Styrelserapporter

* Årsstämman är inställd, av omsorg om de medlemmar som vill delta utan att riskera coronasmitta. Styrelsen hoppas att stämman kan genomföras i slutet av maj, kanske med digitala hjälpmedel för dem som vill delta hemifrån. Mer information följer.

* Com Hems har ställt in övergången från analog TV (och radio) till digital TV (utan radio). Så här skriver Com Hem på sin hemsida:

Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter vi upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till efter sommaren 2020. Allt för att inte bidra till ökad oro. Com Hem följer noga utvecklingen och vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt.

* Ytterligare fyra cyklar ställdes in i 141ans cykelrum när en boende med möda hade ordnat en smal passage så att alla cyklar gick att plocka fram. Därefter var cykelrummet åter igenproppat. Trist; när det är fullt så är det fullt!

* Plötsligt sken solen från vår hemsida. Allis Berglund, 145an, erbjuder sig att hjälpa den som har svårt att sköta inköpen under coronatider, https://www.flytdockan1.se/?rID=32&ID=313 . Allis kan tänka sig att besöka Gröndals centrum, med Coop, bageri, apotek, bibliotek och blomsteraffär!

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Redovisningen till stämman 16 april kompletterades, Stena Recycling ska i fortsättningen tömma grovsoprummen enligt avtalet, fastighetsförsäkringen ska jämföras med billigare alternativ, avloppsrören ska även i fortsättningen hålla tätt, framtida underhåll ska upptäckas i tid och anpassas till den ekonomiska verkligheten, entrémattorna kanske blir billigare med ny leverantör, ett stort antal ventiler i källaren har katalogiserats, en hyreslägenhet behöver renoveras, gårdarna ska skötas även kommande sommar. Sådan är vardagen i styrelsen!

* Jo, förresten, det kom ett meddelande från Tarjas som sköter trappstädningen. Vissna blommor i fönstren, barnvagnar, cyklar och skor försvårar städarens arbete. Även räddningstjänsten fungerar bättre i tomma trapphus.

Även om våra hus aldrig drabbas av eld och explosioner så kan vi underlätta för städaren att komma fram.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det har varit inbrott i garaget tvärs över gatan (Stapelbädden 5). Tjuvarna länsade flera fordon, bland annat på verktyg. Inbrottet filmades, granskning av inspelningen pågår.

* För en tid sedan stod en stulen skåpbil på vår parkering. Häromdagen gick en högljudd yngling lös på rökluckan i rabatten utanför 149an, bredvid busshållplatsen. Föreningen Varvseken (för alla i Ekensberg) verkar för att kommunen ska hålla strandpromenaden i gott skick genom att bekämpa sly och förbättra belysningen. I bakgrunden spökar farhågor för knarkhandel.

* Varvseken ordnar mycket trevligt även när badbryggan och grillen ligger i träda: grannfika på tisdagar vid tolvtiden, after work en och annan fredag, pingis, dart, utlåning av verktyg mm. Lokalen Gröndalsvägen 190 kan hyras för privata tillställningar av allehanda slag, från namngivning av nyfödingar till minneshögtid när någon gått bort. Kolla https://www.varvseken.se/!

* Danne och Pia Ekman ordnar förtäring efter årsstämman torsdag 16 april, i Varvseken, precis som vanligt. Dokument inför stämman samlas efterhand på hemsidan, https://www.flytdockan1.se/?rID=1313&page=st%E4mma+2020

* Diverse hushållsavfall har felaktigt placerats i grovsopen under 147-149, där det varit stökigt under senare tid. Saken förvärras av att sopentreprenören Stena Recycling har misskött tömningarna.

Hushållsavfall hör hemma i sopnedkastet. Den som vill sortera sina sopor kan traska till containrarna bortanför Mörtvikens busshållplats.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

 

* Våra avlopp är i gott skick. När Avloppsteknik i höstas gick igenom alla kök, bad och WC hittades endast fyra ställen med hög risk för vattenskada. Det är ovanligt lite jämfört med andra hus förklarade Hans Björknert när han överlämnade en pärm med alla iakttagelser till styrelsen.

I pärmen finns anteckningar och bilder, även från rörens insida. Alla anmärkningar har meddelats lägenhetsinnehavaren. Den som vill se vad som noterades om den egna bostaden kan höra av sig till mig (070-345 15 47), så visar jag text och eventuell bild i pärmen.

Björknert berättade att Avloppstekniks personal använder en intern app under arbetet. Där finns allt dokumenterat. Det är därför de anställda är så fixerade vid sina mobiler under arbetstid.

* Även avloppsrören i källarna - som undersöktes i vintras - är i gott skick.

Nu återstår att kontrollera att de rostrosor och andra brister som Avloppsteknik avslöjat har åtgärdats i och med den renovering av horisontella rör som genomförts under hösten.

Enligt Björknert håller avloppsrören i källarna flera decennier. Inget stambyte är i sikte de närmaste tio åren.

* Gården 141-145 har blivit trevligare. Matrosens barn har fått en ny lekstuga, och ett nytt staket.

Den mjuka lekmattan befrias från cyklar och cykelställ kommande vecka.

* Under december och januari brukar det brinna i drygt sexhundra flerbostadshus enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Spisplatta eller häll är den vanligaste orsaken.

Det är frivilligt - men bra! - att ha brandvarnare i hemmet. Kolla att den fungerar! Kanske en brandsläckare i julklapp? Eller en brandfilt, som redan finns i fyra av tio hem?

Det är tillåtet att förvara dunkar i källarförråden. Men dessa får absolut inte innehålla något brännbart.

I trapphusen får ingenting förvaras!

I husens allmänna utrymmen är brandskyddet numera bra, med många dörrstängare som hindrar spridning av giftiga och explosiva gaser. I källarna pryds utgångsdörrarna av batteridrivna skyltar som lyser även vid strömavbrott. Självlysande band vägleder vid strömavbrott.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1

* Avgiften till föreningen höjs vid årsskiftet med 5 procent.

Det är fyra år sedan förra avgiftshöjningen, och trettionio år sedan huset byggdes.

* Cyklar ska stå i cykelställ. Efter höstens rensning finns det plats för alla. Utanför 145ans port finns lediga platser.

På gården 141-145 står några cyklar på barnens lekplatta. Det är trist, det är ju barnens utrymme. En orsak är att de flyttbara cykelställen är felaktigt placerade så att cyklar som står i ställen hamnar på lekplattan. Styrelsen ska flytta cykelställ och cyklar så att barnen återfår sitt revir.

* I år blir det en utomhusgran på vardera gården, med glimrande belysning!

* Fortfarande är det en och annan boende som har problem med värmen i elementen eller med varmvattnet. Då gäller det att anmäla till fastighetsskötaren NBF Entreprenad, 072-715 39 44, . Styrelsen är inte så bra på att reparera rör och kopplingar, men vill gärna veta om kylan sprider sig i element och kranar.

* Nästa årsstämma blir torsdag 16 april 2020. Då blir det tillfälle att utvärdera det gångna året, och att välja nya ledamöter till styrelsen efter dem som avgår.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1