Styrelserapporter

* SL har lovat dämpa de störande utropen från buss 133 vid avgångshållplatsen. SL:s egna mätningar visar att ljudanläggningen är felinställd. SL lovar bättring från måndag 22 september. Vi får höra hur det blir.

* Det blir två extrastämmor i höst, torsdagarna 16 oktober och 20 november kl 19, i Varvseken. Stadgarna behöver justeras. Formell kallelse kommer i brevlådorna.

* En lagändring i somras ger bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut lägenheten i andra hand. Detta måste skrivas in i stadgarna.

När denna nödvändiga ändring genomförs passar det bra att genomföra andra ändringar. Styrelsen vill ta bort kravet att minst en revisor ska vara auktoriserad, och slopa en föråldrad passus om vad som gäller innan föreningen köpt fastigheten. Styrelsen vill dessutom skriva in att en bostadsrättshavare som misshandlats inte ska berövas nyttjanderätten, även om grannarna blivit störda.

* Personal och barn i förskolan Matrosen kan äntligen andas både ut och in. Ventilationen är godkänd, efter många prövningar.

* Brf Flytdockan 1 äger marken som omger husen. Där finns tiotalet dagvattenbrunnar som tar hand om nederbörden. Föreningen har ansvar för brunnarna som ska slamsugas under hösten. Sanerade brunnar får en grön färgklick. Allt bör vara klart i slutet av oktober.

* Avloppsbassängen i källaren under 145an fungerar åter som den ska, men det luktar fortfarande illa i omgivningen. Det har visat sig att ventilationen havererade för länge sedan. Reparation beställd, klar under hösten.

* I samband med städdagen söndag 5 oktober blir det utrensning av övergivna cyklar. Det kommer information i brevlådorna.

* Föreningen har sålt en lägenhet sedan hyresgästen avlidit. Styrelsen har beslutat att 0,8 milj kronor av köpeskillingen ska användas till amortering av lån.

* En sopkvast på villovägar har kostat föreningen 2 094 kr. Så mycket tog Envac (som hanterar sopsugen) betalt för att en söndag i juni plocka bort "en sopkvast som blivit slängd i schaktet och blockerat för sopor och ventilen" (citat ur fakturan).

Flytdockans konto för inbetalningar av annat än hyra och avgift: bg 126-0181.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Den sega historien om lägenheten i 147an vars hyresgäst avled i slutet av förra året har äntligen kunnat avslutas. Lägenheten är såld, och föreningen har fått en ny medlem, Nikola Mitic. Styrelsen hälsar honom varmt välkommen.

* Sommaren blev lång, och mycket torkade bort. Dock inte på våra gårdar, eftersom många bidrog till bevattningen. Trädgårdsgruppen hade satt upp listor där boende anmälde sig till frivilliga bevattningskåren. Det fungerade bra. Utan sommarens konstbevattning hade gårdarna sett bedrövliga ut trots sensommarens skurar.

* Sandlådan på gården 141-145 tycks gå mot nya uppdrag. Förskolan Matrosen ska få en mindre variant som ryms inom det inhägnade området. Den nuvarande sandlådans öde kommer i första hand att diskuteras av företrädare för styrelsen och trädgårdsgruppen.

* Missbruket av grovsopen nådde nya höjder för någon tid sedan. Denna gång var det grovsopen i 141-145 som utmärkte sig. Någon hade placerat en rejält dimensionerad säng i ett av kärlen, vilket fick avfallshanteraren Big Bag att vägra tömma. Det gick inte att föra ut genom dörren.

Ordförande Hans Bonnevier härsknade till och skrev brev som han delade ut till alla brevlådor i 141-145. Och si, det gav resultat. Något dygn senare var sängen demonterad, och containern möjlig att få ut genom dörren.

* Fritz Nygren har under sommaren tagit över fastighetsskötseln efter Driftia. Fritz har kontor i Varvseken (Gröndalsvägen 160), och planerar att "rondera" hos oss på måndagar. Den som behöver hantverkshjälp av något slag kan göra privata affärer med Fritz!

* Fritz har för föreningens räkning uppdraget att få fart på pumprummets ventilation (i 145ans källare). Det har varit svårt att hitta en bra lösning. Men hoppet lever.

* Tyvärr beväras åtminstone en boende fortfarande av tobaksrök från balkong. Rökning på balkong är visserligen tillåtet, men samtidigt är alla boende skyldiga att visa hänsyn till sina grannar.

* Styrelsen kommer att utlysa två extrastämmor i höst. Då kommer ett antal, i sig odramatiska, ändringar i stadgarna att föreslås.

* Förskolan Matrosens ventilation har blivit en följetong. Vi hoppas på en lösning under de närmaste veckorna.

Till sist några ord om sådant som ligger utanför styrelsens revir:

* Minst sju hushåll i 147-149 plågas av de högljudda utropen från buss 133. Utropen är bra för synskadade som väntar på en hållplats som trafikeras av många linjer. Men i Ekensberg är utropen enbart en plåga, till nytta för ingen.

* Avtalen om parkering i grannföreningarnas garage sades plötsligt upp för en tid sedan. Entreprenören Stockholm Parkering har blivit av med uppdraget att sköta garagen. Flera medlemmar blev oroade och upprörda. Men i varje fall Stapelbädden 5 har bedyrat att bilägarna får behålla sina platser på oförändrade villkor, åtminstone inledningsvis.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

Hej alla boende i fastigheten Flytdockan 1!

Många av er läser dessa rader. En vanlig dag har hemsidan något tiotal besökare. När jag skickat mejl om att det finns en ny text flerdubblas besöken, under flera dagar. Det inspirerar.

* Två extra föreningsstämmor väntar under hösten. Stadgarna behöver ses över.

Riksdagen har ändrat lagen så att det blir lättare att hyra ut bostadsrätten i andra hand. Samtidigt får bostadsrättsföreningen möjlighet att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut i andra hand. Det förutsätter att stadgarna ändras.

När stadgarna ändå ska ändras vill styrelsen modernisera även andra punkter.

Mer information och ordentliga kallelser kommer så småningom.

* Ventilationen fortsätter att sluka pengar. Det gäller dels barnstugan Matrosen, dels avloppsbassängen under 145an.

För Matrosens del är tillförseln av frisk luft i ordning sedan årsskiftet. Frånluften är dock underdimensionerad, trots styrelsens ihärdiga ansträngningar att rätta till felet. I bakgrunden spökar krav från diverse myndigheter.

* Beträffande avloppsbassängen är risken för översvämning undanröjd. Men det osar avlopp i källargången!

* Hyreslägenheten vars innehavare avlidit är ett bekymmer utan slutdatum. Dödsboet har tagit över ansvaret efter den bortgångna hyresgästen, och hyresavtalet har sagts upp till 1 maj. Dödsboet har inte återlämnat lägenheten till föreningen inom avtalad tid, och inte heller betalat hyra. Saken behandlas av Hyresnämnden på tisdag 10 juni.

* Fastighetsförsäkringen har från 1 juni övergått till Gjensidige. Det blir billigare än Trygg-Hansa, till något bättre villkor. För oss som bor i brf Flytdockan 1 ska skadedjurssanering i framtiden hanteras av Anticimex i stället för av Nomor.

* Föreningen har tagit hjälp utifrån för att uppgradera underhållsplanen så att den bättre än hittills speglar fastighetens behov av skötsel och tillsyn. Ingen i styrelsen har den tekniska kompetens som krävs för att hitta alla åtgärder som säkrar att husen förblir i gott skick.

* Rökning på balkong bekymrar grannar. Styrelsen har ingen befogenhet att förbjuda rökning på balkong, men hoppas att de boende visar hänsyn till varandra. Ordningsreglerna säger ingenting om rökning på balkong, endast att "alla boende är skyldiga att visa hänsyn" till omkringboende.

* I höst tänker styrelsen ta itu med nedskräpningen i gemensamma utrymmen, i trapphusen och utomhus.

I trapphusen ska det vara helt rent. Där får inte finnas avfall, möbler, cyklar, barnvagnar eller annat. Vid brand kan föremål i trapphusen avge gaser som är giftiga och/eller explosiva. Och framför allt: grejer i trapphusen försvårar eventuell utrymning, särskilt i mörker.

Övergivna cyklar ska tas bort från cykelrum, barnvagnsrum och från cykelställen utomhus.

Styrelsen vill minimera brandfaror och öka trivseln.

* Så kallade propplösare är helt förbjudna. Propplösare kan orsaka cementliknande avlagringar som täpper till avloppsstammen. Detta har förekommit i ett av trapphusen.

Alltså: inget byggavfall och ingen propplösare i avloppet!

Vid problem: kontakta Avloppsteknik kontorstid 08-799 98 00, övrig tid 08-28 04 00.

* P-platserna får tydligare skyltning för bilister som kommer på Gröndalsvägen och vill besöka någon av oss.

* Platonmattorna är lika obligatoriska som tidigare. En medlem har hört sig för om möjligheten att skippa platonmattan i samband med omläggningen av ett golv. Styrelsen vidhåller med betydande envishet att ingen platonmatta får tas bort.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Fritz Nygren, NBF Service, tar över som fastighetsskötare från 1 juli. Avtalet undertecknas inom kort.

"Fritte", som han kallar sig, är redan bekant för några i vår förening, och för många i grannföreningen Stapelbädden 7 där Fritte haft hand om fastighetsskötseln sedan februari. Han har lokal i inne på Varvseken, Gröndalsvägen 190, och blir därmed tillgänglig nästan som forna tiders portvakt.

Frittes kontaktuppgifter meddelas i god tid före 1 juli, då avtalet med Driftia upphör.

* Skiftet av fastighetsskötare är det senaste i raden av avtal som förnyats under åren: parkeringen, grovsoporna, städningen, entrémattorna, den ekonomiska förvaltningen samt bredbandsleverantören.

Samtliga avtal blev billigare för föreningen, förutom bredbandet. Det blev något dyrare, men bättre.

* Efter övertagandet för sex år sedan har föreningen satsat 4,6 miljoner kronor på 17 renoveringsprojekt (bland annat hissarna, gårdarna, nytt låssystem, avloppen, fiberkabel, närvarostyrd belysning och diverse renoveringar i de lägenheter som hyrs ut.)

När 2014 gått till ända har vi förhoppningsvis genomfört takrenovering, renovering av ett pumprum i källaren under 145:an samt husens ventilation. Detta kostar ytterligare upp emot en miljon kronor.

* Boende i 141 och 149 har av och till haft svårt att få varmvatten. Det har krävts många liter kallvatten innan det varma kom fram ur kranen. Driftia hittade aldrig orsaken, men det gjorde en boende, och nu tycks problemen vara ur världen.

Det finns flera tänkbara orsaker till cirkulationsproblem. Bland annat kan termostatblandare med dålig backventil ställa till problem i lägenheter på annat håll i huset.

Du som har svårt att få varmvatten inom rimlig tid ska kontakta någon i styrelsen. Driftia har ju hittills inte lyckats göra något åt saken.

* Det har förekommit byggavfall i avloppssystemet, vilket är väldigt förbjudet. Följden kan bli översvämning i badrum, och kostsam jourutryckning. Den som renoverar badrum ansvarar för att allt byggavfall hamnar på annan plats än i avloppet!

* Dagvattenpumparna i pumprummet i 145:ans källare fungerar åter som de ska. Nu återstår att ordna ventilationen.

* Hyreslägenheten i 147:an vars innehavare avlidit har hittills i år inte inbringat en enda hyreskrona. Föreningen har vänt sig till Hyresnämnden och Kronofogden för att bli återfå lägenheten.

* Nu när bokslutet är analyserat och godkänt av årsstämman står det klart att årsavgiften förblir oförändrad i år.

* En bredbandskunnig medlem tipsar om att Ownit (08-525 073 00) kan koppla bort den trådlösa uppkopplingen (wi-fi) från tjänstefördelaren (den heter Inteno, boxen i plåtlådan vid lägenhetsentrén). Somliga hushåll använder inte Ownits wi-fi, utan har egna kablar och egen router. Då kan man stänga av de onödiga strålarna från Inteno-boxen.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Det blir ingen bilpool på vår mark. Styrelsen har undersökt saken, och det visade sig att företagets intresse för att hyra parkeringsplats hos oss var begränsat. Inte heller de boende har visat något intresse, förutom förslagsställaren förstås.

* Underhållsplanen är uppdaterad.

* Varvseken har haft årsmöte. Vår kassör Hans Bonnevier valdes in i styrelsen.

* Varvseken har gjort sig av med några små rum och betalar därför lägre hyra. Föreningarnas bidrag kan därmed sänkas, från 50 till 43 kronor per hushåll och månad. Traktens bostadsrättsföreningar stöder Varvseken, som därmed finansieras av alla boende.

* Den stora gårdsrenoveringen är snart klar. Pergolorna är ommålade, vilket ökar livslängden. Och två rabatter på gården 141-145 planteras om.

* Föreningen äger aktier i förvaltningsbolaget Fastum. Brf Flytdockan 1 var tidigare kund hos den ekonomiska föreningen UBC. När UBC bolagiserades blev Flytis aktieägare. Styrelsen anser att det finns bättre hål att stoppa pengarna i, därför ska aktierna säljas. Enligt det senaste årets priser är föreningens aktier värda mellan 45 000 och 102 000 kronor.

* I källaren under 145an finns en avloppsbassäng. Där samlas regnvatten från taken och avloppsvatten från tvättstugan och den närbelägna toaletten. Huset ligger lågt, lägre än avloppsnätet. Därför samlas avloppet i en bassäng för att pumpas upp till avloppsnätet.

Plötsligt slutade den ena pumpen att fungera. Haveriet upptäcktes av fastighetsskötaren. Närmare undersökning visade att det finns ett omfattande renoveringsbehov.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!