Styrelserapporter

* För närvarande undersöker vi fasader och takplåtar. Där finns brister, frågan är hur bråttom det är att göra något. Sammanlagt handlar det om flera hundra tusen kronor.

* Förnyelsen av gårdarna fortsätter. Det är möjligt att det blir städdag lördag 10 november; Trädgårdsgruppen återkommer med närmare upplysningar.

* Ekonomin ser bra ut. Likviditeten (tillgången på pengar att betala räkningar med) är så god att vi fortfarande inte behövt utöka våra lån, trots renoveringen av hissarna.

* En hyresgäst har sagt upp kontraktet. Styrelsen planerar att sälja lägenheten i början av 2013.

* En tvättkorg har försvunnit från tvättstugan. Det är inte första gången, sådant inträffade redan på Stockholmshems tid. På den tiden brukade låntagaren så småningom ställa tillbaka korgen. Den traditionen är värd att bevara!

* Byggsopor förfular trakten och ska därför transporteras bort. Vid en badrumsrenovering kan det bli aktuellt med två transporter: först när badrummet är utrivet (badkar, toa, handfat samt vägg- och golvmaterial), och sedan när det nya badrummet är inrett (emballage och byggmaterial som blivit över).

* Torktumlare nr 1 stod stilla några veckor. Nu har Driftia satt in ett nytt kretskort. Vi har hittills sluppit större problem med maskinerna i tvättstugan. När felanmälningarna blir alltför många ska maskinparken bytas ut, vilket kostar ett par hundra tusen kronor.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

<p>* Hem och Fastighet tar vid årsskiftet över den ekonomiska förvaltningen av brf Flytdockan 1, efter UBC. Styrelsen tror att den ekonomiska förvaltningen därmed ska fungera bättre. Tyvärr har UBC ställt till en del trassel, det gäller bland annat rapporteringen till Skatteverket i samband med överlåtelser och felaktiga aviseringar till hyresgäster.</p>

<p>Uppgifter om nytt inbetalningskonto mm kommer senare i höst; kan vara bra för den som är bortrest en längre tid och vill betala in avgiften i förväg.</p>

<p>* Växtligheten kring husen ska förnyas och träd ska beskäras. Bland annat blir det mer grönska även vintertid.</p>

<p>* Kabeloperatören OpenNet ska även i fortsättningen sköta fiberkabelns uppkoppling mot Internet, förutsatt att några trådar i källaren under 145:an aktiveras. Styrelsen har undersökt marknaden och funnit att OpenNet fortfarande är bäst.</p>

<p>* Föreningen <a href="http://goto.glocalnet.net/varvseken1/" target="_blank">Varvseken</a> - som sköter badbryggan och samlingslokalen på Gröndalsvägen 190 - har bekymmer. Verksamheten bekostas av bostadsrättsföreningarna i trakten (Flytdockan 1, Stapelbädden 5, Stapelbädden 7 samt Ekensbergs Udde). Ännu så länge.</p>

<p>Varvseken är till för alla som bor i Ekensberg, i bostadsrätt eller hyresrätt. Det gäller badbryggan och olika aktiviteter i lokalen som också kan hyras billigt för barnkalas, föreningsmöten och minnesstunder.</p>

<p>Häromåret slutade Ekensbergs Udde att betala sin del, varvid hela verksamheten kom i fara. Numera har Ekensbergs Udde återupptagit betalningen, vilket också välsignades av Uddens årsstämma i våras.</p>

<p>Men det går rykten om att motståndet mot Varvseken åter blommat upp inom Ekensbergs Udde. Bland annat sprids den felaktiga uppgiften att Varvseken inte behöver stöd från bostadsrättsföreningarna utan klarar sig på de individuella medlemsavgifterna.</p>

<p>Detta är ett missförstånd. Varvseken behöver för närvarande 50 kr/lägenhet/månad för att överleva. Individuellt medlemskap ger den enskilde möjlighet att påverka Varvsekens verksamhet, men är inte ett alternativ till stödet från de fyra bostadsrättsföreningarna.</p>

<p>Om en bostadsrättförening slutar betala frestas övriga föreningar att göra likadant, och området blir av med badbryggan och samlingslokalen. Förra gången överlevde Varvseken därför att brf Ekensbergs Udde återupptog betalningarna.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>

 

<p>* Det är problem med fasader och tak. Reparationerna kan bli dyrbara, en konsult uppskattar kostnaderna till minst 400 000 kronor. Felaktigheterna är delvis av gammalt datum, från den tid Stockholmshem ägde husen.</p>

<p>* Två döda vinbärsbuskar på gården 147-149 har plockats bort. Ersättningsbuskarna hamnade av misstag på gården 141-145, där det fanns ett tomt utrymme i planteringen.</p>

<p>* Det är numera klarlagt att planket utanför 147:ans entré mot busshållplatsen är till för att skydda en lägenhet mot insyn och inbrott. Planket ska därför vara kvar.</p>

<p>* Styrelsen letar efter ny ekonomisk förvaltare som ska efterträda UBC vid årsskiftet.</p>

<p>* En av orsakerna till bytet av ekonomisk förvaltare är att det på försommaren visade sig att UBC skrivit fel på hyresgästernas inbetalningsavier det senaste året, trots korrekt information från styrelsen. De sex hyresgästerna har betalat för lite och drabbas därför av närmare 30 000 kr i retroaktiv hyra, vid sidan årets hyreshöjningar. Styrelsen förstår att detta är obekvämt för hyresgästerna.</p>

<p>* Det är numera möjligt att kontrollera en fastighets energideklaration och annat på Boverkets hemsida <a href="http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-basuppgifter-i-energideklarationer/#" target="_blank">http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-basuppgifter-i-energideklarationer/</a>.</p>

<p>Om Flytdockan 1 anges att radonmätning inte är utförd. Uppgiften var riktig när energideklarationen registrerades i september 2009. Radonmätningen gjordes senare samma höst och visade att radonhalten med god marginal understeg riktvärdet 200 Bq/kbm inomhusluft. Det högsta värdet som registrerades var 60 Bq/kbm ± 20 Bq/kbm.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>

 

p>* Föreningens kostnader för elförbrukning har minskat! En orsak är att det går åt mindre el sedan den allmänna belysningen utrustades med rörelsedetektorer och fläktarna i ventilationssystemet finjusterades. En annan orsak är att elpriset sjunkit. Nästa möjliga besparing gäller tvättstugan, men det får vänta till dess maskinerna behöver bytas ut.<strong></strong></p>

<p>* Hyrorna höjs med 2,7 procent från 1 maj, samt med 40 kr/kvm från 1 juli.</p>

<p>Den senare höjningen hänger samman med att ansvaret för tapetsering och målning av bostadsrum har flyttats tillbaka till hyresvärden. När Stockholmshem ägde fastigheten låg ansvaret hos hyresgästen, som därför betalade lägre hyra.</p>

<p>På Hyresgästföreningens förslag har ansvaret för målning och tapetsering av flyttats tillbaka till hyresvärden, varvid hyran blir högre.</p>

<p>Hyresgästerna ska få individuell information om de nya hyrorna.</p>

<p>* Planket vid 147:ans entré mot busshållplatsen har kanske sett sina bästa dagar. Om styrelsen inte lyckas lista ut meningen med brädorna ska de tas bort.</p>

<p>* Nya cykelställ är på plats, Trädgårdsgruppen har planterat. Pergolorna (träställningarna) på gårdarna ska förhoppningsvis målas.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>

 * Brf Flytdockan 1 betalar medlemmarnas så kallade bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Det blir billigare än om var och en ska teckna detta tillägg, och framför allt är det en trygghet om någon råkar ut för en kostsam olycka typ vattenskada.

Bostadsrättstillägget gäller även den medlem som inte har någon egen hemförsäkring. Men då saknas ansvarsdelen, det som tidigare kallades drulleförsäkring.

De flesta vattenskador har inget inslag av vållande eller klantighet. Å andra sidan: om olyckan är framme kan det handla om många hundra tusen kronor.

Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar och hyresgäster att hålla sig med en hemförsäkring. Där finns en ansvarsdel som kan vara viktig om någon boende har orsakat skada. Utan hemförsäkring kan det bli föreningen eller någon granne som får stå för större eller mindre del av kostnaderna.

Styrelsen förespråkar alltså både hängslen och livrem (hemförsäkring och bostadsrättstillägg)!

* Aftonens stora diskussion gällde en ansökan om andrahandsuthyrning. I sådana frågor kan medlemmens intresse stå emot föreningens.

Enligt stadgarna ska andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen.

För föreningen är det bäst om lägenheterna bebos av medlemmar (eller hyresgäster). Då blir det fler boende som är valbara till förtroendeuppdrag, och som kan tänkas vilja hjälpa till inom föreningen. Andrahandshyresgäster är vanligen likgiltiga inför bostadsrättsföreningens vardag.

Tyvärr ger varken våra stadgar eller Bostadsrättslagen någon vägledning i avvägningen mellan föreningens och medlemmens intresse.

Styrelsen har därför sedan flera år lutat sig mot Hyreslagen, som reglerar en hyresgästs rätt att hyra ut i andra hand.

Hyreslagen pekar ut sådana skäl som kan ge rätt till uthyrning i andra hand. Det kan gälla ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden. I sådana fall har en hyresgäst, eller en medlem i brf Flytdockan 1, vanligen rätt att hyra ut sin bostad i andra hand.

Vår medlem fick klartecken till slut.

Om en medlem vill hyra ut i andra hand men styrelsen säger nej kan medlemmen överklaga hos Hyresnämnden, som är en domstol för boendefrågor.

* Det blev ingen städdag denna vår. Vi får nöja oss med entreprenören Svea Parks insatser. Till hösten kommer den gemensamma markskötseln förhoppningsvis åter igång, då finns det många förbrukade växtdelar att ta hand om.

* Föreningens sandlåda, på gården mellan 141:an och 145:an, ska få påfyllning.

* Klottret på betongrören som står på gatan ner mot parkeringen är fult och skulle behöva målas över. Dessutom behöver pergolorna (träställningarna i anslutning till portarna) på gårdarna målas om. Styrelsen undersöker vad det kostar att lägga ut jobben på ett proffs.

* Vi dröjer med att utnyttja det lånelöfte vi har sedan tidigare. För stunden behöver vi inte mer kontanter.

Däremot behöver styrelsen veta mer om vad det kan kosta att reparera konstaterade brister på taken, och hur bråttom det är reparera.

* Trädgårdsgruppens utrustning ska flyttas, och i fortsättningen inrymmas i städutrymmet i 147:ans källarplan.

* Det skiftande trycket i vattenkranarna utreds sedan flera veckor.

* De nya hyrorna sägs vara klara, men styrelsen har inte sett något protokoll. Vi kan därför inte meddela hur mycket hyrorna höjs, eller från vilken tidpunkt.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!