Styrelserapporter

* Takrenoveringen är besiktigad och godkänd.

* Renoveringen av ventilationen kryper allt närmare. Det har varit svårt att få in anbud. Förmodligen är många entreprenörer så fulltecknade att de inte vill ta på sig mer just nu.

* I källaren under 145 finns en avloppsbassäng. Där samlas vatten från tvättstugan och toan strax utanför, men också avlopp från några lägenheter. Bassängen ligger så lågt att det behövs pumpar för att trycka upp avloppet till kommunens avloppsnät.

För något år sedan byttes pumpar och fläkt. Det var dyrt.

Nu har det visat sig att även grannfastigheten Flytdockan 2 (den kommunala förskolan Gräsanden nedanför 149an) skickar sitt avlopp genom vår bassäng.

Styrelsen undersöker om det går att få tillbaka en del av förra årets kostnader antingen från kommunen (som ska sköta avloppsnätet) eller från det kommunala bolag som äger Gräsanden.

* Ägaren till en bostadsrätt flyttade aldrig in, men renoverade utan att bry sig om föreningens ombyggnadsregler. Därefter lades lägenheten ut för försäljning.

Ordförande Hans Bonnevier vägrade att skriva på köpehandlingarna innan de ventilerade golvlisterna var återställda. Nu har lägenheten en ny ägare som är väl förtrogen med reglerna, och som förhoppningsvis kommer att trivas i föreningen.

* Efter den senaste tidens spekulationsköp och renovering i strid med reglerna kräver styrelsen att köpare ska intyga att de tagit del av Regler för ombyggnad. Aktuella mäklare uppmanas att medverka.

* I en av bostadsrätterna är ingen av ägarna skriven, däremot en tredje person. Eftersom det krävs tillstånd för att hyra ut i andra hand har styrelsen inlett en liten undersökning. Det kan ju finnas en godtagbar förklaring till arrangemanget.

* Föreningen har den senaste tiden fått två nya medlemmar.

* Det är möjligt att isoleringen på krypvindarna (utrymmet under yttertaken) är alltför klen, så styrelsen funderade på att lägga på mer lösull. Det skulle spara energi och betala sig på fem år, enligt en offert.

En styrelseledamot höjde dock ett varningens finger. Mer isolering gör att det blir kallare på krypvindarna, och större risk för kondens och i värsta fall mögel. Detta ska utredas innan det blir någon mer isolering.

* En skottkärra har försvunnit ur ett låst utrymme. Det är inte första gången.

* Sandlådan som tidigare stod på gården 141-145 har nu plockats bort. Antingen kommer någon som sett vår annons på Blocket och hämtar den (utan kostnad), eller också får föreningen betala för att bli av med sandlådan.

* Grovtvättmaskinen ska programmeras om så att den - liksom övriga maskiner - sköljer tre gånger. Flera boende klagade på den tidigare inställningen med endast två sköljningar.

* Föreningen håller årsstämma nu på torsdag 7 maj kl 19, i Varvseken. Det blir genomgång av ekonomin, och stor förnyelse av styrelsen.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Minst en lägenhet i föreningen har den senaste tiden köpts i rent spekulationssyfte.

Köparen flyttade aldrig in; köparen uppgav inte sin egen e-postadress utan adressen till någon kompis; lägenheten renoverades utan föregående anmälan till styrelsen.

Och så var lägenheten plötsligt till salu.

Ordförande Hans Bonnevier gick på visningen och upptäckte då att de ventilerade golvlisterna var utbytta mot lister utan ventilation. Detta är synnerligen förbjudet (Regler för ombyggnad).

Lägenheten ska återfå ventilerade lister innan den senaste affären är klar.

Styrelsen kräver i fortsättningen att nya medlemmar läser ordningsregler och ombyggnadsregler innan överlåtelsen välsignas. Dessutom krävs att angiven e-postadress ska gå till någon av köparna.

För oss alla gäller som vanligt att ombyggnad ska anmälas till styrelsen. Den som anlitar entreprenör ska se till att styrelsen får en kopia på entreprenörens ansvarsförsäkring, redan innan arbetet påbörjas.

Troligen har ytterligare en lägenhet använts som kapitalplacering i stället för bostad.

Personlig kommentar: sådana här spekulationsköpare är ett hot mot trivseln i föreningen. Spekulanter krattar inte på städdagar, spekulanter lägger inte ner tid på styrelsemöten och viktiga beslut, spekulanter ger överhuvudtaget inget bidrag till föreningens skötsel. Tänk tanken att många lägenheter åker snålskjuts, och att allt färre boende ska hålla igång föreningen…

(Mer om ventilationen: Förtydligande om golvens ventilation, eller uppsatsen Flytspackel med kasein, pdf!)

* Årsstämma blir det torsdag 7 maj kl 19, i Varvseken. Kallelse, årsredovisning och medlemsförslag kommer i en brevlåda nära dig.

* Sandlådan på gården 141-145 blir kvar i avvaktan på engagerade medlemmar plockar bort den, kanske på någon städdag.

* I 147an är det stökigt. Nu senast var det chokladsmet på väggarna i trapphuset och i hissen (barn? pensionärer?). Dörrstängaren på källarplanet mot källargången kopplas ur gång efter annan. Den är till för att hindra explosiva och giftiga gaser att sprida sig vid brand. Grovsoprummet - som delas med 149an - är belamrat med diverse överblivna inventarier som inte ryms i containrarna, och som sopfirman därför inte tar hand om utan särskild betalning. Kanske är det någon som är på väg att flytta och som använder grovsopen som återvinningsstation? Det är ju kanonfel, vilket framgår av diverse anslag.

* Rummet där styrelsen träffas, "Grottan" mitt emot tvättstugan, ska i fortsättningen städas en gång i månaden.  Lokalen har inte hyst någon sugande maskin sedan Stockholmshems tid. Då fanns en föga nyttjad mattsug i lokalen.

* Att mangla stora tyger som lakan och dukar kan vara knepigt. En manglare som uppgav sig ha tio års erfarenhet misslyckades totalt. Reparatör fick tillkallas för att få ut tyget och återställa den nya mangeln i brukbart skick. Nu finns en ännu tydligare instruktion på väggen ovan mangeln.

* Plåtarbetena på båda taken är klara, det är dags för besiktning.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Takrenoveringen ser ut att bli färdig i början av april. Taket på 141-145 är redan klart. Taket på 147-149 har fått ny papp, där återstår plåtarbeten de kommande veckorna. Sedan är det dags för besiktning.

* Upprustningen av bostädernas ventilation inleds troligen i april. Fem företag har fått möjlighet att lämna anbud. De fyra fläktaggregaten - ett för varje trapphus - ska bytas, och ventilationskanalerna ska rengöras.

* Det har åter varit problem med varmvattnet i några lägenheter i 141:an. Någon har av någon anledning ställt om flödet. Somliga kranar kan man vrida med handen, men i detta fall krävdes dessutom ett verktyg.

Styrelsen vill påminna om att den som behöver stänga av vatten av något slag naturligtvis ska varsla sina grannar samt anmäla avstängningen till styrelsen. Kolla gärna "Problem med vattencirkulation" på hemsidan!

* Om det luktar illa i tvättstugan kan det bero på att vattenlåset under handfatet har torkat ut. Spola en stund och kolla om det hjälper innan du gör felanmälan!

* Bokslutet över förra årets verksamhet blir klart inom kort, och ska behandlas av årsstämman torsdag 7 maj. Den som undrar vad styrelsen egentligen har för sig hittar många svar i verksamhetsberättelsen. Årsredovisningen delas ut i medlemmarnas brevlådor, i god tid före stämman.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Taket på huset 141-145 är nu klart, ska besiktigas. Taket på 147-149 återstår.

* Renoveringen av hyreslägenheten Ekan (149 entréplanet) är klar.

* Det har redan kommit förslag till årsstämman. Fler är välkomna! Sista dagen är måndag 23 mars.

Det underlättar om förslagen avslutas med en formulering som stämman kan rösta ja eller nej till.

Verksamhetsberättelsen börjar ta form, den ska vara tillgänglig senast 30 april.

* Badrummet under ditt är närmare än du tror. Golvet/taket som skiljer det övre badrummet från det undre är väldigt tunt. Bra att veta vid badrumsrenovering!

* De nya tvättmaskinerna har nu fungerat en hel vecka utan klagomål. Inledningsvis förekom diverse så kallade barnsjukdomar. Felanmälan ska som alltid göras till "Fritte" NBF Service, 072-709 99 87 (08.00-17.00), eller via mejl till <.

Vid något tillfälle har en besviken tvättare försökt avhjälpa fel genom att skruva på en vattenkran. Gör inte så, larma Fritte istället!

* Några boende hyr garageplats av grannföreningen Stapelbädden 5, som numera erbjuder fjärrkontroll för portöppningen. Bekvämt för den som vill öppna porten utan att lämna bilen. Apparaten kostar 500 kr. Intresserad? Mejla och ange namn, garageplats och telefonnummer.

* Det har visat sig att alla avtal om snöröjning i trakten löper ut i år. Vi har inviterat de övriga bostadsrättsföreningarna till samarbete om ett gemensamt avtal. Det bör vara mer ekonomiskt än att flera entreprenörer var för sig ska köra hit sina traktorer.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Flytdockans yttre belysning är numera anpassad till EU:s regler. Inte så mycket ljusare, men de nyinstallerade LED-lamporna drar mindre ström och håller betydligt längre än de tidigare glödlamporna.

* Årsstämma blir det torsdagen 7 maj kl 19, som vanligt i Varvseken. Personlig kallelse kommer senare. Förslag från medlemmar ska lämnas till styrelsen senast måndag 23 mars, helst till styrelsenflytdockan1.se. Det går också att lägga ett papper i föreningens brevlåda, entréplanet Gröndalsvägen 145.

Såväl ordförande/kassör Hans Bonnevier som sekreterare Sven-Åke Aulin lämnar sina uppdrag. Utrymme för förnyelse!

* Den aviserade razzian i trapphusen gav dessbättre magert resultat. Det fanns inte mycket att rapportera; trapphusen är numera nästan befriade från privata tillhörigheter som kan utgöra fara vid brand och utrymning.

* De nya maskinerna i tvättstugan installeras tisdag 20 och onsdag 21 januari. Då är tvättstugan avstängd. Torsdag 22 januari kl 18 demonstreras de nya maskinerna på plats i tvättstugan.

* Den stora fula lila färgfläcken i 147ans entré mot Gröndalsvägen ska tas bort, av proffs.

* Det finns en ny flik på hemsidan, i vänsterkanten, "Regler för ombyggnad". I slutet av dokumentet finns användbara länkar.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!