Styrelserapporter

En liten skara styrelsemedlemmar träffade i mitten av januari, då många inte kunde närvara pga influensa.

Av främsta intresse var att förening fick godkänd Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) med datum 2016-12-20. Den är giltig till 2022-12-20. 

Miljöförvaltningen har haft synpunkter på Matrosens (dagis) lokaler och några ur styrelsen arbetar med det. Andra lägger mycket tid på att förbereda inför årsstämman den 10 maj.

Åsa Jonsson

Sekreterare

Den 14 december hade styrelsen ett möte där man bl a beslutade att man ska gå genom vilka förändringar som bör göras för att använda sk. mönsterstadgarna.

Vidare kommer tappvattenvärmeväxlaren att bytas ut, då flödestaxan i föreningen är hög och ett byte kan minska kostnaderna. Föreningen har mottagit offert från rörbolaget.

 

/Åsa Jonsson, sekreterare

Styrelsen har gett Hem & Fastighet i uppdrag att skapa en uppdaterad underhållsplan, vilket är ett viktigt dokument för den ekonomiska situationen. Det är av stor vikt att veta vilka stora renoveringar som krävs i framtiden och vara finansiellt rustad för det. 

Vidare har styrelsen tagit beslut att byta leverantör för skötsel av gårdarna. Ny leverantör kommer att bli MLT. 

Vi diskuterade även vår grannförening, som var på TV-programmet PLUS, med anledning av att en pantsättning på 1,5 miljon kronor hamnade på den nya ägaren. Titta gärna på:

http://www.svtplay.se/video/11032841/plus/plus-avsnitt-7-4

/Åsa Jonsson, sekreterare

Styrelsen beslutade att anta Hem & Fastighets anbud för att upprätta en underhållsplan. Denna får sedan ligga till grund för eventuella avgiftshöjningar. 

Avtalet med Svea Park för skötsel av gårdarna ska ses över och offerter från andra leverantörer har tagits in.

Styrelsen informerades om att Ekensbergsskolan ska renoveras. Byggstart tidigast våren/sommaren 2017.

Städdag av gårdarna med rensning av cyklar är den 16 oktober. 

En av punkerna som togs upp på mötet var trädgårdsmöblerna på gården för 141:an. Danne har målat en omgång trädgårdsmöbler, vilket blev snyggt och styrelsen riktar ett stort tack. Styrelsen har inte tagit beslut om alla möbler ska målas om. Vidare har styrelsen diskuterat om föreningen ska ha professionell skötsel av våra rabatter till nästa sommar, då det är svårt att få de boende att ta ansvar för skötseln på den nivå som krävs. 

Föreningen har en ny försäkring via Trygg Hansa.

Mangeln har blivit lagad av Danne och föreningen har därmed sparat pengar. Det tackar vi för.

/Styrelsen genom Åsa Jonsson, sekreterare