen strax intill, bland mycket annat (https://varvseken.se/). Kostnaden 33 kr/lägenhet/månad betalas av brf Flytdockan 1.

Den som vill följa senaste nytt från Ekensberg och se fina bilder från vår udde kan ansluta sig till Facebookgruppen för Varvseken: https://www.facebook.com/groups/2016592351942545/

*Söndag 25 november presenteras skriften Ekensbergsberättelser, med texter och bilder från grannskapet. Boken kostar 150 kr.

* Det är - naturligtvis - förbjudet att avverka träd och buskar på kommunens mark, exempelvis för att förbättra utsikten.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

 

* Brf Flytdockan 1 har löpande avtal med omkring femton underleverantörer: fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning, hissar och så vidare. Avtalsvård är en av styrelsens viktigaste uppgifter.

Understundom vill vi säga upp avtalet och byta entreprenör.

Detta arbete pågår under hela året eftersom avtalen löper ut vid skilda tidpunkter.

Just nu gäller det fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, tvättmaskiner, städning, parkering och fastighetsförsäkringen.

* Stegarna på taken är i dåligt skick och ska förnyas. De behövs vid takarbeten och eventuell snöröjning (vilket hittills aldrig inträffat).

* Toan vid tvättstugan har snyggats till och ska i fortsättningen städas regelbundet.

* Det finns fortfarande några dörrar i källargångarna som är utan dörrstängare. Så ska det inte vara. Vid brand sprids gaser som är giftiga och explosiva. Därför ska dörrarna alltid vara stängda, även när besökare glömmer att stänga efter sig.

* Några lån har flyttats från SBAB till Nordea, varvid räntan blev lägre.

* Sisab har inte haft något att berätta för oss grannar om bygget av nya Gräsanden. Skolans elever och personal har dock fått information. Just nu pågår markundersökning.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1