Styrelserapporter

* Det är ovanligt trångt i cykelrummen, precis som vanligt. Skrubbarna är avsedda för just cyklar och barnvagnar. Snowracers, pulkor, bandymål och annat ska förvaras i det egna förrådet.

* Gårdarna ska få nya blommor, och ny jord så att dessa ska trivas. Trädgårdsmöblerna behöver målas om. I bästa fall blir det klart innan den riktiga sommaren bryter ut.

* Avtalet med Avloppsteknik har förnyats. Alla lägenheter får besök senare under året, då stickledningarna från kök och bad ska kollas och vid behov rensas så att det ursprungliga flödet återställs. Avloppsteknik aviserar, hjälper äldre personer vid behov samt städar när arbetet är klart.

* Även avtalet med bredbandsleverantören Ownit har förnyats. Uppkopplingen ska hottas upp från 100/100 till 250/250 Mbit/s, vilket förutsätter att de nuvarande boxarna (router/tjänstefördelare) byts ut. Mer information följer när boxbytet ska genomföras. Eftersom det nya avtalet börjar gälla 1 maj bör det inte dröja så länge.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det har varit stökigt på flera håll i våra två hus: två stulna elcyklar, en sönderslagen ruta i en entré, en vandaliserad hiss, ett hål i fönstrets ytterruta mot skolgården, en främmande person högst upp i ett trapphus efterlämnade en flaska med okänd vätska samt en frälsarkrans (!), en främmande person i gången utanför källarförråden.

Alltså: lämna aldrig någon dörr öppen i källaren! Stängda dörrar hindrar såväl ovälkomna gäster som giftiga och explosiva gaser vid brand.

Styrelsen funderar över att byta portkod, det finns argument både för och emot. Några trädörrar mellan trapphus och källargång kanske ska bytas till plåtdörrar. Fler automatiska dörrstängare övervägs.

* Fiberkabeln uppgraderas 1 maj från 100/100 till 250/250 Mbit/s. Alla får nya tjänstefördelare (routrar), den där dosan där fiberkabeln kommer in i lägenheten, vanligen placerad vid ytterdörren. I samband med routerbytet behöver Ownit besöka varje lägenhet senare i år. Fem års avtal.

* Vår avloppsentreprenör har kollat de vertikala stammarna, det var tio år sedan förra kollen. Beskedet är: inget stambyte de kommande tio åren, om inget oförutsett inträffar.

Repetition: toaletten är till för kiss, bajs, toapapper och spyor. Allt annat är skadligt, inte ens hushållspapper är ok. Handfat och diskoho är avsedda för vatten och rengöringsmedel. Överblivet matfett ska samlas i petflaska eller torkas upp med hushållspapper, för vidare befordran till soppåsen.

På nätet finns många tips, exempelvis hos magasinet Sköna hem och hos Stockholms Södra Rör AB/Avlopp Stockholm. Även kommunala Stockholm Vatten och Avfall informerar med sikte på bättre miljö vilket också förlänger avloppets livslängd.

* Ställ frågor, ställ styrelsen till svars! Stämma torsdag 11 april kl 19 i Varvseken, Gröndalsvägen 190. Handlingarna ska vara tillgängliga 28 mars. Efter den formella delen: förtäring, skvaller!

* Verktyg, bland annat slagborr, kan lånas hos Varvseken, https://www.varvseken.se/. Boka hos Lennart Sundin 070-870 51 60.

* Varvseken har årsstämma, torsdag 21 mars, Gröndalsvägen 190. Alla boende i Flytdockan 1 är välkomna att rösta och ställa frågor.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* En omfattande renovering har plågat grannarna. Efter många klagomål beslutade en enig styrelse att kontakta renoveraren i stället för att ändra reglerna.

Renoveringen utfördes inom de ramar som finns dels i Ordningsreglerna, dels i Regler för ombyggnad. Därför har det kommit krav på skärpta regler.

Styrelsen tror inte att regler hjälper mot alla tänkbara problem. I värsta fall kan det tvärtom bli så att någon får för sig att allt som inte är uttryckligen förbjudet skulle vara tillåtet. Regler kan inte ersätta gott omdöme hos den som bygger om.

Några exempel på gott omdöme:

Berätta i god tid vad som väntar, och under vilka tider. Se till att arbetet genomförs under begränsad tid så att grannarna får möjlighet att hålla sig undan.

Varsla i husets båda trapphus. Somliga ljud sprider sig med häpnadsväckande styrka genom hela huskroppen.

Det bör vara möjligt att få kontakt med renoveraren när arbetet pågår.

* Grovsoprummen har en tid varit ovanligt stökiga och överlastade. Tömningen har uteblivit dels på grund av att entreprenören inte hann med oss, dels på grund av bristande snöröjning varvid det inte gick att köra behållarna från 147/149 till sopbilen på parkeringsplatsen.

Röran har förvärrats av att somliga boende tycks tro att grovsoprummen innebär regelrätt sopsortering. Sådan finns på Gröndalsvägen bortom Mörtvikens busshållplats. Mer eller mindre kladdiga matförpackningar, petflaskor, konservburkar och annat hushållsavfall hör hemma i sopnedkasten. Byggavfall, möbler och liknande ska till återvinningen.

Åtminstone en grannförening har installerat övervakningskameror. En annan möjlighet är att låsa grovsoprummen och låna ut nyckel någon gång i månaden.

* Det har inte lämnats in något enda förslag till årsstämman 11 april. Däremot har en medlem lovat se till att det finns förtäring när mötet är avslutat.

* Det blir inga nya p-platser. Det fanns planer på några nya platser längs nedfarten mot den nuvarande parkeringen, men det har visat sig att sådan kantstensparkering lätt leder till problem.

* Cykelförråden är (som vanligt) överfulla och behöver städas. Styrelsen undersöker möjligheten att öka kapaciteten exempelvis genom att cyklar som inte används så ofta hängs upp i taket.

* Det finns städskrubbar som inte används för sitt ursprungliga ändamål. Styrelsen undersöker möjligheten att inrätta en snickarbod i någon av dem, och möjligheten att låna verktyg exempelvis genom Varvseken.

* Åsa Jonsson är inte bara ordförande i vår bostadsrättsförening. Hon är dessutom vår representant i styrelsen för Intresseföreningen Varvseken. Åsa har lovat att ställa upp ytterligare ett år.

* Nu finns eluttag på båda gårdarna, vid 141ans och 149ans portar. Fritt fram att raka sig och torka håret på föreningens bekostnad.

* Hissarna är besiktigade och godkända.

* Om nybygget efter den rivna Gräsanden på granntomten finns fortfarande inget nytt att berätta.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det är ont om parkeringsplatser i trakten. Trycket på fler p-platser har ökat efter kommunens skärpta p-regler efter och inflyttningen i närområdet

Styrelsen har diskuterat möjligheten att utöka antalet p-platser, liksom några medlemmars önskan att kunna hyra p-plats permanent. Det finns olika åsikter, och styrelsen har ännu inte satt ner foten.

Den som är sugen på parkeringsdebatt på stämman kan lämna in förslag senast fredagen 8 februari. Motioner till stämman avslutas lämpligen med en formulering som stämman kan svara ja eller nej till.

* Efter en utdragen renovering med mycket störande buller - dock helt enligt gällande regler - ska styrelsen kolla hur reglerna om störningar ser ut i andra föreningar. Det är möjligt att vi behöver justera våra regler.

* Det blir årsstämma redan torsdag 11 april, vilket medför att motioner ska lämnas in tidigare än vanligt. Fredag 8 februari är sista dagen. Det finns en brevlåda i 145ans entréplan, men det går lika bra att mejla styrelsenflytdockan1.se. Förslag bör utformas så att stämman kan svara ja eller nej.

* Förnyelsen av avloppsrören i källaren under 145an fortsätter. Några rostangrepp återstår att hantera, förhoppningsvis innan någon olycka inträffar.

* Om det kommande skolbygget på granntomten finns ingenting att rapportera. Byggherren Sisab tiger som muren.

* Nätbokningen av tvättstugan har krånglat den senaste tiden. Just sådana fel ska anmälas till styrelsen, inte till NBF Service.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* För en månad sedan skrev jag att kommunen förbereder en ny detaljplan för skolgården. Uppgiften kom från tidningen Liljeholmen/Älvsjö, men har inte gått att belägga. Stadsbyggnadskontoret kan inte spåra minsta tecken på att Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) förbereder ansökan om ändring i detaljplanen. Det hindrar naturligtvis inte att Sisab smider planer på kammaren.

Det har nu gått närmare ett år sedan gamla Gräsanden revs. Sisab förbereder en ansökan om bygglov för det kommande huset. Troligen har de ursprungliga ritningarna förändrats, men hur Sisab tänker nu är höljt i dunkel. Någon ansökan om bygglov är fortfarande inte i sikte.

* Kommunen polisanmäler olaglig avverkning vid strandpromenaden utanför vår fastighet. Styrelsen för brf Flytdockan 1 understryker att föreningen inte har med skövlingen att göra.

* Den som ändrar räcket på balkongen ska hålla sig till Boverkets regler. Bland annat ska räcket vara minst 110 cm högt. Det finns även andra mått att hålla reda på.

* Renoveringen av avloppsledningarna i 145:an berör även Matrosen där rörmokaren behöver bila i betong. Styrelsen har av hänsyn till barnen beslutat att arbetet ska ske någon lördag så att barnen slipper oljudet. Det kommer varningslappar i portarna.

* 2019 år föreningsstämma blir torsdag 11 april, i Varvseken.

* Det bli eluttag på båda gårdarna, med strömbrytare i styrelserummet. Kan användas för julbelysning, elektriska maskiner, elgrill och annat. Styrelsen slår på strömmen vid behov.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1