Styrelserapporter

* Grovsopen i 147-149 har länge varit i bedrövligt skick, med matrester och färgburkar och annat snuskigt och otillåtet avfall. Några ville stänga av helt, eller hålla öppet någon timme i månaden under bevakning.

Styrelsen valde en annan väg: grundlig rengöring, all graffiti togs bort och allt målades med fräscha färger. Nya fräscha skyltar talar om vad som gäller. Förhoppningen är att grovsopen 147-149 under lång tid ska vara traktens finaste.

* Vår ekonomiska förvaltare Hem och Fastighet aviserar hyror och avgifter endast till dem som använder avin för betalning. De som använder autogiro får klara sig utan avisering till den dag då beloppet ändras, då kommer det en avi i brevlådan.

* Vi hushållar efter förmåga. Kanske de tidigare kabelboxarna kan inbringa några kronor. Och en del av kontanterna flyttas till räntebärande konto, det ger några kronor.

* Det blir årsstämma torsdag 24 april kl 19, i Varvseken.

* Förslag till årsstämman ska lämnas senast måndag 3 mars. Skriftligt, exempelvis i föreningens brevlåda i 145:ans entré. Men hellre digitalt, det underlättar den fortsatta behandlingen.

Förslag bör avslutas med något konkret som ger stämman möjlighet att rösta ja eller nej till förslaget.

* Valberedningen söker nya kandidater till styrelsen. Om du själv är intresserad, eller om du lagt märke till någon granne som du gärna skulle se i styrelsen, hör av dig till någon valberedare i ditt trapphus!

Åsa Bonthelius, 141:an, 08-744 19 88

Lena Berglund, 145:an, 08-645 54 71; 0709-46 18 00

Carina Granholm, 147:an, 08-81 50 48, 0733-21 50 05

Christina Pettersson, 149:an¸08-645 14 09; 070-754 45 01

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

  • Styrelsen beslöt att avgiften för bredbandet höjs med 10 kronor till 160 kr/månad. Höjningen sker fr o m april månad (eftersom avierna för kvartal 1 redan var på väg ut när beslutet fattades). Förhoppningen är att anslutningen till Ownit ska ge bättre förbindelser, inte minst vad avser kontakt vid eventuella felanmälningar.
  • Annars handlar det mycket om ventilation: Matrosen har fått en ny ventilationsanläggning. Lager i fläktarna har bytts i tre hus. I det fjärde, 149:an, byts själva fläktarna (som inte tidigare bytts). Till våren kommer vi att beställa rengöring och injustering av ventilationen i alla lägenheter.
  • Efter synpunkter på cykelparkeringen noterade styrelsen att p-platserna på, och intill, gård 141-145 kunde utnyttjas bättre än som nu sker.
  • Fortsatta problem med hissarna till följd av att knapparna inte tål så mycket. Styrelsen kommer att kontakta hissfirman om detta problem.
  • En del vandalisering har skett i 147:an. Termostat vid entrén har sabbats liksom portlåsdosor. Det kostar pengar!
  • Återigen problem med sophanteringen i soprum 147-149. Vore förträffligt om de boende där läste och följde de instruktioner som faktiskt finns. För övrigt har vi beställt ommålning och renovering av just detta soprum.
  • Styrelsen beslöt till sist att pergolorna målas på en gång till redan sommaren 2014. Detta ger sannolikt en bättre mättnad för virket och dessutom bättre möjligheter att plantera de efterlängtade klängväxterna.

Hans Bonnevier Semestervikarierande sekreterare

 

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Målning var ett populärt samtalsämne på senaste mötet. I dagarna ska trapphusmålningen ses över, en så kallad garantibesiktning.

Ett par medlemmar har påpekat att entrén till förskolan Matrosen (143:an) aldrig målades i den nya färgen. Styrelsen anser att Matrosen klarar sig bra med den gamla färgsättningen.

Däremot anser styrelsen att taket ovanför 145:ans entré mot infarten bör målas om, i gult eller brunt. Detta kan förhoppningsvis bli en uppgift vid vårstädningen.

Några medlemmar har efterlyst ommålning av källargångarna. Styrelsen har lyssnat och räknat, och kommit fram till att grovsoprummet 147 - 149 ska rengöras och målas om. Övriga väggar får vara tills vidare.

Några medlemmar vill att våra nya pergolor ska strykas på en gång till. Och så blir det, inte nu men år 2016, vilket är infört i underhållsplanen.

* Husbilen som under flera veckor stod på parkeringsplatsen är förhoppningsvis borta för gott. Den var en pålitlig inkomstkälla för föreningen, men den skymde Mälaren.

Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra reglerna så att husbilar blir förbjudna. Det har visat sig vara svårt att formulera juridiskt hållbara bestämmelser som skiljer vanliga personbilar (välkomna!) från husbilar och stora transportfordon (som vi gärna avstår från). Ingen regeländring just nu.

* Ventilationen i förskolan Matrosen uppfyller inte moderna krav. Otrevligt för barn och personal, men nytt aggregat är på väg.

* Många väntar otåligt på att Ownit ska ta över fiberkabeln från OpenNet/Fiberdata. Det har dragit ut på tiden. Senaste beskedet är att övergången ska vara klar i slutet av januari.

Ownit blir lite dyrare än OpenNet/Fiberdata, men förhoppningsvis mycket bättre. Styrelsen har bestämt att de boende ska betala prisökningen, med början april 2014. Det handlar om en eller annan tia i månaden.

* Varmmangeln tycks ha många liv och står fortfarande kvar. Den går att använda, men varning för överhettning!

* Torktumlare 1 och torkskåp 1 fortsätter att krångla av och till. Gör felanmälan till Driftia! Underrätta även styrelsen så att vi får grepp om hur vanliga felen är!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Balkonger var det stora samtalsämnet vid styrelsens senaste sammankomst.

Några medlemmar funderar på att bygga ny balkong, eller att bygga ut en balkong som redan finns.

Alla lägenheter i våra hus har balkong redan från början. Den ursprungliga avsikten var förmodligen att undanröja behovet av framtida förändringar av fasaderna.

En självklar förutsättning för nya eller förstorade balkonger är att ingen granne blir lidande av mindre ljus eller ökad insyn.

Även om ingen granne störs innebär ny balkong eller utbyggd balkong ett betydande ingrepp i fastigheten. Om något går snett är det i sista hand fastighetsägaren - bostadsrättsföreningen - som ansvarar för byggnaderna.

Och även om byggenskapen går bra innebär ny- eller tillbyggnad att föreningens underhållsansvar utökas. Det är föreningen som ansvarar för att balkongerna underhålls.

Bostadsrättshavarens ansvar inskränker sig till balkongdörren, samt renhållning och snöskottning.

Övrigt underhåll som behövs för att balkongen inte ska ramla ner eller vittra sönder är föreningens ansvar.

Samma gäller när regn och snö från överliggande balkong besvärar den som bor i lägenheten under. Då är det föreningen som ska göra något åt saken.

Efter en samlad bedömning kom styrelsen fram till att flertalet av föreningens medlemmar inte skulle ha någon glädje eller nytta av att någon medlem bygger ut sin balkong. Det enda formella förslaget avslogs, det andra förslaget var ofullständigt och kunde därför aldrig behandlas formellt.

* När sprickorna i källaren under 147 - 149 inspekterades fick föreningen kritik för att någon dörr till grovsoprummet stod öppen. Vid brand är det farligt. Styrelsen har därför beslutat att alla dörrar till grovsoprummen ska ha fungerande dörrstängare.

* Ibland luktar det illa i grovsoprummet under 147 - 149. Där förekommer hushållsavfall, till exempel från tömda konservburkar och mjölkförpackningar, som hör hemma i sopnedkastet. Inte heller tomglas ska dumpas i grovsopen, de ska lämnas i någon container vid den stora skorstenen (Gröndalsvägen 160).

* Illa luktade det i 149:ans hiss några dagar i början av oktober. Först spekulerades om kattpiss. Men katter når ju inte upp till knappen och kan inte på egen hand ta sig in i hissar.

Numera lutar det åt människa som spillt något utan att göra rent efter sig.

Vår ordinarie städfirma Tarjas gjorde en snabb och effektiv utryckning så att hissen åter är brukbar, även för personer med normalkänsliga trynen.

* Även människor tycks ha problem med hissknapparna. Dessa är en smula känsliga och går sönder om man klipper till dem med sin krycka eller annat tillhygge. Följden blir att hissen stannar, och att hissfirman måste rycka ut. Det kostar!

* Ventilationen i det nyaste, vita torkskåpet i tvättstugan ska nu fungera som avsett. Det är på tiden; installationen gjordes redan på Stockholmshems tid. Vårt skåp hör till den första generationen av just den modellen, och Electrolux upptäckte för länge sedan att tidsprogrammeringen var alltför snål. Tyvärr dröjde det sex år innan budskapet nådde ända fram till oss.

* Ventilation i trapphus och lägenheter ska ses över. Människor behöver minst lika bra luft som nytvättade persedlar.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Nu har vi tecknat avtal med Ownit, som under hösten tar över som kabeloperatör efter OpenNet/Fiberdata.

Ownit kommer att byta ut den vita dosan i våra fiberskåp i hallen. Efter bytet ska uttagen i lägenheten fungera som tidigare, liksom de routrar som många har skaffat. Den nya dosan ska också ge möjlighet till trådlös uppkoppling. Det blir spännande att se om den trådlösa överföringen fungerar trots att routern finns i ett plåtskåp.

Det kommer mer information, i god tid före skiftet av leverantör.

Den senaste veckan drabbades vi av minst fyra avbrott.

* Föreningen har köpt ett antal begagnade tegelstenar av grannföreningen Stapelbädden 5. Avsikten är att ersätta trasiga stenar i våra murar, och i fasadernas nedersta delar.

Ekensbergstegel finns inte längre att köpa, och moderna tegelstenar blir inte lika snyggt.

Stapelbädden 5 lät riva en mur för att kunna använda de gamla stenarna till sina reparationer. Vi fick köpa några av rariteterna.

* Det finns flera genomgående sprickor i väggarna i 147:ans källare. Vid brand kan giftiga och eldfängda gaser tränga igenom. Reparation är på gång.

* Hjärnskadefonden har fått en gåva till minne av en hastigt avliden medlem vars make bor kvar.

* Gästlägenheten i grannföreningen Udden har fått en egen flik på hemsidan. Och under fliken Felanmälan går det numera att hitta skadedjursbekämparen Nomor.

Tips: hemsidan har en flik som heter Sök. Använd den, det kan vara en genväg till den upplysning du söker!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!