Styrelserapporter

 * Styrelsen ger järnet i kampen mot den planerade flytten av förskolan Gräsanden. Mejlväxlingen har visat att

- det är skolan som bestämmer

- de boendes synpunkter väger lätt

- miljöaspekten (nybygge på giftig mark i stället för på den nuvarande grunden) väger lätt

- barnperspektivet (barnen stängs inne på en skuggig skolgård i stället för den nuvarande soliga gården) väger lätt

- säkerheten (vuxna kan inte se drunknande barn om en byggnad skymmer) väger lätt

- ekonomin tycks inte spela någon roll. Fastighetsbolaget Sisab som sköter byggenskapen vill inte ens ta reda på om det blir dyrare att bygga på ny plats än att använda den gamla grunden.

Skriftväxlingen fortsätter, och 17 januari ska styrelsen träffa representanter för Sisab.

Sista ordet är dock inte sagt. Styrelsen hoppas att planerna modifieras innan Sisab söker bygglov. Om det misslyckas har styrelsen förberett formellt överklagande, bland annat genom samråd med en advokat som har erfarenhet av liknande ärenden.

Skicka gärna mejl till Sisab, !

* Fastighetens brandsäkerhet ska förbättras med batteridrivna utgångsskyltar som lyser även om elförsörjningen hat upphört. Nya dörrstängare har monterats i källarplanen, och sprickor i källarväggarna har tätats. Alla boende uppmanas att använda brandvarnare, och att kontrollera att desa fungerar.

* Det blir nya boende i den lägenhet som kommunen hyr i 149ans bottenplan, "Ekan". För närvarande hyser lägenheten flickor som inte får studiero hos föräldrarna. Inledningsvis ska två ensamkommande flyktingpojkar (med uppehållstillstånd) flytta in. Kommunen har tät kontakt med pojkarna och hoppas att vi som bor i Flytis ska medverka till att de får en bra start i Sverige.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 * Färska upplysningar om planerna för förskolan Gräsanden på granntomten väckte livlig debatt. Efter mötet skickade sekreteraren Åsa Jonsson ett mejl till byggherren Sisab, med frågor och krav.

Styrelsen påpekar att många boende i brf Flytdockan 1 får sämre utsikt, och att skolgårdens placering medför ökat buller.

Därför vill styrelsen ta del av den detaljplan som reglerar vad som är tillåtet att bygga: Hur högt? Hur nära tomtgräns och strandkant?

Skolgården kommer inte bara att medföra ökat buller för berörda boende, den kommer dessutom att vara i skugga större delen av läsåret.

Mot denna bakgrund undrar styrelsen om möjligheten att överklaga byggnadens utformning och placering. Mejlet avslutas med en förhoppning om dialog i framtiden.

* NBF (Fritte) ska på prov högtryckstvätta en missfärgad balkong. Avsikten är att ta reda på om det är möjligt att rengöra endast vissa plåtytor men inte alla.

* Fläktrummet på vinden högst upp i 141an har drabbats av en vattenskada men är nu återställt. Kranen ska förseglas för att undvika framtida olyckor.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Källargångarna har försetts med nya dörrstängare och dörrstopp. Dörrarna ska normalt vara stängda. Dörrstängarna får absolut inte plockas bort eller sättas ur funktion. De är till för att minska skadorna vid brand. Vid brand gäller inte försäkringen om det visar sig att någon dörrstängare varit ur funktion.

* Sprickor i källarväggarna ska tätas. Om det brinner kan giftiga och explosiva gaser sprida sig genom sprickor i väggarna…

* Föreningen har amorterat 1 miljon kr.

* 147ans entré mot Gröndalsvägen ska byggas om.

* Entréerna ska få nya belysta nummerskyltar.

* Förskolan Matrosen ska snygga till sin del av gården.

* Pergolorna är målade, av NBF (Fritte).

 

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

En liten skara styrelsemedlemmar träffade i mitten av januari, då många inte kunde närvara pga influensa.

Av främsta intresse var att förening fick godkänd Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) med datum 2016-12-20. Den är giltig till 2022-12-20. 

Miljöförvaltningen har haft synpunkter på Matrosens (dagis) lokaler och några ur styrelsen arbetar med det. Andra lägger mycket tid på att förbereda inför årsstämman den 10 maj.

Åsa Jonsson

Sekreterare

Den 14 december hade styrelsen ett möte där man bl a beslutade att man ska gå genom vilka förändringar som bör göras för att använda sk. mönsterstadgarna.

Vidare kommer tappvattenvärmeväxlaren att bytas ut, då flödestaxan i föreningen är hög och ett byte kan minska kostnaderna. Föreningen har mottagit offert från rörbolaget.

 

/Åsa Jonsson, sekreterare