Styrelserapporter

Arbetet med ventilationen fortskrider och kostnaderna kommer att bli högre än beräknad då det visade sig att det saknas spjäll i golvventilationen. 

Ny stensättning på innergården där sandlådan har varit går också framåt. Det visade sig att leverantören hade valt fel sten och därav fördröjning. Det är samma leverantör som tar hand om våra gårdar, Svea Park, och styrelsen ska med hjälp av trädgårdsgruppen genomlysa avtalet för att säkerställa att kostnader och kvalité ligger på en rimlig nivå.

Isoleringen på krypvindarna i fastigheterna är i behov av upprustning och i dagsläget är det för mycket av den dyrbara värmen som försvinner. Under hösten kommer Cremab att isolera vindarna genom en relativt enkel och kostnadseffektiv lösning. 

Mötets stora samtalspunkt var ekonomin. Flytdockan har varit lyckligt lottat som har kunnat sälja av flera bostadsrätter, men nu har vi ingen lägenhet som vi kan sälja och därav inga extra intäkter. Föreningen måste därför ta upp ett lån på 1 MSEK och månadsavgifterna kommer att höjas. 

Det har visat sig att ett par balkonger har sprickor som måste åtgärdas för att det inte ska bli frostsprängningar. Styrelsen uppmanar därför alla boende att titta extra på sina balkonger och höra av er till styrelsen om det är stora sprickor. 

Nästa styrelsemöte är den 16 september.

Vid pennan.

Åsa Jonsson, sekreterare

Den nya styrelsen har haft två möten under våren och börjar hitta sin arbetsform. Nedan är några av ärendena som har diskuterats.

 

Föreningens kommande stora investering är att ventilationen i fastigheterna ska renoveras. Ventilationen är extra viktig hos oss är eftersom det funnits flytspackel i lägenheterna och att det fortfarande kan finns kvar. Flytspackel kan bilda giftiga gaser. Därför vill vi understryka att vid renovering i fastigheten ska lägenhetsinnehavaren informera entreprenören om detta. Exempel på vad som är speciellt är att golvlisterna måste vara ventilerande och platonmattan inte får tas bort. Se vidare information vid renovering.

 

Det har visat sig att det har kommit byggdamm i ventilationssystemen och vi vill därför påminna alla om att fläktarna (för utsug) ska täckas för vid renovering.

 

Det har skett ett flertal skador i samband med badrumsrenovering, både när det gäller vatten- och el-ledningar. Vi vill påminna om att innan renovering sker ska styrelsen informeras och underlag ska skickas in, som bl.a. styrker ansvarsförsäkringen.

 

Svea Park kommer att stensätta hålet efter sandlådan på en av våra gårdar.

 

Samtliga förslag från Årsstämman avslås pga. kostnadsskäl.

 

Niklas Tengblad är föreningens representant i Ekensbergs Samfällighetsförening, som bl.a. arbetar med att få ner kostnaden för fjärrvärmen. 

 

Åsa Jonsson

sekreterare

* Takrenoveringen är besiktigad och godkänd.

* Renoveringen av ventilationen kryper allt närmare. Det har varit svårt att få in anbud. Förmodligen är många entreprenörer så fulltecknade att de inte vill ta på sig mer just nu.

* I källaren under 145 finns en avloppsbassäng. Där samlas vatten från tvättstugan och toan strax utanför, men också avlopp från några lägenheter. Bassängen ligger så lågt att det behövs pumpar för att trycka upp avloppet till kommunens avloppsnät.

För något år sedan byttes pumpar och fläkt. Det var dyrt.

Nu har det visat sig att även grannfastigheten Flytdockan 2 (den kommunala förskolan Gräsanden nedanför 149an) skickar sitt avlopp genom vår bassäng.

Styrelsen undersöker om det går att få tillbaka en del av förra årets kostnader antingen från kommunen (som ska sköta avloppsnätet) eller från det kommunala bolag som äger Gräsanden.

* Ägaren till en bostadsrätt flyttade aldrig in, men renoverade utan att bry sig om föreningens ombyggnadsregler. Därefter lades lägenheten ut för försäljning.

Ordförande Hans Bonnevier vägrade att skriva på köpehandlingarna innan de ventilerade golvlisterna var återställda. Nu har lägenheten en ny ägare som är väl förtrogen med reglerna, och som förhoppningsvis kommer att trivas i föreningen.

* Efter den senaste tidens spekulationsköp och renovering i strid med reglerna kräver styrelsen att köpare ska intyga att de tagit del av Regler för ombyggnad. Aktuella mäklare uppmanas att medverka.

* I en av bostadsrätterna är ingen av ägarna skriven, däremot en tredje person. Eftersom det krävs tillstånd för att hyra ut i andra hand har styrelsen inlett en liten undersökning. Det kan ju finnas en godtagbar förklaring till arrangemanget.

* Föreningen har den senaste tiden fått två nya medlemmar.

* Det är möjligt att isoleringen på krypvindarna (utrymmet under yttertaken) är alltför klen, så styrelsen funderade på att lägga på mer lösull. Det skulle spara energi och betala sig på fem år, enligt en offert.

En styrelseledamot höjde dock ett varningens finger. Mer isolering gör att det blir kallare på krypvindarna, och större risk för kondens och i värsta fall mögel. Detta ska utredas innan det blir någon mer isolering.

* En skottkärra har försvunnit ur ett låst utrymme. Det är inte första gången.

* Sandlådan som tidigare stod på gården 141-145 har nu plockats bort. Antingen kommer någon som sett vår annons på Blocket och hämtar den (utan kostnad), eller också får föreningen betala för att bli av med sandlådan.

* Grovtvättmaskinen ska programmeras om så att den - liksom övriga maskiner - sköljer tre gånger. Flera boende klagade på den tidigare inställningen med endast två sköljningar.

* Föreningen håller årsstämma nu på torsdag 7 maj kl 19, i Varvseken. Det blir genomgång av ekonomin, och stor förnyelse av styrelsen.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Minst en lägenhet i föreningen har den senaste tiden köpts i rent spekulationssyfte.

Köparen flyttade aldrig in; köparen uppgav inte sin egen e-postadress utan adressen till någon kompis; lägenheten renoverades utan föregående anmälan till styrelsen.

Och så var lägenheten plötsligt till salu.

Ordförande Hans Bonnevier gick på visningen och upptäckte då att de ventilerade golvlisterna var utbytta mot lister utan ventilation. Detta är synnerligen förbjudet (Regler för ombyggnad).

Lägenheten ska återfå ventilerade lister innan den senaste affären är klar.

Styrelsen kräver i fortsättningen att nya medlemmar läser ordningsregler och ombyggnadsregler innan överlåtelsen välsignas. Dessutom krävs att angiven e-postadress ska gå till någon av köparna.

För oss alla gäller som vanligt att ombyggnad ska anmälas till styrelsen. Den som anlitar entreprenör ska se till att styrelsen får en kopia på entreprenörens ansvarsförsäkring, redan innan arbetet påbörjas.

Troligen har ytterligare en lägenhet använts som kapitalplacering i stället för bostad.

Personlig kommentar: sådana här spekulationsköpare är ett hot mot trivseln i föreningen. Spekulanter krattar inte på städdagar, spekulanter lägger inte ner tid på styrelsemöten och viktiga beslut, spekulanter ger överhuvudtaget inget bidrag till föreningens skötsel. Tänk tanken att många lägenheter åker snålskjuts, och att allt färre boende ska hålla igång föreningen…

(Mer om ventilationen: Förtydligande om golvens ventilation, eller uppsatsen Flytspackel med kasein, pdf!)

* Årsstämma blir det torsdag 7 maj kl 19, i Varvseken. Kallelse, årsredovisning och medlemsförslag kommer i en brevlåda nära dig.

* Sandlådan på gården 141-145 blir kvar i avvaktan på engagerade medlemmar plockar bort den, kanske på någon städdag.

* I 147an är det stökigt. Nu senast var det chokladsmet på väggarna i trapphuset och i hissen (barn? pensionärer?). Dörrstängaren på källarplanet mot källargången kopplas ur gång efter annan. Den är till för att hindra explosiva och giftiga gaser att sprida sig vid brand. Grovsoprummet - som delas med 149an - är belamrat med diverse överblivna inventarier som inte ryms i containrarna, och som sopfirman därför inte tar hand om utan särskild betalning. Kanske är det någon som är på väg att flytta och som använder grovsopen som återvinningsstation? Det är ju kanonfel, vilket framgår av diverse anslag.

* Rummet där styrelsen träffas, "Grottan" mitt emot tvättstugan, ska i fortsättningen städas en gång i månaden.  Lokalen har inte hyst någon sugande maskin sedan Stockholmshems tid. Då fanns en föga nyttjad mattsug i lokalen.

* Att mangla stora tyger som lakan och dukar kan vara knepigt. En manglare som uppgav sig ha tio års erfarenhet misslyckades totalt. Reparatör fick tillkallas för att få ut tyget och återställa den nya mangeln i brukbart skick. Nu finns en ännu tydligare instruktion på väggen ovan mangeln.

* Plåtarbetena på båda taken är klara, det är dags för besiktning.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Takrenoveringen ser ut att bli färdig i början av april. Taket på 141-145 är redan klart. Taket på 147-149 har fått ny papp, där återstår plåtarbeten de kommande veckorna. Sedan är det dags för besiktning.

* Upprustningen av bostädernas ventilation inleds troligen i april. Fem företag har fått möjlighet att lämna anbud. De fyra fläktaggregaten - ett för varje trapphus - ska bytas, och ventilationskanalerna ska rengöras.

* Det har åter varit problem med varmvattnet i några lägenheter i 141:an. Någon har av någon anledning ställt om flödet. Somliga kranar kan man vrida med handen, men i detta fall krävdes dessutom ett verktyg.

Styrelsen vill påminna om att den som behöver stänga av vatten av något slag naturligtvis ska varsla sina grannar samt anmäla avstängningen till styrelsen. Kolla gärna "Problem med vattencirkulation" på hemsidan!

* Om det luktar illa i tvättstugan kan det bero på att vattenlåset under handfatet har torkat ut. Spola en stund och kolla om det hjälper innan du gör felanmälan!

* Bokslutet över förra årets verksamhet blir klart inom kort, och ska behandlas av årsstämman torsdag 7 maj. Den som undrar vad styrelsen egentligen har för sig hittar många svar i verksamhetsberättelsen. Årsredovisningen delas ut i medlemmarnas brevlådor, i god tid före stämman.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!