Styrelserapporter

* Taket på huset 141-145 är nu klart, ska besiktigas. Taket på 147-149 återstår.

* Renoveringen av hyreslägenheten Ekan (149 entréplanet) är klar.

* Det har redan kommit förslag till årsstämman. Fler är välkomna! Sista dagen är måndag 23 mars.

Det underlättar om förslagen avslutas med en formulering som stämman kan rösta ja eller nej till.

Verksamhetsberättelsen börjar ta form, den ska vara tillgänglig senast 30 april.

* Badrummet under ditt är närmare än du tror. Golvet/taket som skiljer det övre badrummet från det undre är väldigt tunt. Bra att veta vid badrumsrenovering!

* De nya tvättmaskinerna har nu fungerat en hel vecka utan klagomål. Inledningsvis förekom diverse så kallade barnsjukdomar. Felanmälan ska som alltid göras till "Fritte" NBF Service, 072-709 99 87 (08.00-17.00), eller via mejl till <.

Vid något tillfälle har en besviken tvättare försökt avhjälpa fel genom att skruva på en vattenkran. Gör inte så, larma Fritte istället!

* Några boende hyr garageplats av grannföreningen Stapelbädden 5, som numera erbjuder fjärrkontroll för portöppningen. Bekvämt för den som vill öppna porten utan att lämna bilen. Apparaten kostar 500 kr. Intresserad? Mejla och ange namn, garageplats och telefonnummer.

* Det har visat sig att alla avtal om snöröjning i trakten löper ut i år. Vi har inviterat de övriga bostadsrättsföreningarna till samarbete om ett gemensamt avtal. Det bör vara mer ekonomiskt än att flera entreprenörer var för sig ska köra hit sina traktorer.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Flytdockans yttre belysning är numera anpassad till EU:s regler. Inte så mycket ljusare, men de nyinstallerade LED-lamporna drar mindre ström och håller betydligt längre än de tidigare glödlamporna.

* Årsstämma blir det torsdagen 7 maj kl 19, som vanligt i Varvseken. Personlig kallelse kommer senare. Förslag från medlemmar ska lämnas till styrelsen senast måndag 23 mars, helst till styrelsenflytdockan1.se. Det går också att lägga ett papper i föreningens brevlåda, entréplanet Gröndalsvägen 145.

Såväl ordförande/kassör Hans Bonnevier som sekreterare Sven-Åke Aulin lämnar sina uppdrag. Utrymme för förnyelse!

* Den aviserade razzian i trapphusen gav dessbättre magert resultat. Det fanns inte mycket att rapportera; trapphusen är numera nästan befriade från privata tillhörigheter som kan utgöra fara vid brand och utrymning.

* De nya maskinerna i tvättstugan installeras tisdag 20 och onsdag 21 januari. Då är tvättstugan avstängd. Torsdag 22 januari kl 18 demonstreras de nya maskinerna på plats i tvättstugan.

* Den stora fula lila färgfläcken i 147ans entré mot Gröndalsvägen ska tas bort, av proffs.

* Det finns en ny flik på hemsidan, i vänsterkanten, "Regler för ombyggnad". I slutet av dokumentet finns användbara länkar.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Ventilationen i lägenheterna ska ses över. Bland annat behövs nya fläktaggregat. Upphandlingen är snart klar; det blir en affär på drygt 600 000 kr.

* Belysningen utomhus blir bättre och billigare, tack vare EU-regler. Vi går över till LED, eftersom de nuvarande lamporna inte längre saluförs. LED-lamporna sprider mer ljus, och drar mindre el. Bytet kostar omkring 10 000 kr.

Styrelsen avstod från att samtidigt byta till vackrare (?) armaturer, och sparade därmed omkring 50 000 kr.

* Nya ordningsregler har tagits fram under hösten, och delats ut i alla brevlådor. Ändå förekommer nya färgburkar i grovsopen (147-149), samt diverse föremål i trapphusen.

Läget i trapphusen ska därför kollas v 2 nästa år, 5-11 januari. Styrelsen ställer samman fynden på ett papper som delas ut i brevlådorna, med förhoppningen att den som äger en barnvagn eller kälke flyttar bort egendomen från trapphuset till något mer privat utrymme.

Ingen i styrelsen gillar att ringa på och fråga om den som öppnar råkar ha tillhörigheter i trapphuset. Vi blir generade när vi ska uppträda som ordningsvakter. När vi ställde upp i styrelsevalet på årsstämman visste vi inte att denna tråkiga uppgift hörde till uppdraget.

Däremot visste vi att styrelsen har ansvar för fastighetens skötsel Dit hör att följa brandskyddsmyndighetens direktiv: ingenting får förvaras i trapphusen! (Vi blundar för blommor och dörrmattor.)

Orsak: det ska vara lätt att utrymma vid brand, även för den som är förblindad av mörker och rök, och kanske omtöcknad av giftiga gaser (som dessutom kan vara explosiva).

* Pumrummet i 145ans källare stinker. Vi hoppas att en enkel ozongenerator ska lösa problemet till rimlig kostnad.

* God ventilation i lägenheterna bygger på att ventilerna upptill på somliga fönster står i öppet läge (knapparna ska dras isär). Det är där den friska luften kommer in (så kallad tilluft). Sedan ska den begagnade luften sugas ut via kökets och badrummets frånluftsventiler (så kallad frånluft).

* Några lägenheter högst upp i tre av trapphusen har drabbats av fuktskador, i tak och på vägg. Okänd orsak, undersökning pågår. Om du har en fuktskada i lägenheten (tak, vägg) ska du omedelbart slå larm hos styrelsen styrelsenflytdockan1.se!

* Styrelsens mötesdagar våren 2015 är inlagda i kalendern på hemsidan. Kan vara bra att känna till!

*

Vid sidan av styrelserapporten kan jag notera att det snackas mycket om den nya regimen i vår lokala butik. Många lovord. Det går bra att tala direkt med innehavarna, de vill veta vad vi behöver och vad vi tycker.

 

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Tvättstugan får nya maskiner, av märket Podab. Två av tre grannföreningar har valt samma leverantör, till de boendes förtjusning.

Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp ska bytas ut, liksom kallmangeln. Den gamla varmmangeln deporteras till någon skrot, liksom den nuvarande centrifugen.

Orsaken till bytet är att våra nuvarande maskiner har tjänat ut. De kräver allt dyrare reparationer. och förbrukar mycket energi.

De nya maskinerna är betydligt mer miljövänliga. De tvättar och torkar med mindre förbrukning av varmvatten och el.

När installationen är klar har leverantören lovat att informera alla intresserade om hur maskinerna ska hanteras.

* Det blir möjligt att boka tvättid via internet. Det blir en uppgradering av vårt nuvarande system. I fortsättningen ska det vara möjligt att boka tvättid från alla jordens uppkopplade datorer och surfplattor. Men den nuvarande varianten med bokning i terminalen utanför tvättstugan ska finnas kvar.

* Arbetet med att förbättra taken på våra båda hus har inletts. Det blir ny takpapp, samt förbättringar där plåt och papp ska överlappa varandra för att förhindra läckor.

* Utrensningen av herrelösa cyklar går mot sitt slut. Det blev två stora samlingar, en på gård 147-149 och en på åarkeringsplatsen. Några medlemmar har hört sig för om möjligheten att köpa någon av de herrelösa cyklarna. Styrelsen beslutade dock att alla ska gå till Fryshuset, som hämtar, renoverar och säljer fordonen.

* Föreningen har haft en extrastämma för ändring av stadgarna. I fortsättningen tar föreningen ut en avgift av den medlem som hyr ut i andra hand. Dessutom slopas kravet att minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.

För att dessa förändringar ska bli giltiga krävs ett andra stämmobeslut, där två tredjedelar av de närvarande bifaller förändringarna. Kom gärna till denna andra extrastämma torsdag 20 november kl 19, i Varvseken, Gröndalsvägen 190.

* Ordningsreglerna har nyligen förnyats, och därefter delats ut i alla brevinkast. Avsikten är att alla ska veta vad som gäller.

Ändå har en boende hört av sig och frågat hur man gör när grannen använder trapphuset som förvaringsplats.

Det enklaste är naturligtvis att ringa på hos granne och påminna om att ingenting får förvaras i trapphusen, av säkerhetsskäl.

Vid brand kan det bli väldigt mörkt om elförsörjningen slås ut, samtidigt som giftiga gaser kan spridas i trapphusen. Då kan tomma golvytor vara avgörande för överlevnad. Därför är all förvaring i trapphusen förbjuden.

* Intresseföreningen Varvseken har lokaler för gemensam samvaro (privata kalas, filmvisning, föreningsstämma mm). Brf Flytdockan 1 stöttar Varvseken, så som övriga föreningar i trakten. Från början kostade det 50 kr per lägenhet och månad.

Nu har Varvseken minskat sina lokalkostnader, så att Flytdockan numera betalar endast till 35 kr per lägenhet och månad.

* Vi får nya grannar i 149an på nyåret, sedan en medlem valt att flytta vidare.

* I 149ans bottenvåning finns ett gruppboende som hyrs av kommunen. Där bor flickor i övre tonåren. Lägenheten ska rustas upp, kostnaden delas av brf Flytdockan 1 och kommunen.

* I början av vecka 47 (tisdag 18 och onsdag 19 november) blir det kontroll av stickledningar från kök och badrum, och separata toaletter. Föreningen har avtal med Avloppsteknik som ser över våra avlopp vart femte år. Denna gång genomförs kontrollen några månader tidigare än avtalat, vilket innebär att föreningen sparar 7 000 kr.

* Det blir åtminstone en ny kastanj efter de fyra som "av misstag" avverkades i våras, på gröndalsvägens mittremsa mellan bussens hållplatser. Det har kommunen meddelat. Men det gäller att hitta plantor som inte bär på "kastanjemal". Sådana skadliga fjärilar vill kommunen slippa.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Ordningsreglerna har fräschats upp. Budskapet är detsamma som tidigare: vi som bor i Flytdockan 1 ska visa hänsyn till varandra.

Ungefär samma budskap som i bibeln (allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem), men med fler ord.

* Att boka tvättstugan ska förhoppningsvis bli möjligt från vilken uppkopplad dator som helst, jorden runt. Upphandling pågår. Den nuvarande varianten att boka i terminalen utanför tvättstugan ska finnas kvar.

* De platta taken på våra två hus behöver vård. Undersökning och upphandling pågår.

* Cykelrensningen gav det oväntade resultatet att tiotals cyklar utan uppgift om ägare samlades in och säkrades med vajer. Endast två boende har hört av sig och bett att få tillbaka sina cyklar. Om några veckor kommer de ägarlösa cyklarna att skänkas till välgörande ändamål, troligen Fryshuset, som reparerar och säljer fordonen.

* Det är dags att se över ventilationen i lägenheterna. Upphandling pågår.

* Föreningens aktier i Fastum (ett företag med ursprung i vår tidigare ekonomiska förvaltare UBC) har sålts för 66 000 kr. Därmed har brf Flytdockan 1 lämnat aktiemarknaden, troligen för gott.

* Avloppsbassängen i 145ans källare har varit en följetong sedan i våras. Först havererade pumparna, sedan ventilationen. Nu tycks allt vara i ordning, endast injustering av fläkten återstår.

* SL höll sitt löfte och dämpade utropen från buss 133 vid avgångshållplatsen. Men det varade bara några dagar, därefter har oljudet återkommit. Nu vet vi i alla fall att SL kan tona ner utropen, om bara viljan finns. Några särskilt utsatta hushåll fortsätter kampen för diskreta bussavgångar!

* Föreningen har för dyra pengar inhandlat och installerat dörrstängare till åtskilliga dörrar i källargångarna. Avsikten var att öka säkerheten i händelse av brand. Säkerheten hotas av hänsynslösa personer som kopplar bort dörrstängningen, särskilt i källaren under 147an. Inte helt i linje med ovan nämnda Gyllene regel!

* Elva av sjuttiofem medlemmar kom till föreningens extrastämma.

Stämman beslutade att den medlem som hyr ut i andra hand ska betala avgift till föreningen, att revisorn i framtiden inte behöver vara auktoriserad eller "godkänd" samt att stryka en passus om vad som gällde före omvandlingen till bostadsrätt.

Ändringarna måste bekräftas av ytterligare en stämma för att bli giltiga. Denna andra stämma är planerad till torsdag 20 november. Kallelse kommer.

Vid denna andra stämma krävs två tredjedels majoritet för att ändringarna ska träda i kraft. Gå dit och rösta!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!