Styrelserapporter

* Flera maskiner i tvättstugan har den senaste tiden varit i olag. Driftia reparerar, styrelsen funderar över när det är dags att köpa nytt.

* Fiberkabeln har krånglat av och till efter årsskiftet. Leverantören OpenNet förklarar att det varit allvarliga fel vid två tillfällen, och bedyrar att dessa nu ska vara reparerade.

* Måsar är charmiga. Men de är aggressiva när de skyddar sina ägg och sina ungar, och deras träck är starkt frätande och kan skada taken. Grannföreningen Udden har gått till motangrepp vilket gör våra tak mer attraktiva än tidigare. Vi undersöker om även brf Flytdockan 1 ska vidta åtgärder.

* Förslag till årsstämman (torsdag 25 april) ska lämnas till styrelsen senast måndag 4 mars. Antingen i föreningens brevlåda Gröndalsvägen 145, entréplanet, eller med e-post till styrelsenflytdockan1.se.

* Byggavfallet som uppstår vid renovering av kök och bad ska placeras bakom containern för begagnade tidningar utanför 145:an. En medlem försökte hyra mark av kommunen, men det visade sig vara både krångligt och dyrbart. Det är förbjudet att placera byggavfall på trottoaren och på marken mellan trottoar och gata.

* Ingen har ännu hört av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40 och erbjudit sina tjänster i samband med den lite festliga samvaro som flera medlemmar efterlyst. Kanske i anslutning till vårens eventuella städdag, eller som avslutning på årsstämman, eller vid annat tillfälle. Du som är intresserad av att ge samvaron ett handtag: snacka med Danne, han svarar nästan alltid!

* Vi har bytt ekonomisk förvaltare, från UBC till Hem och Fastighet. Skiftet gick bra, trots att avgifter och hyror nu ska betalas till ett nytt konto. Den som vill utnyttja autogiro kan ladda ner blanketten som finns längst ner på denna sida, eller vända sig till någon i styrelsen.

* Föreningen har sålt en lägenhet i 149:an. Där bodde tidigare en hyresgäst som sagt upp kontraktet och flyttat.

* 141:ans port mot Gröndalsvägen har krånglat en längre tid, och reparerats flera gånger. Problemen återkommer, dörren hänger alltför nära golvet och är känslig för mycket små gruskorn. Ett tips: sopa undan gruset, det kan hjälpa om dörren inte vill gå i lås. Senare i vår ska Driftia försöka öka avståndet till marken genom att lägga i brickor i gångjärnen.

* Intensivt nattligt sällskapsliv har upprepade gånger stört boende i 147:an. Om det inte hjälper att tala med grannen är det styrelsens ansvar att tala den boende tillrätta.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Vi bidrar inte till föroreningarna i Mälaren. Joakim Pansar har undersökt saken och funnit att både avlopp och dagvatten så småningom hamnar i reningsverket i Henriksdal.

* När brf Flytdockan 1 köpte fastigheten av Stockholmshem friskrev sig säljaren från allt miljöansvar, exempelvis gifter i marken. Det är möjligt att denna friskrivning inte var helt korrekt. Bra att veta om det skulle uppstå problem med den giftiga marken.

* Sedan några månader saknas en tvättkorg i tvättstugan. Nu är en ny tvättkorg på väg, kostar 1 500 kr. Men vart tog den gamla tvättkorgen vägen?

* Årsstämma blir det torsdagen 25 april. Styrelsens sammankomster är inlagda i kalendern på hemsidan.

* Fjärrvärmen köps numera tillsammans med övriga föreningar i trakten. Större kunder får bättre priser. Arrangemanget har sänkt värmekostnaden med 10 procent.

* Varvsekens framtid är fortfarande hotad. Brf Uddens styrelse anser sig inte kunna ta beslut om bidrag till Varvseken utan lämnar över frågan till föreningsstämman senare i år.

Det handlar om de 50 kr per lägenhet och månad som behövs för att vi ska kunna behålla samlingslokalen, badbryggan, välskötta grillar och parkbänkar.

Brf Udden drar enligt årsredovisningen in 6 milj kr i hyror och avgifter. Det bör räcka för att klara de 80 000 kr det kostar brf Udden att medverka till Varvsekens överlevnad.

Om brf Udden hoppar av är det stor risk att vi alla mister Varvseken. De tre övriga föreningarna har inte så stort intresse av att betala sina andelar och dessutom Uddens andel, särskilt inte som boende i Udden använder Varvseken i åtminstone samma utsträckning som övriga boende i området.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Avgiften förblir oförändrad under nästa år. Styrelsen diskuterade dels möjligheten att sänka avgiften, dels möjligheten att höja avgiften med exempelvis 2 procent varje år. Beslutet blev att avgiften ska förbli oförändrad.

* Genomgång av 2012 års bokföring och budget för 2013 visar att ekonomin har förbättrats.

* Det finns önskemål om en fest för boende i brf Flytdockan 1 till våren. En afton tillsammans, kanske i anslutning till vårens  eventuella städdag eller som avslutning på årsstämman eller vid annat tillfälle. Den som är intresserad av att hjälpa till kan höra av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40.

* Styrelsen beslutade ta reda på vart vårt avlopp och vårt dagvatten från marken tar vägen. Frågan är om brf Flytdockan 1 bidrar till föroreningarna i Mälaren.

* Den tvättkorg som saknas i tvättstugan får ytterligare en tid på sig att hitta hem, innan vi nödgas köpa en ny. Sådana utgifter hamnar till slut på avgiften!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* För närvarande undersöker vi fasader och takplåtar. Där finns brister, frågan är hur bråttom det är att göra något. Sammanlagt handlar det om flera hundra tusen kronor.

* Förnyelsen av gårdarna fortsätter. Det är möjligt att det blir städdag lördag 10 november; Trädgårdsgruppen återkommer med närmare upplysningar.

* Ekonomin ser bra ut. Likviditeten (tillgången på pengar att betala räkningar med) är så god att vi fortfarande inte behövt utöka våra lån, trots renoveringen av hissarna.

* En hyresgäst har sagt upp kontraktet. Styrelsen planerar att sälja lägenheten i början av 2013.

* En tvättkorg har försvunnit från tvättstugan. Det är inte första gången, sådant inträffade redan på Stockholmshems tid. På den tiden brukade låntagaren så småningom ställa tillbaka korgen. Den traditionen är värd att bevara!

* Byggsopor förfular trakten och ska därför transporteras bort. Vid en badrumsrenovering kan det bli aktuellt med två transporter: först när badrummet är utrivet (badkar, toa, handfat samt vägg- och golvmaterial), och sedan när det nya badrummet är inrett (emballage och byggmaterial som blivit över).

* Torktumlare nr 1 stod stilla några veckor. Nu har Driftia satt in ett nytt kretskort. Vi har hittills sluppit större problem med maskinerna i tvättstugan. När felanmälningarna blir alltför många ska maskinparken bytas ut, vilket kostar ett par hundra tusen kronor.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

<p>* Hem och Fastighet tar vid årsskiftet över den ekonomiska förvaltningen av brf Flytdockan 1, efter UBC. Styrelsen tror att den ekonomiska förvaltningen därmed ska fungera bättre. Tyvärr har UBC ställt till en del trassel, det gäller bland annat rapporteringen till Skatteverket i samband med överlåtelser och felaktiga aviseringar till hyresgäster.</p>

<p>Uppgifter om nytt inbetalningskonto mm kommer senare i höst; kan vara bra för den som är bortrest en längre tid och vill betala in avgiften i förväg.</p>

<p>* Växtligheten kring husen ska förnyas och träd ska beskäras. Bland annat blir det mer grönska även vintertid.</p>

<p>* Kabeloperatören OpenNet ska även i fortsättningen sköta fiberkabelns uppkoppling mot Internet, förutsatt att några trådar i källaren under 145:an aktiveras. Styrelsen har undersökt marknaden och funnit att OpenNet fortfarande är bäst.</p>

<p>* Föreningen <a href="http://goto.glocalnet.net/varvseken1/" target="_blank">Varvseken</a> - som sköter badbryggan och samlingslokalen på Gröndalsvägen 190 - har bekymmer. Verksamheten bekostas av bostadsrättsföreningarna i trakten (Flytdockan 1, Stapelbädden 5, Stapelbädden 7 samt Ekensbergs Udde). Ännu så länge.</p>

<p>Varvseken är till för alla som bor i Ekensberg, i bostadsrätt eller hyresrätt. Det gäller badbryggan och olika aktiviteter i lokalen som också kan hyras billigt för barnkalas, föreningsmöten och minnesstunder.</p>

<p>Häromåret slutade Ekensbergs Udde att betala sin del, varvid hela verksamheten kom i fara. Numera har Ekensbergs Udde återupptagit betalningen, vilket också välsignades av Uddens årsstämma i våras.</p>

<p>Men det går rykten om att motståndet mot Varvseken åter blommat upp inom Ekensbergs Udde. Bland annat sprids den felaktiga uppgiften att Varvseken inte behöver stöd från bostadsrättsföreningarna utan klarar sig på de individuella medlemsavgifterna.</p>

<p>Detta är ett missförstånd. Varvseken behöver för närvarande 50 kr/lägenhet/månad för att överleva. Individuellt medlemskap ger den enskilde möjlighet att påverka Varvsekens verksamhet, men är inte ett alternativ till stödet från de fyra bostadsrättsföreningarna.</p>

<p>Om en bostadsrättförening slutar betala frestas övriga föreningar att göra likadant, och området blir av med badbryggan och samlingslokalen. Förra gången överlevde Varvseken därför att brf Ekensbergs Udde återupptog betalningarna.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>