Styrelserapporter

* Gårdarna var det stora samtalsämnet på den gamla styrelsens sista möte före årsstämman.

Trädgårdsgruppen (Lena Berglund, Ylva Sandberg och Lena Hultman) var inbjuden. Gruppen förespråkade sin vision av gårdarna, som de också presenterat i entréerna. Gruppen ville veta när det kan finnas tillräckligt med pengar för att genomföra planerna.

Styrelsen konstaterade att ekonomin för närvarande inte tillåter några omfattande gårdsrenoveringar, och kunde inte heller lova att pengarna skulle finnas vid en bestämd tidpunkt i framtiden.

Däremot önskade styrelsen förslag på vad som behöver göras omgående, exempelvis utökad cykelparkering och markskötsel.

Trädgårdsgruppen svarade att det enligt experter är meningslöst att "smådutta". Det krävs ett större grepp, med öronmärkta pengar.

När Trädgårdsgruppen efter avslutad diskussion lämnat sammanträdet beslutade styrelsen

att ge vår nuvarande markentreprenör Svea Park i uppdrag plocka fram tio förslag till markförbättringar som kan genomföras på kort sikt. Det kan gälla byte av jord, beskärning av träd och buskar, utbyte av gamla ålderstigna växter mot nya fräscha. Förslagen från Svea Park ska diskuteras med Trädgårdsgruppen före beslut.

att installera 36 nya, säkrare cykelplatser, vilket (inklusive markarbete) kostar närmare 100 000 kr.

Vårens städdag hänger i luften. Varken Trädgårdsgruppen eller styrelsen har föreslagit något datum.

* Husens tak har besiktigats, varvid diverse brister upptäckts. Det är ännu oklart vad vi behöver göra omgående, och vad det kan tänkas kosta. Utredning pågår.

* Styrelsen har ändrat sig beträffande entrémattorna. Den tidigare leverantören Carpeting får behålla uppdraget, till en lägre kostnad.

* Nu är det helt klart att hyresvärden Flytdockan 1 ansvarar för underhållet av de lägenheter som hyrs ut. När Stockholmshem var hyresvärd låg en del av ansvaret hos hyresgästerna, vilket medförde lägre hyra. När ansvaret nu flyttas över på hyresvärden höjs hyran med omkring 40 kr per kvadratmeter och år, vilket motsvarar drygt 200 kr i månaden för en tvåa på 68 kvm. Denna höjning ligger vid sidan av den vanliga årliga hyreshöjningen.

* Driftia ska även i fortsättningen ta hand om fastighetsskötseln.

* Förskolan Matrosen har lovat att reparera staket och grindar på gården 141-145.

* Plåtdörrar har brutits upp och en låscylinder har stulits i källaren under 141 - 145.

* Det så kallade bostadsrättstillägget, som är en komplettering av hemförsäkringen, ingår i årsavgiften till brf Flytdockan 1. Det står i våra stadgar att föreningen ska betala detta tillägg.

Avsikten är att förebygga ekonomiska katastrofer vid exempelvis stora vattenskador. Sådana är visserligen ovanliga, men förödande om de inträffar.

Flera av våra grannföreningar har också betalt denna försäkring för medlemmarna. Nu har de beslutat att upphöra med den servicen.

Brf Flytdockan 1 fortsätter naturligtvis att betala detta bostadsrättstillägg, så som stadgarna föreskriver.

* I anslutning till årsstämman träffades den nyvalda styrelsen för att fördela uppdragen inom sig.

Stämman hade valt Joakim Pansar (149:an) att efterträda Barbro Stribolt som suppleant. Det är den enda personförändringen.

Ordförande Gert Gustafsson, sekreterare Sven-Åke Aulin och kassör Hans Bonnevier fortsätter med sina uppdrag. De bor alla i 145:an.

Övriga ledamöter är mer utspridda: Carina Granholm (147), Niklas Tengblad (149) och Åsa Bonthelius (141)

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Svea Park får fortsätta skötseln av marken omkring husen. Styrelsen har jämfört Svea Park med en annan entreprenör och kommit fram till att Svea Park ger mest för pengarna.

* Städningen har hittills skötts av en underentreprenör till Driftia. I fortsättningen har vi ett direktavtal med Tarjas Städservice www.tarjas.se. Kostnaderna blir ungefär desamma, men vi hoppas få ut mer för pengarna.

* Mattorna i entréerna levereras i fortsättningen av Söderbergs Mattleasing i Älvsjö www.mattleasing.se, vilket förhoppningsvis blir minst lika bra och dessutom något billigare.

Korrigering 120412: Efter förnyade förhandlingar om priset ändrade sig styrelsen. Den den tidigare leverantören Carpeting behåller därmed uppdraget.

* Skyddsrummet under 141:an är numera förberett för det värsta. Tidigare har torrklosetter, vattenbehållare, luftpumpar och annat som behövs förvarats i ett skyddsrum hos grannföreningen Stapelbädden 7, vilket inte är tillåtet enligt myndigheterna. Lyckligtvis kunde vår hyresgäst förskolan Matrosen avstå ett förråd där grejerna har packats in. Skyddsrummet kan härbärgera 173 personer.

* På årsstämman torsdag 3 maj kl 19 i Varvseken (Gröndalsvägen 190) blir det möjlighet att diskutera hur vi vill ha det med gårdarna.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Styrelsen har fått en skrivelse från Trädgårdsgruppen med ett antal frågor. Styrelsen konstaterar i ett svar att de 500 tkr som angetts i underhållsplanen för närvarande inte är finansierade.

Styrelsen inbjuder Trädgårdsgruppen till möte för diskussion om exempelvis cykelparkering och jordförbättring.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Planen är en påminnelse om vad som väntar runt hörnet, inte en lista över beslut som styrelsen har fattat.

* Det finns stort behov av fler cykelställ. Styrelsen undersöker möjligheten att installera fler cykelparkeringar utmed infarten mellan 145:an och 147:an. Ingenting är ännu beslutat.

* Hissrenoveringen är godkänd av besiktningsman. Kostnaden blev omkring 1,7 milj kr.

Vid inspektionen upptäcktes två brister som inte har med renoveringen att göra, men som behöver rättas till. Dels är brandskyddet felaktigt utformat vid varje hissdörr, vilket innebär att eld och giftiga rökgaser kan spridas på ett farligt sätt. Dels är de så kallade styrskorna som leder hissen utmed de vertikala styrstängerna helt utslitna i 145:an. Besiktningsmannen rekommenderar att vi byter styrskor på alla fyra hisskorgarna.

* Vår förbrukning av värme har minskat efter övertagandet. Vi ligger nu på genomsnittlig nivå i trakten.

* Problemen med boende som tagit bort de ventilerade golvlisterna ser ut att vara lösta. Medlemmar som sålt bostaden har sett till att rätt golvlist installeras i samband med flytten.

* Det pågår förhandlingar om skötsel av utomhusmiljön, fastighetsskötsel, städning och entrémattor. Byte av leverantörer kan bli aktuellt.

* Tre lägenheter har fått nya ägare under vintern, och en fjärde lägenhet ligger ute till försäljning.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Styrelsen beslutade utöka lånen med 700 000 kronor, bland annat för att kunna betala renoveringen av hissarna.

* Det blir slutbesiktning av hissarna i slutet av februari. Den som lagt märke till något som behöver rättas till skickar lämpligen ett mejl till styrelsenflytdockan1.se, eller talar med någon i styrelsen.

* Det händer faktiskt att någon vill sätta in pengar på bostadsrättsföreningens konto. Kontakta kassören Hans Bonnevier, som vet vilket konto som passar bäst.

* Avtalen med Driftia (fastighetsservice) och Svea Park (markvård) är uppsagda. Det pågår förhandlingar om eventuella förlängningar.

* Förslag till årsstämman ska lämnas senast måndag 2 april, antingen i föreningens brevlåda i entrén till 145:an eller (enklare för styrelsen) med e-post till styrelsenflytdockan1.se. Själva stämman äger rum torsdag 3 maj kl 19, i Varvseken som vanligt.

* Det har visat sig att föreningen har ansvar för diverse utrustning som hör till skyddsrummet under 141:an, men som sedan många år förvaras i ett skyddsrum som tillhör brf Stapelbädden 7. Både myndigheter och Stapelbädden 7 har tröttnat på arrangemanget, så grejerna ska under våren flyttas till ett förråd i vårt skyddsrum.

* Fastighetsägarna (en förening för fastighetsägare; brf Flytdockan 1 är medlem) har ordnat diverse rabatter som kan vara värdefulla bland annat vid renovering. Kortet delas ut i brevlådorna inom kort.

* Förhandlingarna om ett ramavtal för 2012 års hyror har strandat. Nu ska Hyresgästföreningen förhandla om hyrorna, hus för hus. Förhandlingarna kan dra ut på tiden. Hyresgäster bör förbereda sig på att hyran kan höjas retroaktivt, från 1 januari 2012.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* I mitten av januari tar Q-Park över skötseln av våra åtta parkeringsplatser från Stockholm Parkering. Förhoppningen är att föreningen därmed drar in mer pengar på verksamheten genom bättre avtal och fördubblat timpris, till 10 kr/timme. Dygnsavgiften förblir oförändrad.

* Sita tömmer grovsoporna för sista gången onsdag 25 januari. Veckan därpå tar Big Bag över hanteringen av grovsopor och elavfall, vilket blir billigare för föreningen. Sita ska dock fortsätta att tömma tidningspapperscontainern utanför 141-145:an.

Big Bag använder andra kärl, och inleder med rengöring av grovsoprummen. Kärlen töms onsdagar eller torsdagar.

* Vid renoveringen av hissen i 147an upptäcktes en säkerhetsbrist som under alla år slunkit igenom besiktningarna. Just detta problem kommer aldrig mer att uppstå, åtminstone inte i våra hissar. Förhoppningen är att arbetet i 147an ska bli klart i tid, trots denna incident.

* Årsstämma blir det torsdag 3 maj kl 19, i Varvseken som vanligt.

* Efter årsstämman blir det någon enkel förtäring och möjlighet till samvaro utan ordförande och protokollskrivning. Danne Ekman i 145:an har lovat att sköta utspisningen; han hoppas på fler frivilliga händer.

* Styrelsen träffas var fjärde vecka. Den som har något på hjärtat är välkommen att höra av sig; datum för sammankomsterna finns i kalendariet här på hemsidan.

* Driftia har fått en påstötning om städningen dels bakom tvättmaskinerna, dels om den nedersta delen av trappan i 141:an.

* Den allt dyrare elektriciteten försöker styrelsen kompensera med diverse besparingar. Ett exempel är den nya belysningen i trapphusen som slås på när någon rör sig i närheten av en armatur. Men vi har inte hittat någon metod att kompensera för att avgiften för elkablarna stiger. Den senaste prishöjningen kostar 10-20 tusen kronor om året, och det finns inget alternativ till monopolisten Fortums.

* Värmen är också en tung post, men genom att byta ut värmeväxlaren som förser radiatorerna med varmvatten sparar vi pengar. Styrelsen har gjort studiebesök i undercentralen i 145:ans källare och lyssnat till Niklas Tengblads förklaringar. Även varmvattnet i kranarna förses med vatten via en värmeväxlare, men den behöver inte bytas. Inte än.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!