Styrelserapporter

* Balkonger var det stora samtalsämnet vid styrelsens senaste sammankomst.

Några medlemmar funderar på att bygga ny balkong, eller att bygga ut en balkong som redan finns.

Alla lägenheter i våra hus har balkong redan från början. Den ursprungliga avsikten var förmodligen att undanröja behovet av framtida förändringar av fasaderna.

En självklar förutsättning för nya eller förstorade balkonger är att ingen granne blir lidande av mindre ljus eller ökad insyn.

Även om ingen granne störs innebär ny balkong eller utbyggd balkong ett betydande ingrepp i fastigheten. Om något går snett är det i sista hand fastighetsägaren - bostadsrättsföreningen - som ansvarar för byggnaderna.

Och även om byggenskapen går bra innebär ny- eller tillbyggnad att föreningens underhållsansvar utökas. Det är föreningen som ansvarar för att balkongerna underhålls.

Bostadsrättshavarens ansvar inskränker sig till balkongdörren, samt renhållning och snöskottning.

Övrigt underhåll som behövs för att balkongen inte ska ramla ner eller vittra sönder är föreningens ansvar.

Samma gäller när regn och snö från överliggande balkong besvärar den som bor i lägenheten under. Då är det föreningen som ska göra något åt saken.

Efter en samlad bedömning kom styrelsen fram till att flertalet av föreningens medlemmar inte skulle ha någon glädje eller nytta av att någon medlem bygger ut sin balkong. Det enda formella förslaget avslogs, det andra förslaget var ofullständigt och kunde därför aldrig behandlas formellt.

* När sprickorna i källaren under 147 - 149 inspekterades fick föreningen kritik för att någon dörr till grovsoprummet stod öppen. Vid brand är det farligt. Styrelsen har därför beslutat att alla dörrar till grovsoprummen ska ha fungerande dörrstängare.

* Ibland luktar det illa i grovsoprummet under 147 - 149. Där förekommer hushållsavfall, till exempel från tömda konservburkar och mjölkförpackningar, som hör hemma i sopnedkastet. Inte heller tomglas ska dumpas i grovsopen, de ska lämnas i någon container vid den stora skorstenen (Gröndalsvägen 160).

* Illa luktade det i 149:ans hiss några dagar i början av oktober. Först spekulerades om kattpiss. Men katter når ju inte upp till knappen och kan inte på egen hand ta sig in i hissar.

Numera lutar det åt människa som spillt något utan att göra rent efter sig.

Vår ordinarie städfirma Tarjas gjorde en snabb och effektiv utryckning så att hissen åter är brukbar, även för personer med normalkänsliga trynen.

* Även människor tycks ha problem med hissknapparna. Dessa är en smula känsliga och går sönder om man klipper till dem med sin krycka eller annat tillhygge. Följden blir att hissen stannar, och att hissfirman måste rycka ut. Det kostar!

* Ventilationen i det nyaste, vita torkskåpet i tvättstugan ska nu fungera som avsett. Det är på tiden; installationen gjordes redan på Stockholmshems tid. Vårt skåp hör till den första generationen av just den modellen, och Electrolux upptäckte för länge sedan att tidsprogrammeringen var alltför snål. Tyvärr dröjde det sex år innan budskapet nådde ända fram till oss.

* Ventilation i trapphus och lägenheter ska ses över. Människor behöver minst lika bra luft som nytvättade persedlar.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Nu har vi tecknat avtal med Ownit, som under hösten tar över som kabeloperatör efter OpenNet/Fiberdata.

Ownit kommer att byta ut den vita dosan i våra fiberskåp i hallen. Efter bytet ska uttagen i lägenheten fungera som tidigare, liksom de routrar som många har skaffat. Den nya dosan ska också ge möjlighet till trådlös uppkoppling. Det blir spännande att se om den trådlösa överföringen fungerar trots att routern finns i ett plåtskåp.

Det kommer mer information, i god tid före skiftet av leverantör.

Den senaste veckan drabbades vi av minst fyra avbrott.

* Föreningen har köpt ett antal begagnade tegelstenar av grannföreningen Stapelbädden 5. Avsikten är att ersätta trasiga stenar i våra murar, och i fasadernas nedersta delar.

Ekensbergstegel finns inte längre att köpa, och moderna tegelstenar blir inte lika snyggt.

Stapelbädden 5 lät riva en mur för att kunna använda de gamla stenarna till sina reparationer. Vi fick köpa några av rariteterna.

* Det finns flera genomgående sprickor i väggarna i 147:ans källare. Vid brand kan giftiga och eldfängda gaser tränga igenom. Reparation är på gång.

* Hjärnskadefonden har fått en gåva till minne av en hastigt avliden medlem vars make bor kvar.

* Gästlägenheten i grannföreningen Udden har fått en egen flik på hemsidan. Och under fliken Felanmälan går det numera att hitta skadedjursbekämparen Nomor.

Tips: hemsidan har en flik som heter Sök. Använd den, det kan vara en genväg till den upplysning du söker!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Några cyklar verkar övergivna, de finns både utomhus och inomhus. De har inte flyttats på länge, några har dåligt med luft i hjulen. Och de är omärkta.

Sådana cyklar kan komma att plockas bort.

Den som vill vara säker på att ha kvar cykeln bör alltså flytta den ibland, pumpa den eller märka den tydligt.

* Tvättstugan. Det har visat sig att våra tvättmaskiner har använts mindre än de jämgamla maskinerna i grannföreningarna. Eftersom vi inte har särskilt många eller långa driftavbrott får de nuvarande maskinerna rulla på tills vidare.

Torkskåpens ventilation ska justeras, vilket förhoppningsvis gör att de fungerar bättre.

Det slarvas bland annat med tvättmedel. Styrelsen ska se till att det finns användbara trasor till hands för tvättare som vill göra snyggt efter sig (och vem vill inte det?).

Varmmangeln har fått förlängd nådatid sedan det visat sig att åtminstone en boende använder den trots trasig termostat. Utredningen fortsätter.

* Det finns sjutillhållarlås i några plåtdörrar i källaren under 147-149. Dessa lås ska plockas bort. Alla plåtdörrar ska kunna öppnas med den vanliga port/källarnyckeln.

* En boende har väckt tanken på att vi skulle inrätta en egen bastu. Styrelsen känner dock inte till någon lämplig placering, så det blir inget av.

* Fiberkabeln är fortfarande skakig. Överläggningar pågår med Ownit) som ingår i samma koncern som OpenNet/Fiberdata). Ownit har rykte om sig att leverera som avtalat. Om vi går över till Owmit kan internetuppkopplingen bli något dyrare.

* I Regler för ombyggnad står det inte något om sunt förnuft och hänsyn till grannarna. Kanske är det därför någon kommit på idén att stänga av kallvattnet utan att varsla, vilket fick till följd att en duschande granne höll på att bli skållad.

Naturligtvis ska vattenavstängning och bullrande arbeten varslas i god tid, med lappar i det egna trapphuset och gärna i grannportarna.

Alla tänkbara hänsynslösheter beskrivs inte i Regler för ombyggnad. Bibeln (Bergspredikan) ger kompletterande vägledning: du ska visa samma hänsyn till grannarna som du vill att grannarna ska visa dig!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Växter torkar, särskilt om sommaren. Trädgårdsgruppen har ordnat vattenslang till båda gårdarna, och hoppas att de kommer till användning. Bevattning kan behövas, om sommaren blir så torr och solig som många hoppas.

* Årsstämman beställde märkning av alla cyklar, så att de omärkta exemplaren kan plockas bort till skrot eller försäljning. Så blir det nog på höstkanten

När saken avhandlades på styrelsemötet vittnade flera ledamöter om att det finns både cyklar och annat i trapphusen.

Farligt!

Det var tydligen bättre för två år sedan: "Brandinspektör gillade våra trapphus".

* Varmmangeln har tjänat ut. Den heter "Vølund typ 1816 S" och tillverkades i Danmark på 1970-talet. Termostaten är trasig. Det går inte att hitta reservdelar till så gamla maskiner, förutom på museum. En ny varmmangel kostar närmare 38.000 kr, och då är valsen en halvmeter kortare.

Så vi får försöka hanka oss fram med den mindre kallmangeln i fortsättningen. Där kan i alla fall inte termostaten paja.

* Fiberkabeln har åter krånglat, nu senast med ett driftavbrott som varade närmare ett dygn. OpenNet/Fiberdata säger sig förstå problemen, men ger svajiga förklaringar. Det är möjligt att vi så småningom går över till Ownit som internetleverantör, eller till någon annan. Ownit har rykte om sig att behandla kunderna väl.

Över alltihopa svävar Telenor, som äger vår avtalspartner OpenNet, vår leverantör Fiberdata och den tilltänkta räddaren Ownit.

* När Stockholmshem sålde ut Ekensberg år 2008 var det fyra bostadsrättsföreningar som köpte husen. Fem år senare har representanter för de fyra föreningarna träffats, två gånger. En femte förening, Gröndalssundet (de senast byggda husen där det tidigare fanns en tennisbana, bortanför ångbåtsbryggan), deltar också.

Vi som varit med har lärt oss en del av andra föreningars erfarenheter. Våra hus har ju mycket gemensamt.

Men brf Stapelbädden 5 (området kring affären och den höga skorstenen och lekplatsen på höjden) har avböjt att delta i dessa sammankomster.

* En av våra grannar har trots god hygien haft problem med väldigt många silverfiskar. Genom fastighetsförsäkringen (Trygg-Hansa) har brf Flytdockan 1 avtal med skadedjursbekämparen Nomor, som tydligen kan sin sak. Grannen har i alla fall inte återkommit i ärendet.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Föreningen Varvseken är räddad, åtminstone för de tre kommande åren.

Det är Varvseken som förvaltar gemensamhetslokalen, badbryggan och utomhusgrillar, och som sköter viktiga kontakter med kommunen om stigar och markytor. Verksamheten kostar traktens bostadsrättföreningar 50 kr/lägenhet/månad. Brf Ekensbergs Udde har länge haft en vacklande inställning till arrangemanget och har under någon tid avstått från att betala.

Nu har Uddens medlemmar slagit fast att de vill ha kvar Varvseken!

* Fiberkabeln har åter krånglat, på ett nytt sätt. Tidigare har hela fastigheten understundom varit utslagen, men nu är det ett begränsat antal hushåll som haft problem av och till. OpenNet känner till problemen och söker en lösning.

* Is och tjäle har gett vika för blommor och grönt på gårdarna. Det kommer mer - förnyelsen fortsätter.

* Omröstningen om pergolornas nya färger rycker allt närmare. Ombyggnaden beräknas starta 1 juli.

* Trappan mellan husen ner mot sjön ska repareras, och slänten bredvid ska snyggas till. Med hjälp av buskar hoppas vi att kunna förhindra fortsatt markförstöring där.

* Det finns drygt tiotalet dagvattenbrunnar runt våra hus. Ingen vet när de senast rensades. Efter diverse förfrågningar hos experter bestämde styrelsen att låta saken bero, och att hålla brunnarna under uppsikt vid sommarens skyfall.

* Bekämpning av mås på taken har diskuterats. Då ingen boende högt upp har klagat avstår vi från måsbekämpning.

* Det kan finnas anledning att ändra några detaljer i stadgarna. Exempelvis skulle det vara praktiskt att fritt kunna välja revisor, även om denne inte är auktoriserad eller ”godkänd”. Den som har synpunkter på någon bestämmelse i stadgarna kan höra av sig till styrelsen!

* Låneräntan ska vi försöka pressa, nedåt!

* Kattspillning i sandlådan på gård 141-145 har väckt irritation. En kattägare har därför försett sandlådan med ett skyddsnät som är lätt att plocka bort när barnen ska leka.

* Ventilationen i hela fastigheten kan behöva rengöras för att den ska fungera så som den ska. Undersökning pågår.

* Utomhusbelysningen Skulle kunna göras billigare genom byte till mer energisnåla lampor. Undersökning pågår.

* Styrelsens möten under hösten är nu inlagda i kalendariet på hemsidan.

* Fastighetens vattenförbrukning har minskat sedan fritidshemmet Gräsanden kopplades bort från vår ledning, från 9 000 kbm/år till7 500 kbm/år. Det är bra. Om vi minskar förbrukningen till 6 000 kbm/år kan vi byta till ett billigare abonnemang.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!