Styrelserapporter

* Källargångarna har försetts med nya dörrstängare och dörrstopp. Dörrarna ska normalt vara stängda. Dörrstängarna får absolut inte plockas bort eller sättas ur funktion. De är till för att minska skadorna vid brand. Vid brand gäller inte försäkringen om det visar sig att någon dörrstängare varit ur funktion.

* Sprickor i källarväggarna ska tätas. Om det brinner kan giftiga och explosiva gaser sprida sig genom sprickor i väggarna…

* Föreningen har amorterat 1 miljon kr.

* 147ans entré mot Gröndalsvägen ska byggas om.

* Entréerna ska få nya belysta nummerskyltar.

* Förskolan Matrosen ska snygga till sin del av gården.

* Pergolorna är målade, av NBF (Fritte).

 

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

En liten skara styrelsemedlemmar träffade i mitten av januari, då många inte kunde närvara pga influensa.

Av främsta intresse var att förening fick godkänd Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) med datum 2016-12-20. Den är giltig till 2022-12-20. 

Miljöförvaltningen har haft synpunkter på Matrosens (dagis) lokaler och några ur styrelsen arbetar med det. Andra lägger mycket tid på att förbereda inför årsstämman den 10 maj.

Åsa Jonsson

Sekreterare

Den 14 december hade styrelsen ett möte där man bl a beslutade att man ska gå genom vilka förändringar som bör göras för att använda sk. mönsterstadgarna.

Vidare kommer tappvattenvärmeväxlaren att bytas ut, då flödestaxan i föreningen är hög och ett byte kan minska kostnaderna. Föreningen har mottagit offert från rörbolaget.

 

/Åsa Jonsson, sekreterare

Styrelsen har gett Hem & Fastighet i uppdrag att skapa en uppdaterad underhållsplan, vilket är ett viktigt dokument för den ekonomiska situationen. Det är av stor vikt att veta vilka stora renoveringar som krävs i framtiden och vara finansiellt rustad för det. 

Vidare har styrelsen tagit beslut att byta leverantör för skötsel av gårdarna. Ny leverantör kommer att bli MLT. 

Vi diskuterade även vår grannförening, som var på TV-programmet PLUS, med anledning av att en pantsättning på 1,5 miljon kronor hamnade på den nya ägaren. Titta gärna på:

http://www.svtplay.se/video/11032841/plus/plus-avsnitt-7-4

/Åsa Jonsson, sekreterare

Styrelsen beslutade att anta Hem & Fastighets anbud för att upprätta en underhållsplan. Denna får sedan ligga till grund för eventuella avgiftshöjningar. 

Avtalet med Svea Park för skötsel av gårdarna ska ses över och offerter från andra leverantörer har tagits in.

Styrelsen informerades om att Ekensbergsskolan ska renoveras. Byggstart tidigast våren/sommaren 2017.

Städdag av gårdarna med rensning av cyklar är den 16 oktober.