Styrelserapporter

* Av och till har det varit svårt att få varmvatten ur somliga kranar i 141an och 149an. Det har krävts mycket långvarig spolning innan vattnet nått önskad temperatur. Nu tycks diverse lösningar vara på väg. Det är bra om den som fortfarande har problem hör av sig till styrelsen.

* Brf Flytdockan 1 betalar det så kallade bostadsrättstillägget som kompletterar medlemmarnas hemförsäkring, det ingår i månadsavgiften. Den vanliga hemförsäkringen ska medlemmarna betala själva, på vanligt sätt (rekommenderas!). Om du råkar ut för en skada och får problem vid skadeanmälan kan du vända dig till undertecknad, eller till någon annan i styrelsen.

* Det har sett bedrövligt ut vid 149ans utgång mot busshållplatsen. Fimpar, som om någon tömt ett rejält askfat rakt ner i rabatten. Städning är beställd.

* Städning av fönsterblecken är den boendes ensak. Dock finns det grannar som lägger märke till att det är ganska skitigt utanför somliga fönster på nedersta våningen.

* Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Dygnet runt, och särskilt kl 22 - 07! Det står i ordningsreglerna. Där föreslås också att den som är störd själv kan försöka tala med störningskällan. Men alla vågar inte ta kontakt. Då blir det styrelsens sak att påminna om vad som gäller.

* Taken på båda huskropparna behöver ses över. Upphandling pågår, det är en affär på flera hundra tusen kronor.

* Ventilationen i båda huskropparna behöver justeras. Det blir förhoppningsvis billigare än takrenoveringen.

* Föreningen har inga planer på att jorda alla elkontakter i fastigheten. En medlem frågade om saken. Sådan uppgradering av lägenheternas elnät förblir den enskildes angelägenhet.

* En boende har föreslagit att föreningen ska hyra ut två parkeringsplatser till en bilpool. Då skulle de boende få tillgång till den lokala poolbilen utan att betala månadsavgiften 149 kr. En poolbil kan ersätta sju privata bilar, sägs det. Miljösmart! Styrelsen är tveksam, men ska ta in flera uppgifter.

Vad tycker du? Skriv gärna på hemsidans Anslagstavla!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* En granne har avlidit. Styrelsen fick inte kännedom om dödsfallet förrän efter mer än en månad, och då var det för sent för hedersbetygelser. Dock antecknades i protokollet att brf Flytdockan 1 har för vana att hedra avliden granne med en krans, eller med ett bidrag till något som låg den bortgångna varmt om hjärtat. Detta gäller såväl medlemmar som hyresgäster.

* Det blir troligen omfattande byggtrafik på gatan det kommande halvåret. Brf Stapelbädden 7 (där Varvseken ligger) förvandlar 1 500 kvm lokaler till fjorton lägenheter. Det ska alltså byggas fjorton badrum och fjorton kök, bland annat. Arbetet ska vara klart i slutet av september.

* Det finns ett hunddagis bredvid rondellen där bussen vänder.

* Några lägenheter i 141:an tvingas ibland spola rysligt länge innan varmvattnet kommer. Undersökning pågår sedan lång tid.

* Våra utrangerade fiberkabelboxar (som troligen heter Inteno XG6746) väntar fortfarande på sista resan. Någon intresserad av hela partiet, drygt 50 boxar? Hör av dig till styrelsenflytdockan1.se!

* Förskolan Matrosens nya ventilation har besiktigats.

* Taken ska inspekteras av en plåtfirma.

* Det smattrande ljudet av nederbörd som drabbar vissa balkonger ska undersökas.

* Som vanligt är det någon som betalar för sent, avgift eller hyra.

* En lägenhet i 141:an har fått nya ägare, varvid föreningen fick nya medlemmar.

* Arbetet med årsredovisningen fortsätter. Allt ska vara klart senast en vecka före årsstämman torsdag 24 april. Möteslokalen Varvseken härbärgerar för närvarande ett gigantiskt konstverk, sex meter långt, som visar en samling fartyg med olika anknytningar till Ekensberg. Kom till årsstämman, och njut av konstverket!

Du som har synpunkter på föreningens skötsel, lämna förslag till styrelsenflytdockan1.se senast 3 mars. Eller lämna ett förslag i föreningens brevlåda, i entrén till Gröndalsvägen 145. Det är bra om ditt förslag avslutas med något konkret, som stämman kan rösta ja eller nej till.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Grovsopen i 147-149 har länge varit i bedrövligt skick, med matrester och färgburkar och annat snuskigt och otillåtet avfall. Några ville stänga av helt, eller hålla öppet någon timme i månaden under bevakning.

Styrelsen valde en annan väg: grundlig rengöring, all graffiti togs bort och allt målades med fräscha färger. Nya fräscha skyltar talar om vad som gäller. Förhoppningen är att grovsopen 147-149 under lång tid ska vara traktens finaste.

* Vår ekonomiska förvaltare Hem och Fastighet aviserar hyror och avgifter endast till dem som använder avin för betalning. De som använder autogiro får klara sig utan avisering till den dag då beloppet ändras, då kommer det en avi i brevlådan.

* Vi hushållar efter förmåga. Kanske de tidigare kabelboxarna kan inbringa några kronor. Och en del av kontanterna flyttas till räntebärande konto, det ger några kronor.

* Det blir årsstämma torsdag 24 april kl 19, i Varvseken.

* Förslag till årsstämman ska lämnas senast måndag 3 mars. Skriftligt, exempelvis i föreningens brevlåda i 145:ans entré. Men hellre digitalt, det underlättar den fortsatta behandlingen.

Förslag bör avslutas med något konkret som ger stämman möjlighet att rösta ja eller nej till förslaget.

* Valberedningen söker nya kandidater till styrelsen. Om du själv är intresserad, eller om du lagt märke till någon granne som du gärna skulle se i styrelsen, hör av dig till någon valberedare i ditt trapphus!

Åsa Bonthelius, 141:an, 08-744 19 88

Lena Berglund, 145:an, 08-645 54 71; 0709-46 18 00

Carina Granholm, 147:an, 08-81 50 48, 0733-21 50 05

Christina Pettersson, 149:an¸08-645 14 09; 070-754 45 01

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

  • Styrelsen beslöt att avgiften för bredbandet höjs med 10 kronor till 160 kr/månad. Höjningen sker fr o m april månad (eftersom avierna för kvartal 1 redan var på väg ut när beslutet fattades). Förhoppningen är att anslutningen till Ownit ska ge bättre förbindelser, inte minst vad avser kontakt vid eventuella felanmälningar.
  • Annars handlar det mycket om ventilation: Matrosen har fått en ny ventilationsanläggning. Lager i fläktarna har bytts i tre hus. I det fjärde, 149:an, byts själva fläktarna (som inte tidigare bytts). Till våren kommer vi att beställa rengöring och injustering av ventilationen i alla lägenheter.
  • Efter synpunkter på cykelparkeringen noterade styrelsen att p-platserna på, och intill, gård 141-145 kunde utnyttjas bättre än som nu sker.
  • Fortsatta problem med hissarna till följd av att knapparna inte tål så mycket. Styrelsen kommer att kontakta hissfirman om detta problem.
  • En del vandalisering har skett i 147:an. Termostat vid entrén har sabbats liksom portlåsdosor. Det kostar pengar!
  • Återigen problem med sophanteringen i soprum 147-149. Vore förträffligt om de boende där läste och följde de instruktioner som faktiskt finns. För övrigt har vi beställt ommålning och renovering av just detta soprum.
  • Styrelsen beslöt till sist att pergolorna målas på en gång till redan sommaren 2014. Detta ger sannolikt en bättre mättnad för virket och dessutom bättre möjligheter att plantera de efterlängtade klängväxterna.

Hans Bonnevier Semestervikarierande sekreterare

 

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Målning var ett populärt samtalsämne på senaste mötet. I dagarna ska trapphusmålningen ses över, en så kallad garantibesiktning.

Ett par medlemmar har påpekat att entrén till förskolan Matrosen (143:an) aldrig målades i den nya färgen. Styrelsen anser att Matrosen klarar sig bra med den gamla färgsättningen.

Däremot anser styrelsen att taket ovanför 145:ans entré mot infarten bör målas om, i gult eller brunt. Detta kan förhoppningsvis bli en uppgift vid vårstädningen.

Några medlemmar har efterlyst ommålning av källargångarna. Styrelsen har lyssnat och räknat, och kommit fram till att grovsoprummet 147 - 149 ska rengöras och målas om. Övriga väggar får vara tills vidare.

Några medlemmar vill att våra nya pergolor ska strykas på en gång till. Och så blir det, inte nu men år 2016, vilket är infört i underhållsplanen.

* Husbilen som under flera veckor stod på parkeringsplatsen är förhoppningsvis borta för gott. Den var en pålitlig inkomstkälla för föreningen, men den skymde Mälaren.

Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra reglerna så att husbilar blir förbjudna. Det har visat sig vara svårt att formulera juridiskt hållbara bestämmelser som skiljer vanliga personbilar (välkomna!) från husbilar och stora transportfordon (som vi gärna avstår från). Ingen regeländring just nu.

* Ventilationen i förskolan Matrosen uppfyller inte moderna krav. Otrevligt för barn och personal, men nytt aggregat är på väg.

* Många väntar otåligt på att Ownit ska ta över fiberkabeln från OpenNet/Fiberdata. Det har dragit ut på tiden. Senaste beskedet är att övergången ska vara klar i slutet av januari.

Ownit blir lite dyrare än OpenNet/Fiberdata, men förhoppningsvis mycket bättre. Styrelsen har bestämt att de boende ska betala prisökningen, med början april 2014. Det handlar om en eller annan tia i månaden.

* Varmmangeln tycks ha många liv och står fortfarande kvar. Den går att använda, men varning för överhettning!

* Torktumlare 1 och torkskåp 1 fortsätter att krångla av och till. Gör felanmälan till Driftia! Underrätta även styrelsen så att vi får grepp om hur vanliga felen är!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!