Styrelserapporter

* Pergolorna - de där träställningarna vid entréerna mot gårdarna - ska bytas ut i sommar. Alla medlemmar får möjlighet att rösta på sin favoritfärg.

* Somliga balkonger och detaljer på taken är i dåligt skick. Även fasaderna behöver uppmärksamhet. Utredning pågår, kan bli ett stort projekt.

* Sisab heter det kommunala bolag som äger fritidshemmet Gräsanden, nedanför 149an mot vattnet. Sisab har dragit rör genom vår fastighet, dels i 145ans källare dels nergrävt i marken. Sisab vill ha kontroll över sina grejer och har därför krävt ett så kallat servitut som ger Sisab rätt för all framtid att pyssla med rören. Så blir det. Sisab betalar 50 000 kr för intrånget, vilket får anses vara en framgång.

* Fiberkabeln tycks numera fungera som den ska. Faktiskt en nyhet, med tanke på hur det var i början av året.

* Maskinerna i tvättstugan har åldrats vackert, men sjunger nu på sista versen. Styrelsen överväger att byta utrustningen redan innan vi drabbats av många och dyrbara reparationer. Ett byte skulle minska kostnaderna för vatten och el. Utredning pågår.

Redan nu står det klart att flytande tvättmedel är mycket bättre än tvättpulver, både för textilierna och för maskinerna.

* Den nuvarande bokningen av tvättstugan är inte direkt användarvänlig. Dessutom tvingas boende i 147an och 149an att traska utomhus för att boka tid, även vintertid. En bättre variant kan vara bokning via internet, tillgänglig från alla uppkopplade datorer världen runt. Utredning pågår.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Det är inte en förteckning över beslutade åtgärder, endast en lista över sådana saker som behöver en smula omtanke framöver.

* Reglerna för ombyggnad har kompletterats med några upplysningar om byggavfall.

* Hyrorna höjdes vid årsskiftet med 2,35 procent. Berörda får personligt brev.

* Den som träffar på någon medmänniska som behöver hjälp kan i fortsättningen ringa Stadsmissionens nattjour, 020-78 78 60.

* Efter årsstämman (torsdag 25 april kl 19, Varvseken, Gröndalsvägen 190) blir det enklare förtäring!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Avbrotten i fiberkabeln har återkommit, senast (?) söndag 3 mars hela förmiddagen. Vi håller kontakt med OpenNet, som inte betalar ersättning men som försöker förbättra tekniken så att avbrott ska upptäckas och åtgärdas tidigare.

* Allt fler fimpar samlas utanför våra entréer. Grannarna blir irriterade och utväxlar misstankar och klent underbyggda beskyllningar. Fimparna har blivit en snackis. Jag anar att det finns roligare samtalsämnen.

* Torsdag 25 april håller vi årsstämma i Varvseken. Ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen, och att välja nya ledamöter.

* Traktens måsar lever farligt. Brf Udden anlitar ett företag som plockar bort bon och pickar ägg. Brf Flytdockan överväger att göra samma sak. Synpunkter är välkomna!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Flera maskiner i tvättstugan har den senaste tiden varit i olag. Driftia reparerar, styrelsen funderar över när det är dags att köpa nytt.

* Fiberkabeln har krånglat av och till efter årsskiftet. Leverantören OpenNet förklarar att det varit allvarliga fel vid två tillfällen, och bedyrar att dessa nu ska vara reparerade.

* Måsar är charmiga. Men de är aggressiva när de skyddar sina ägg och sina ungar, och deras träck är starkt frätande och kan skada taken. Grannföreningen Udden har gått till motangrepp vilket gör våra tak mer attraktiva än tidigare. Vi undersöker om även brf Flytdockan 1 ska vidta åtgärder.

* Förslag till årsstämman (torsdag 25 april) ska lämnas till styrelsen senast måndag 4 mars. Antingen i föreningens brevlåda Gröndalsvägen 145, entréplanet, eller med e-post till styrelsenflytdockan1.se.

* Byggavfallet som uppstår vid renovering av kök och bad ska placeras bakom containern för begagnade tidningar utanför 145:an. En medlem försökte hyra mark av kommunen, men det visade sig vara både krångligt och dyrbart. Det är förbjudet att placera byggavfall på trottoaren och på marken mellan trottoar och gata.

* Ingen har ännu hört av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40 och erbjudit sina tjänster i samband med den lite festliga samvaro som flera medlemmar efterlyst. Kanske i anslutning till vårens eventuella städdag, eller som avslutning på årsstämman, eller vid annat tillfälle. Du som är intresserad av att ge samvaron ett handtag: snacka med Danne, han svarar nästan alltid!

* Vi har bytt ekonomisk förvaltare, från UBC till Hem och Fastighet. Skiftet gick bra, trots att avgifter och hyror nu ska betalas till ett nytt konto. Den som vill utnyttja autogiro kan ladda ner blanketten som finns längst ner på denna sida, eller vända sig till någon i styrelsen.

* Föreningen har sålt en lägenhet i 149:an. Där bodde tidigare en hyresgäst som sagt upp kontraktet och flyttat.

* 141:ans port mot Gröndalsvägen har krånglat en längre tid, och reparerats flera gånger. Problemen återkommer, dörren hänger alltför nära golvet och är känslig för mycket små gruskorn. Ett tips: sopa undan gruset, det kan hjälpa om dörren inte vill gå i lås. Senare i vår ska Driftia försöka öka avståndet till marken genom att lägga i brickor i gångjärnen.

* Intensivt nattligt sällskapsliv har upprepade gånger stört boende i 147:an. Om det inte hjälper att tala med grannen är det styrelsens ansvar att tala den boende tillrätta.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Vi bidrar inte till föroreningarna i Mälaren. Joakim Pansar har undersökt saken och funnit att både avlopp och dagvatten så småningom hamnar i reningsverket i Henriksdal.

* När brf Flytdockan 1 köpte fastigheten av Stockholmshem friskrev sig säljaren från allt miljöansvar, exempelvis gifter i marken. Det är möjligt att denna friskrivning inte var helt korrekt. Bra att veta om det skulle uppstå problem med den giftiga marken.

* Sedan några månader saknas en tvättkorg i tvättstugan. Nu är en ny tvättkorg på väg, kostar 1 500 kr. Men vart tog den gamla tvättkorgen vägen?

* Årsstämma blir det torsdagen 25 april. Styrelsens sammankomster är inlagda i kalendern på hemsidan.

* Fjärrvärmen köps numera tillsammans med övriga föreningar i trakten. Större kunder får bättre priser. Arrangemanget har sänkt värmekostnaden med 10 procent.

* Varvsekens framtid är fortfarande hotad. Brf Uddens styrelse anser sig inte kunna ta beslut om bidrag till Varvseken utan lämnar över frågan till föreningsstämman senare i år.

Det handlar om de 50 kr per lägenhet och månad som behövs för att vi ska kunna behålla samlingslokalen, badbryggan, välskötta grillar och parkbänkar.

Brf Udden drar enligt årsredovisningen in 6 milj kr i hyror och avgifter. Det bör räcka för att klara de 80 000 kr det kostar brf Udden att medverka till Varvsekens överlevnad.

Om brf Udden hoppar av är det stor risk att vi alla mister Varvseken. De tre övriga föreningarna har inte så stort intresse av att betala sina andelar och dessutom Uddens andel, särskilt inte som boende i Udden använder Varvseken i åtminstone samma utsträckning som övriga boende i området.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Avgiften förblir oförändrad under nästa år. Styrelsen diskuterade dels möjligheten att sänka avgiften, dels möjligheten att höja avgiften med exempelvis 2 procent varje år. Beslutet blev att avgiften ska förbli oförändrad.

* Genomgång av 2012 års bokföring och budget för 2013 visar att ekonomin har förbättrats.

* Det finns önskemål om en fest för boende i brf Flytdockan 1 till våren. En afton tillsammans, kanske i anslutning till vårens  eventuella städdag eller som avslutning på årsstämman eller vid annat tillfälle. Den som är intresserad av att hjälpa till kan höra av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40.

* Styrelsen beslutade ta reda på vart vårt avlopp och vårt dagvatten från marken tar vägen. Frågan är om brf Flytdockan 1 bidrar till föroreningarna i Mälaren.

* Den tvättkorg som saknas i tvättstugan får ytterligare en tid på sig att hitta hem, innan vi nödgas köpa en ny. Sådana utgifter hamnar till slut på avgiften!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!