Styrelserapporter

* Brf Flytdockan 1 har löpande avtal med omkring femton underleverantörer: fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning, hissar och så vidare. Avtalsvård är en av styrelsens viktigaste uppgifter.

Understundom vill vi säga upp avtalet och byta entreprenör.

Detta arbete pågår under hela året eftersom avtalen löper ut vid skilda tidpunkter.

Just nu gäller det fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, tvättmaskiner, städning, parkering och fastighetsförsäkringen.

* Stegarna på taken är i dåligt skick och ska förnyas. De behövs vid takarbeten och eventuell snöröjning (vilket hittills aldrig inträffat).

* Toan vid tvättstugan har snyggats till och ska i fortsättningen städas regelbundet.

* Det finns fortfarande några dörrar i källargångarna som är utan dörrstängare. Så ska det inte vara. Vid brand sprids gaser som är giftiga och explosiva. Därför ska dörrarna alltid vara stängda, även när besökare glömmer att stänga efter sig.

* Några lån har flyttats från SBAB till Nordea, varvid räntan blev lägre.

* Sisab har inte haft något att berätta för oss grannar om bygget av nya Gräsanden. Skolans elever och personal har dock fått information. Just nu pågår markundersökning.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Nya täta luckor till sopnedkasten har anlänt till Ekensberg och monteras inom kort, vilket förmodligen kommer att höras.

* Nya rostrosor har upptäckts på avloppsrören under 145an. Nu kollas alla horisontella avloppsrör under båda huskropparna, och angripna delar byts ut. Dessa horisontella rör behöver inte bytas vid framtida byte av vertikala stammar, vilket förhoppningsvis dröjer till någon gång på 2030-talet.

* Ny fläktmotor har installerats i 147an efter den som stannade när det var som varmast. Konstigt nog var det inte någon boende som klagade, utan stoppet upptäcktes vid en inspektion.

* Pumpgropen under 145an ska slamsugas.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Några luckor till sopnedkasten har gått sönder och sluter inte längre tätt, varvid det blir dålig luft i trapphusen. Trasiga luckor ska lagas eller bytas ut.

* Läckande avloppsvatten i 145ans källare rann tidigare i våras ut i hisschaktet. Det luktar fortfarande, nu tillkallas proffs för saneringen.

* När läckan i 145ans källare reparerades upptäcktes flera rör med så kallade rostrosor inne i några källarförråd. Rören ska bytas snarast, innan någon ny läcka uppstår.

* Slitna och trasiga lekredskap på gården mellan 141an och 145an ska repareras eller bytas ut.

* Hyrorna höjdes med 1,3 procent från 1 april. Flytis har fyra hyresgäster förutom förskolan Matrosen, som har ett avtal av annat slag.

* Beträffande den nya Gräsanden på granntomten väntar styrelsen formellt besked om att den ska placeras på samma plats som den tidigare byggnaden. Mycket återstår att undra över: hur förvandlades detaljplanens daghem till skola? Hur många fler barn ska rymmas i den nya byggnaden? Hur blir det med ljudnivån? Är problemen med markföroreningar lösta? Gäller detaljplanen?

* Så lite skvaller. Alla boende i trakten är med i Intresseföreningen Varvseken (samlingslokal med diverse evenemang, grillplats, badbrygga mm).

Varvseken har ett avtal med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning om hur växtligheten på den kommunala marken vid strandkanten ska skötas. Kommunen har inte hållit sin del, så småningom har det blivit djungel.

En aktivist i Varvseken kollade då vad som står i kommunens avtal med markentreprenören. Det visade sig att det enda som fungerat utan anmärkning var betalningen till entreprenören, själva arbetet var försummat.

När kommunen insåg missen blev det fart på avverkningarna. Allt sly och ogräs utmed strandpromenadens strandlinje avverkades. Då naturen under lång tid ostört kunnat breda ut sig blev rishögarna så stora att entreprenörens ordinarie lastbil inte räckte till för borttransporten. Större fordon är på väg!

Från djungel till Mälarutblick. De som sitter på bänkarna kan åter se vattenytan och andungarna, som det var tänkt

Mysteriet med försvunna frälsarkransar och båtshakar väntar dock fortfarande på sin Wallander.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det blir även i fortsättningen skilda entreprenörer som vårdar gårdarna sommar och vinter. Styrelsens förhoppningar om ett avtal för hela året blev alltför dyrt.

* I höst blir boken Ekensbergsberättelser klar. Den innehåller skildringar av bostadsområdets historia, alltså tiden efter varvsindustrin. Styrelsen har avböjt erbjudandet att köpa in ett antal exemplar för utdelning till medlemmarna; så småningom får alla möjlighet att skaffa boken på egen bekostnad.

* Förskolan Matrosen har fått lov att hissa segel, som skydd mot vinden. En förutsättning är att det ser trevligt ut.

* Duvor har åter dykt upp på 147ans tak. För två år sedan huserade fyrtio duvor på krypvinden. De är inte välkomna tillbaka.

* 147ans entré mot busshållplatsen ska byggas om så att det blir bättre insyn. Avsikten är att göra det mindre lockande för obehöriga att hänga där och skräpa ner. Styrelsen har slitit med frågan sedan september förra året.

* Styrelsen träffar representanter för Sisab tisdag 8 maj. Då ska Sisab visa hur alla bilder vi skickade in i början av året har kommit till användning vid utformningen av nya Gräsanden. Även ljudet från skolgården har seglat upp som en tung fråga, åtminstone för somliga grannar. Ljud syns inte på bild, men går att mäta.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* De här anslagen i portarna har passerat bäst-före-datum, och ska enligt lag förnyas under våren.* Banken kräver - med stöd av lagen om penningtvätt - att två styrelseledamöter intygar att ordförande Bengt Hultman är den han utger sig för att vara. Avsikten är att försvåra för kriminella element och terrorister.

* Skötseln av gårdarna sommartid hanteras av företaget MLT. Nu pågår förhandlingar om ett nytt avtal. Snöröjningen hanteras av Svea Park. Styrelsen önskar ett avtal för hela året, men det har hittills stupat på priset.

* Q-Park har nu bekräftat att det är tio fria parkeringsminuter dels på brandgatan mellan 145an och 147an, dels på nedfarten till parkeringsplatsen.

* Efter årsstämman 16 maj blir det sedvanlig förtäring.

* Torktumlarna krånglar fortfarande. Reparation är beställd.

* Styrelsen väntar sedan flera veckor på att Sisab ska bjuda in till möte och visa hur alla våra åttio bilder kommit till användning. Sisab som bad om bilder, men har därefter inte hört av sig trots flera påstötningar.

* Sopnedkasten är fortfarande ur bruk. Det var i slutet av mars som Sisabs entreprenör körde sönder systemet i samband med rivningen av Gräsanden. Sopcontainern är nyligen tömd och har för tillfället gott om plats.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!