Styrelserapporter

Hej alla boende i fastigheten Flytdockan 1!

Många av er läser dessa rader. En vanlig dag har hemsidan något tiotal besökare. När jag skickat mejl om att det finns en ny text flerdubblas besöken, under flera dagar. Det inspirerar.

* Två extra föreningsstämmor väntar under hösten. Stadgarna behöver ses över.

Riksdagen har ändrat lagen så att det blir lättare att hyra ut bostadsrätten i andra hand. Samtidigt får bostadsrättsföreningen möjlighet att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut i andra hand. Det förutsätter att stadgarna ändras.

När stadgarna ändå ska ändras vill styrelsen modernisera även andra punkter.

Mer information och ordentliga kallelser kommer så småningom.

* Ventilationen fortsätter att sluka pengar. Det gäller dels barnstugan Matrosen, dels avloppsbassängen under 145an.

För Matrosens del är tillförseln av frisk luft i ordning sedan årsskiftet. Frånluften är dock underdimensionerad, trots styrelsens ihärdiga ansträngningar att rätta till felet. I bakgrunden spökar krav från diverse myndigheter.

* Beträffande avloppsbassängen är risken för översvämning undanröjd. Men det osar avlopp i källargången!

* Hyreslägenheten vars innehavare avlidit är ett bekymmer utan slutdatum. Dödsboet har tagit över ansvaret efter den bortgångna hyresgästen, och hyresavtalet har sagts upp till 1 maj. Dödsboet har inte återlämnat lägenheten till föreningen inom avtalad tid, och inte heller betalat hyra. Saken behandlas av Hyresnämnden på tisdag 10 juni.

* Fastighetsförsäkringen har från 1 juni övergått till Gjensidige. Det blir billigare än Trygg-Hansa, till något bättre villkor. För oss som bor i brf Flytdockan 1 ska skadedjurssanering i framtiden hanteras av Anticimex i stället för av Nomor.

* Föreningen har tagit hjälp utifrån för att uppgradera underhållsplanen så att den bättre än hittills speglar fastighetens behov av skötsel och tillsyn. Ingen i styrelsen har den tekniska kompetens som krävs för att hitta alla åtgärder som säkrar att husen förblir i gott skick.

* Rökning på balkong bekymrar grannar. Styrelsen har ingen befogenhet att förbjuda rökning på balkong, men hoppas att de boende visar hänsyn till varandra. Ordningsreglerna säger ingenting om rökning på balkong, endast att "alla boende är skyldiga att visa hänsyn" till omkringboende.

* I höst tänker styrelsen ta itu med nedskräpningen i gemensamma utrymmen, i trapphusen och utomhus.

I trapphusen ska det vara helt rent. Där får inte finnas avfall, möbler, cyklar, barnvagnar eller annat. Vid brand kan föremål i trapphusen avge gaser som är giftiga och/eller explosiva. Och framför allt: grejer i trapphusen försvårar eventuell utrymning, särskilt i mörker.

Övergivna cyklar ska tas bort från cykelrum, barnvagnsrum och från cykelställen utomhus.

Styrelsen vill minimera brandfaror och öka trivseln.

* Så kallade propplösare är helt förbjudna. Propplösare kan orsaka cementliknande avlagringar som täpper till avloppsstammen. Detta har förekommit i ett av trapphusen.

Alltså: inget byggavfall och ingen propplösare i avloppet!

Vid problem: kontakta Avloppsteknik kontorstid 08-799 98 00, övrig tid 08-28 04 00.

* P-platserna får tydligare skyltning för bilister som kommer på Gröndalsvägen och vill besöka någon av oss.

* Platonmattorna är lika obligatoriska som tidigare. En medlem har hört sig för om möjligheten att skippa platonmattan i samband med omläggningen av ett golv. Styrelsen vidhåller med betydande envishet att ingen platonmatta får tas bort.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Fritz Nygren, NBF Service, tar över som fastighetsskötare från 1 juli. Avtalet undertecknas inom kort.

"Fritte", som han kallar sig, är redan bekant för några i vår förening, och för många i grannföreningen Stapelbädden 7 där Fritte haft hand om fastighetsskötseln sedan februari. Han har lokal i inne på Varvseken, Gröndalsvägen 190, och blir därmed tillgänglig nästan som forna tiders portvakt.

Frittes kontaktuppgifter meddelas i god tid före 1 juli, då avtalet med Driftia upphör.

* Skiftet av fastighetsskötare är det senaste i raden av avtal som förnyats under åren: parkeringen, grovsoporna, städningen, entrémattorna, den ekonomiska förvaltningen samt bredbandsleverantören.

Samtliga avtal blev billigare för föreningen, förutom bredbandet. Det blev något dyrare, men bättre.

* Efter övertagandet för sex år sedan har föreningen satsat 4,6 miljoner kronor på 17 renoveringsprojekt (bland annat hissarna, gårdarna, nytt låssystem, avloppen, fiberkabel, närvarostyrd belysning och diverse renoveringar i de lägenheter som hyrs ut.)

När 2014 gått till ända har vi förhoppningsvis genomfört takrenovering, renovering av ett pumprum i källaren under 145:an samt husens ventilation. Detta kostar ytterligare upp emot en miljon kronor.

* Boende i 141 och 149 har av och till haft svårt att få varmvatten. Det har krävts många liter kallvatten innan det varma kom fram ur kranen. Driftia hittade aldrig orsaken, men det gjorde en boende, och nu tycks problemen vara ur världen.

Det finns flera tänkbara orsaker till cirkulationsproblem. Bland annat kan termostatblandare med dålig backventil ställa till problem i lägenheter på annat håll i huset.

Du som har svårt att få varmvatten inom rimlig tid ska kontakta någon i styrelsen. Driftia har ju hittills inte lyckats göra något åt saken.

* Det har förekommit byggavfall i avloppssystemet, vilket är väldigt förbjudet. Följden kan bli översvämning i badrum, och kostsam jourutryckning. Den som renoverar badrum ansvarar för att allt byggavfall hamnar på annan plats än i avloppet!

* Dagvattenpumparna i pumprummet i 145:ans källare fungerar åter som de ska. Nu återstår att ordna ventilationen.

* Hyreslägenheten i 147:an vars innehavare avlidit har hittills i år inte inbringat en enda hyreskrona. Föreningen har vänt sig till Hyresnämnden och Kronofogden för att bli återfå lägenheten.

* Nu när bokslutet är analyserat och godkänt av årsstämman står det klart att årsavgiften förblir oförändrad i år.

* En bredbandskunnig medlem tipsar om att Ownit (08-525 073 00) kan koppla bort den trådlösa uppkopplingen (wi-fi) från tjänstefördelaren (den heter Inteno, boxen i plåtlådan vid lägenhetsentrén). Somliga hushåll använder inte Ownits wi-fi, utan har egna kablar och egen router. Då kan man stänga av de onödiga strålarna från Inteno-boxen.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Det blir ingen bilpool på vår mark. Styrelsen har undersökt saken, och det visade sig att företagets intresse för att hyra parkeringsplats hos oss var begränsat. Inte heller de boende har visat något intresse, förutom förslagsställaren förstås.

* Underhållsplanen är uppdaterad.

* Varvseken har haft årsmöte. Vår kassör Hans Bonnevier valdes in i styrelsen.

* Varvseken har gjort sig av med några små rum och betalar därför lägre hyra. Föreningarnas bidrag kan därmed sänkas, från 50 till 43 kronor per hushåll och månad. Traktens bostadsrättsföreningar stöder Varvseken, som därmed finansieras av alla boende.

* Den stora gårdsrenoveringen är snart klar. Pergolorna är ommålade, vilket ökar livslängden. Och två rabatter på gården 141-145 planteras om.

* Föreningen äger aktier i förvaltningsbolaget Fastum. Brf Flytdockan 1 var tidigare kund hos den ekonomiska föreningen UBC. När UBC bolagiserades blev Flytis aktieägare. Styrelsen anser att det finns bättre hål att stoppa pengarna i, därför ska aktierna säljas. Enligt det senaste årets priser är föreningens aktier värda mellan 45 000 och 102 000 kronor.

* I källaren under 145an finns en avloppsbassäng. Där samlas regnvatten från taken och avloppsvatten från tvättstugan och den närbelägna toaletten. Huset ligger lågt, lägre än avloppsnätet. Därför samlas avloppet i en bassäng för att pumpas upp till avloppsnätet.

Plötsligt slutade den ena pumpen att fungera. Haveriet upptäcktes av fastighetsskötaren. Närmare undersökning visade att det finns ett omfattande renoveringsbehov.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Av och till har det varit svårt att få varmvatten ur somliga kranar i 141an och 149an. Det har krävts mycket långvarig spolning innan vattnet nått önskad temperatur. Nu tycks diverse lösningar vara på väg. Det är bra om den som fortfarande har problem hör av sig till styrelsen.

* Brf Flytdockan 1 betalar det så kallade bostadsrättstillägget som kompletterar medlemmarnas hemförsäkring, det ingår i månadsavgiften. Den vanliga hemförsäkringen ska medlemmarna betala själva, på vanligt sätt (rekommenderas!). Om du råkar ut för en skada och får problem vid skadeanmälan kan du vända dig till undertecknad, eller till någon annan i styrelsen.

* Det har sett bedrövligt ut vid 149ans utgång mot busshållplatsen. Fimpar, som om någon tömt ett rejält askfat rakt ner i rabatten. Städning är beställd.

* Städning av fönsterblecken är den boendes ensak. Dock finns det grannar som lägger märke till att det är ganska skitigt utanför somliga fönster på nedersta våningen.

* Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Dygnet runt, och särskilt kl 22 - 07! Det står i ordningsreglerna. Där föreslås också att den som är störd själv kan försöka tala med störningskällan. Men alla vågar inte ta kontakt. Då blir det styrelsens sak att påminna om vad som gäller.

* Taken på båda huskropparna behöver ses över. Upphandling pågår, det är en affär på flera hundra tusen kronor.

* Ventilationen i båda huskropparna behöver justeras. Det blir förhoppningsvis billigare än takrenoveringen.

* Föreningen har inga planer på att jorda alla elkontakter i fastigheten. En medlem frågade om saken. Sådan uppgradering av lägenheternas elnät förblir den enskildes angelägenhet.

* En boende har föreslagit att föreningen ska hyra ut två parkeringsplatser till en bilpool. Då skulle de boende få tillgång till den lokala poolbilen utan att betala månadsavgiften 149 kr. En poolbil kan ersätta sju privata bilar, sägs det. Miljösmart! Styrelsen är tveksam, men ska ta in flera uppgifter.

Vad tycker du? Skriv gärna på hemsidans Anslagstavla!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* En granne har avlidit. Styrelsen fick inte kännedom om dödsfallet förrän efter mer än en månad, och då var det för sent för hedersbetygelser. Dock antecknades i protokollet att brf Flytdockan 1 har för vana att hedra avliden granne med en krans, eller med ett bidrag till något som låg den bortgångna varmt om hjärtat. Detta gäller såväl medlemmar som hyresgäster.

* Det blir troligen omfattande byggtrafik på gatan det kommande halvåret. Brf Stapelbädden 7 (där Varvseken ligger) förvandlar 1 500 kvm lokaler till fjorton lägenheter. Det ska alltså byggas fjorton badrum och fjorton kök, bland annat. Arbetet ska vara klart i slutet av september.

* Det finns ett hunddagis bredvid rondellen där bussen vänder.

* Några lägenheter i 141:an tvingas ibland spola rysligt länge innan varmvattnet kommer. Undersökning pågår sedan lång tid.

* Våra utrangerade fiberkabelboxar (som troligen heter Inteno XG6746) väntar fortfarande på sista resan. Någon intresserad av hela partiet, drygt 50 boxar? Hör av dig till styrelsenflytdockan1.se!

* Förskolan Matrosens nya ventilation har besiktigats.

* Taken ska inspekteras av en plåtfirma.

* Det smattrande ljudet av nederbörd som drabbar vissa balkonger ska undersökas.

* Som vanligt är det någon som betalar för sent, avgift eller hyra.

* En lägenhet i 141:an har fått nya ägare, varvid föreningen fick nya medlemmar.

* Arbetet med årsredovisningen fortsätter. Allt ska vara klart senast en vecka före årsstämman torsdag 24 april. Möteslokalen Varvseken härbärgerar för närvarande ett gigantiskt konstverk, sex meter långt, som visar en samling fartyg med olika anknytningar till Ekensberg. Kom till årsstämman, och njut av konstverket!

Du som har synpunkter på föreningens skötsel, lämna förslag till styrelsenflytdockan1.se senast 3 mars. Eller lämna ett förslag i föreningens brevlåda, i entrén till Gröndalsvägen 145. Det är bra om ditt förslag avslutas med något konkret, som stämman kan rösta ja eller nej till.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!