Styrelserapporter

Styrelsen har gett Hem & Fastighet i uppdrag att skapa en uppdaterad underhållsplan, vilket är ett viktigt dokument för den ekonomiska situationen. Det är av stor vikt att veta vilka stora renoveringar som krävs i framtiden och vara finansiellt rustad för det. 

Vidare har styrelsen tagit beslut att byta leverantör för skötsel av gårdarna. Ny leverantör kommer att bli MLT. 

Vi diskuterade även vår grannförening, som var på TV-programmet PLUS, med anledning av att en pantsättning på 1,5 miljon kronor hamnade på den nya ägaren. Titta gärna på:

http://www.svtplay.se/video/11032841/plus/plus-avsnitt-7-4

/Åsa Jonsson, sekreterare

Styrelsen beslutade att anta Hem & Fastighets anbud för att upprätta en underhållsplan. Denna får sedan ligga till grund för eventuella avgiftshöjningar. 

Avtalet med Svea Park för skötsel av gårdarna ska ses över och offerter från andra leverantörer har tagits in.

Styrelsen informerades om att Ekensbergsskolan ska renoveras. Byggstart tidigast våren/sommaren 2017.

Städdag av gårdarna med rensning av cyklar är den 16 oktober. 

En av punkerna som togs upp på mötet var trädgårdsmöblerna på gården för 141:an. Danne har målat en omgång trädgårdsmöbler, vilket blev snyggt och styrelsen riktar ett stort tack. Styrelsen har inte tagit beslut om alla möbler ska målas om. Vidare har styrelsen diskuterat om föreningen ska ha professionell skötsel av våra rabatter till nästa sommar, då det är svårt att få de boende att ta ansvar för skötseln på den nivå som krävs. 

Föreningen har en ny försäkring via Trygg Hansa.

Mangeln har blivit lagad av Danne och föreningen har därmed sparat pengar. Det tackar vi för.

/Styrelsen genom Åsa Jonsson, sekreterare

Föreningen har fått ersättning av försäkringsbolaget Gjensidige för vattenskadan hos Matrosen, daghemmet som hyr av oss. Vidare diskuterates den kommande årsstämman och att allt som ska vara klart innan dess.

Vi har ytterligare en gång haft problem med stopp i avloppen och anledningen är att det spolats ner avfall från renoveringar. Detta medför inte bara onödiga kostnader för föreningen utan också obehag för de boende.

En lägenhet i vår förening har bytt ägare och vi hälsar Larissa och Philip välkomna i Flytdockan 1.

Vid pennan

Åsa Jonsson, sekreterare

 

Arbetet med den viktiga underhållsplanen fortsätter. När det gäller vår hyresgäst dagiset Matrosen, har vi för avsikt att höja hyran enligt avtal. Dagiset har haft vattenskador och vi har utmaningar att komma i kontakt med försäkringsbolaget Gjensidige, eftersom de har lagt ner den delen av bolaget som arbetar med bostadsrättsföreningar. 

Styrelsen tog beslut att samla in e-postadresser till samtliga bostadsrättsinnvehavare för att kunna kommunicera kring årsstämman på ett miljövänligt sätt (slippa skriva ut papper som ska lämnas i brevlådor). Sista dag att lämna förslag till årsstämman är 21 mars. 

Föreningen har köpt in sandlåda och nya papperskorgar till gårdarna.

Åsa Jonsson

Sekreterare