Styrelserapporter

Styrelsen fortsätter att undersöka hur man bäst kan få en underhållsplan, då det är en viktigt underlag i den ekonomiska planeringen. 

Styreslen tog beslut på fördelningen av arvode till styrelsemedlemmar och datum för årsstämma: 12 maj. Plats för årsstämman är Varvseken. 

Brandsäkra har lämnat sin rapport, vilket bl a innehöll anmärkningar på öppna dörrar i källarutrymmet och lösa föremål i trappuppgångar och i vissa fall även källarutrymmen. Vi vill ännu en gång påminna våra medlemmar att med hänsyn till säkerheten inte ställa saker i trappuppgång samt att dörrarna i källarutrymmena ska vara stängda. 

Vid pennan

Åsa Jonsson

sekreterare

 

Styrelsen förlänger avtalet med Svea Park.

Snöskottarna rycker ut när det har snöat minst 5 cm.

Efter slutbesiktningen av vetilationsarbete den 27 november ska alla problem med ventilation vara lösta.

Vattenskadan hos Matrosen är åtgärdad.

Nästa möte är den 20 januari.

Taida Sliwka

Brandsäkra har genomfört en inspektion av fastigheten och kommer att skicka en rapport i deember. Vi påminner om att inte förvara saker i trappuppgången samt hålla ytterdörrar och dörraren i källaren stängda. 

Arbetet med underhållsplanen fortskrider och styrelsen har begärt in offerter för att få experthjälp i arbetet.  

Den 27 november kommer det att vara slutbesiktning av ventliationsarbetet.

Det har varit en vattenskada hos Matrosen, dagiset som hyr lokaler av oss, vilket har tagit mycket tid och kraft.

Upphandling av leverantör till snöröjning har påbörjats. 

Nästa möte är den 2 december.

Vid pennan

Åsa Jonsson, sekreterare 

För att vara säkra på att våra fastigheter är i gott skick när det gäller brandsäkerhet beslutade styrelsen att ge ordförande, Bengt Hultman, i uppdrag att beställa en besiktning av Brandsäkra.

Vidare beslutades det att den nuvarande underhållsplanen ska revideras av en expert för att styrelsen ska få ett bättre underlag inför kommande renoveringar och underhåll. 

Ventliationsarbetet fortskrider och det har framkommit att en del lägenheter, inklusive min egen, inte har följt regler för ombyggnad http://www.flytdockan1.se/?rID=1254. Dessa fel måste åtgärdas eftersom de får konsekvenser på ventilationen i hela fastigheten. 

Vidare har styrelsen gett VVK i uppdrag att rengöra fönsterventilerna i varje lägenhet för att förbättra inomhusluften.

Nästa möte är den 18 november.

Vid pennan

Åsa Jonsson, sekreterare 

Styrelsen beslutade på mötet att ta ett extra lån på 1 MSEK och samtidigt att månadsavgifter ska höjas med 5% per 1 januari 2016. Några befintliga lån kommer också att läggas om. Anledningen är främst att ha pengar inför kommande underhåll men också för att skapa en god bas för större renoveringar. Renoveringar och större underhållskostnader baseras i första hand på underhållsplanen som tagits fram av tekniska konsulter, dvs. experter inom området. 

Styrelsen beslutade också att en brandinspektion av fastigheterna ska genomföras, där man bl a tittar på rökluckorna. Det är viktigt att du själv tar ansvar för att skydda ditt hem mot bränder. Bra information finner du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (msb.se). Vi rekommenderar: http://www.dinsakerhet.se/Global/pdf/Brand_eld/Skydda_ditt_hem_mot_brander.pdf?epslanguage

Den 4 oktober är det gemensam städning av våra gårdar. Kom ut och hälsa på grannarna, rensa en rabatt eller två och bli bjuden på kaffe och korv!

Nästa styrelsemöte är den 14 oktober.

Vid pennan.

Åsa Jonsson, sekreterare