Styrelserapporter

* Ventilationen i lägenheterna ska ses över. Bland annat behövs nya fläktaggregat. Upphandlingen är snart klar; det blir en affär på drygt 600 000 kr.

* Belysningen utomhus blir bättre och billigare, tack vare EU-regler. Vi går över till LED, eftersom de nuvarande lamporna inte längre saluförs. LED-lamporna sprider mer ljus, och drar mindre el. Bytet kostar omkring 10 000 kr.

Styrelsen avstod från att samtidigt byta till vackrare (?) armaturer, och sparade därmed omkring 50 000 kr.

* Nya ordningsregler har tagits fram under hösten, och delats ut i alla brevlådor. Ändå förekommer nya färgburkar i grovsopen (147-149), samt diverse föremål i trapphusen.

Läget i trapphusen ska därför kollas v 2 nästa år, 5-11 januari. Styrelsen ställer samman fynden på ett papper som delas ut i brevlådorna, med förhoppningen att den som äger en barnvagn eller kälke flyttar bort egendomen från trapphuset till något mer privat utrymme.

Ingen i styrelsen gillar att ringa på och fråga om den som öppnar råkar ha tillhörigheter i trapphuset. Vi blir generade när vi ska uppträda som ordningsvakter. När vi ställde upp i styrelsevalet på årsstämman visste vi inte att denna tråkiga uppgift hörde till uppdraget.

Däremot visste vi att styrelsen har ansvar för fastighetens skötsel Dit hör att följa brandskyddsmyndighetens direktiv: ingenting får förvaras i trapphusen! (Vi blundar för blommor och dörrmattor.)

Orsak: det ska vara lätt att utrymma vid brand, även för den som är förblindad av mörker och rök, och kanske omtöcknad av giftiga gaser (som dessutom kan vara explosiva).

* Pumrummet i 145ans källare stinker. Vi hoppas att en enkel ozongenerator ska lösa problemet till rimlig kostnad.

* God ventilation i lägenheterna bygger på att ventilerna upptill på somliga fönster står i öppet läge (knapparna ska dras isär). Det är där den friska luften kommer in (så kallad tilluft). Sedan ska den begagnade luften sugas ut via kökets och badrummets frånluftsventiler (så kallad frånluft).

* Några lägenheter högst upp i tre av trapphusen har drabbats av fuktskador, i tak och på vägg. Okänd orsak, undersökning pågår. Om du har en fuktskada i lägenheten (tak, vägg) ska du omedelbart slå larm hos styrelsen styrelsenflytdockan1.se!

* Styrelsens mötesdagar våren 2015 är inlagda i kalendern på hemsidan. Kan vara bra att känna till!

*

Vid sidan av styrelserapporten kan jag notera att det snackas mycket om den nya regimen i vår lokala butik. Många lovord. Det går bra att tala direkt med innehavarna, de vill veta vad vi behöver och vad vi tycker.

 

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Tvättstugan får nya maskiner, av märket Podab. Två av tre grannföreningar har valt samma leverantör, till de boendes förtjusning.

Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp ska bytas ut, liksom kallmangeln. Den gamla varmmangeln deporteras till någon skrot, liksom den nuvarande centrifugen.

Orsaken till bytet är att våra nuvarande maskiner har tjänat ut. De kräver allt dyrare reparationer. och förbrukar mycket energi.

De nya maskinerna är betydligt mer miljövänliga. De tvättar och torkar med mindre förbrukning av varmvatten och el.

När installationen är klar har leverantören lovat att informera alla intresserade om hur maskinerna ska hanteras.

* Det blir möjligt att boka tvättid via internet. Det blir en uppgradering av vårt nuvarande system. I fortsättningen ska det vara möjligt att boka tvättid från alla jordens uppkopplade datorer och surfplattor. Men den nuvarande varianten med bokning i terminalen utanför tvättstugan ska finnas kvar.

* Arbetet med att förbättra taken på våra båda hus har inletts. Det blir ny takpapp, samt förbättringar där plåt och papp ska överlappa varandra för att förhindra läckor.

* Utrensningen av herrelösa cyklar går mot sitt slut. Det blev två stora samlingar, en på gård 147-149 och en på åarkeringsplatsen. Några medlemmar har hört sig för om möjligheten att köpa någon av de herrelösa cyklarna. Styrelsen beslutade dock att alla ska gå till Fryshuset, som hämtar, renoverar och säljer fordonen.

* Föreningen har haft en extrastämma för ändring av stadgarna. I fortsättningen tar föreningen ut en avgift av den medlem som hyr ut i andra hand. Dessutom slopas kravet att minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.

För att dessa förändringar ska bli giltiga krävs ett andra stämmobeslut, där två tredjedelar av de närvarande bifaller förändringarna. Kom gärna till denna andra extrastämma torsdag 20 november kl 19, i Varvseken, Gröndalsvägen 190.

* Ordningsreglerna har nyligen förnyats, och därefter delats ut i alla brevinkast. Avsikten är att alla ska veta vad som gäller.

Ändå har en boende hört av sig och frågat hur man gör när grannen använder trapphuset som förvaringsplats.

Det enklaste är naturligtvis att ringa på hos granne och påminna om att ingenting får förvaras i trapphusen, av säkerhetsskäl.

Vid brand kan det bli väldigt mörkt om elförsörjningen slås ut, samtidigt som giftiga gaser kan spridas i trapphusen. Då kan tomma golvytor vara avgörande för överlevnad. Därför är all förvaring i trapphusen förbjuden.

* Intresseföreningen Varvseken har lokaler för gemensam samvaro (privata kalas, filmvisning, föreningsstämma mm). Brf Flytdockan 1 stöttar Varvseken, så som övriga föreningar i trakten. Från början kostade det 50 kr per lägenhet och månad.

Nu har Varvseken minskat sina lokalkostnader, så att Flytdockan numera betalar endast till 35 kr per lägenhet och månad.

* Vi får nya grannar i 149an på nyåret, sedan en medlem valt att flytta vidare.

* I 149ans bottenvåning finns ett gruppboende som hyrs av kommunen. Där bor flickor i övre tonåren. Lägenheten ska rustas upp, kostnaden delas av brf Flytdockan 1 och kommunen.

* I början av vecka 47 (tisdag 18 och onsdag 19 november) blir det kontroll av stickledningar från kök och badrum, och separata toaletter. Föreningen har avtal med Avloppsteknik som ser över våra avlopp vart femte år. Denna gång genomförs kontrollen några månader tidigare än avtalat, vilket innebär att föreningen sparar 7 000 kr.

* Det blir åtminstone en ny kastanj efter de fyra som "av misstag" avverkades i våras, på gröndalsvägens mittremsa mellan bussens hållplatser. Det har kommunen meddelat. Men det gäller att hitta plantor som inte bär på "kastanjemal". Sådana skadliga fjärilar vill kommunen slippa.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Ordningsreglerna har fräschats upp. Budskapet är detsamma som tidigare: vi som bor i Flytdockan 1 ska visa hänsyn till varandra.

Ungefär samma budskap som i bibeln (allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem), men med fler ord.

* Att boka tvättstugan ska förhoppningsvis bli möjligt från vilken uppkopplad dator som helst, jorden runt. Upphandling pågår. Den nuvarande varianten att boka i terminalen utanför tvättstugan ska finnas kvar.

* De platta taken på våra två hus behöver vård. Undersökning och upphandling pågår.

* Cykelrensningen gav det oväntade resultatet att tiotals cyklar utan uppgift om ägare samlades in och säkrades med vajer. Endast två boende har hört av sig och bett att få tillbaka sina cyklar. Om några veckor kommer de ägarlösa cyklarna att skänkas till välgörande ändamål, troligen Fryshuset, som reparerar och säljer fordonen.

* Det är dags att se över ventilationen i lägenheterna. Upphandling pågår.

* Föreningens aktier i Fastum (ett företag med ursprung i vår tidigare ekonomiska förvaltare UBC) har sålts för 66 000 kr. Därmed har brf Flytdockan 1 lämnat aktiemarknaden, troligen för gott.

* Avloppsbassängen i 145ans källare har varit en följetong sedan i våras. Först havererade pumparna, sedan ventilationen. Nu tycks allt vara i ordning, endast injustering av fläkten återstår.

* SL höll sitt löfte och dämpade utropen från buss 133 vid avgångshållplatsen. Men det varade bara några dagar, därefter har oljudet återkommit. Nu vet vi i alla fall att SL kan tona ner utropen, om bara viljan finns. Några särskilt utsatta hushåll fortsätter kampen för diskreta bussavgångar!

* Föreningen har för dyra pengar inhandlat och installerat dörrstängare till åtskilliga dörrar i källargångarna. Avsikten var att öka säkerheten i händelse av brand. Säkerheten hotas av hänsynslösa personer som kopplar bort dörrstängningen, särskilt i källaren under 147an. Inte helt i linje med ovan nämnda Gyllene regel!

* Elva av sjuttiofem medlemmar kom till föreningens extrastämma.

Stämman beslutade att den medlem som hyr ut i andra hand ska betala avgift till föreningen, att revisorn i framtiden inte behöver vara auktoriserad eller "godkänd" samt att stryka en passus om vad som gällde före omvandlingen till bostadsrätt.

Ändringarna måste bekräftas av ytterligare en stämma för att bli giltiga. Denna andra stämma är planerad till torsdag 20 november. Kallelse kommer.

Vid denna andra stämma krävs två tredjedels majoritet för att ändringarna ska träda i kraft. Gå dit och rösta!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* SL har lovat dämpa de störande utropen från buss 133 vid avgångshållplatsen. SL:s egna mätningar visar att ljudanläggningen är felinställd. SL lovar bättring från måndag 22 september. Vi får höra hur det blir.

* Det blir två extrastämmor i höst, torsdagarna 16 oktober och 20 november kl 19, i Varvseken. Stadgarna behöver justeras. Formell kallelse kommer i brevlådorna.

* En lagändring i somras ger bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut lägenheten i andra hand. Detta måste skrivas in i stadgarna.

När denna nödvändiga ändring genomförs passar det bra att genomföra andra ändringar. Styrelsen vill ta bort kravet att minst en revisor ska vara auktoriserad, och slopa en föråldrad passus om vad som gäller innan föreningen köpt fastigheten. Styrelsen vill dessutom skriva in att en bostadsrättshavare som misshandlats inte ska berövas nyttjanderätten, även om grannarna blivit störda.

* Personal och barn i förskolan Matrosen kan äntligen andas både ut och in. Ventilationen är godkänd, efter många prövningar.

* Brf Flytdockan 1 äger marken som omger husen. Där finns tiotalet dagvattenbrunnar som tar hand om nederbörden. Föreningen har ansvar för brunnarna som ska slamsugas under hösten. Sanerade brunnar får en grön färgklick. Allt bör vara klart i slutet av oktober.

* Avloppsbassängen i källaren under 145an fungerar åter som den ska, men det luktar fortfarande illa i omgivningen. Det har visat sig att ventilationen havererade för länge sedan. Reparation beställd, klar under hösten.

* I samband med städdagen söndag 5 oktober blir det utrensning av övergivna cyklar. Det kommer information i brevlådorna.

* Föreningen har sålt en lägenhet sedan hyresgästen avlidit. Styrelsen har beslutat att 0,8 milj kronor av köpeskillingen ska användas till amortering av lån.

* En sopkvast på villovägar har kostat föreningen 2 094 kr. Så mycket tog Envac (som hanterar sopsugen) betalt för att en söndag i juni plocka bort "en sopkvast som blivit slängd i schaktet och blockerat för sopor och ventilen" (citat ur fakturan).

Flytdockans konto för inbetalningar av annat än hyra och avgift: bg 126-0181.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Den sega historien om lägenheten i 147an vars hyresgäst avled i slutet av förra året har äntligen kunnat avslutas. Lägenheten är såld, och föreningen har fått en ny medlem, Nikola Mitic. Styrelsen hälsar honom varmt välkommen.

* Sommaren blev lång, och mycket torkade bort. Dock inte på våra gårdar, eftersom många bidrog till bevattningen. Trädgårdsgruppen hade satt upp listor där boende anmälde sig till frivilliga bevattningskåren. Det fungerade bra. Utan sommarens konstbevattning hade gårdarna sett bedrövliga ut trots sensommarens skurar.

* Sandlådan på gården 141-145 tycks gå mot nya uppdrag. Förskolan Matrosen ska få en mindre variant som ryms inom det inhägnade området. Den nuvarande sandlådans öde kommer i första hand att diskuteras av företrädare för styrelsen och trädgårdsgruppen.

* Missbruket av grovsopen nådde nya höjder för någon tid sedan. Denna gång var det grovsopen i 141-145 som utmärkte sig. Någon hade placerat en rejält dimensionerad säng i ett av kärlen, vilket fick avfallshanteraren Big Bag att vägra tömma. Det gick inte att föra ut genom dörren.

Ordförande Hans Bonnevier härsknade till och skrev brev som han delade ut till alla brevlådor i 141-145. Och si, det gav resultat. Något dygn senare var sängen demonterad, och containern möjlig att få ut genom dörren.

* Fritz Nygren har under sommaren tagit över fastighetsskötseln efter Driftia. Fritz har kontor i Varvseken (Gröndalsvägen 160), och planerar att "rondera" hos oss på måndagar. Den som behöver hantverkshjälp av något slag kan göra privata affärer med Fritz!

* Fritz har för föreningens räkning uppdraget att få fart på pumprummets ventilation (i 145ans källare). Det har varit svårt att hitta en bra lösning. Men hoppet lever.

* Tyvärr beväras åtminstone en boende fortfarande av tobaksrök från balkong. Rökning på balkong är visserligen tillåtet, men samtidigt är alla boende skyldiga att visa hänsyn till sina grannar.

* Styrelsen kommer att utlysa två extrastämmor i höst. Då kommer ett antal, i sig odramatiska, ändringar i stadgarna att föreslås.

* Förskolan Matrosens ventilation har blivit en följetong. Vi hoppas på en lösning under de närmaste veckorna.

Till sist några ord om sådant som ligger utanför styrelsens revir:

* Minst sju hushåll i 147-149 plågas av de högljudda utropen från buss 133. Utropen är bra för synskadade som väntar på en hållplats som trafikeras av många linjer. Men i Ekensberg är utropen enbart en plåga, till nytta för ingen.

* Avtalen om parkering i grannföreningarnas garage sades plötsligt upp för en tid sedan. Entreprenören Stockholm Parkering har blivit av med uppdraget att sköta garagen. Flera medlemmar blev oroade och upprörda. Men i varje fall Stapelbädden 5 har bedyrat att bilägarna får behålla sina platser på oförändrade villkor, åtminstone inledningsvis.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!