Styrelserapporter

* Trädgårdsgruppen har tagit fram ett förslag för modernisering av gårdarna. Jorden är gammal och förbrukad; att byta den skulle kosta närmare 200 000 kronor.

På styrelsemötet 14 juni kunde Lena Berglund (145), Ylva Sandberg (141), Lena Hultman (149) och Annica Hallgren (147) presentera kompletta förslag för våra två gårdar. Nya planritningar, nya växter. Den sammanlagda kostnaden uppgår maximalt till 500 000 kronor.

Styrelsen gav klartecken för gården 147-149, och hoppas att arbetena där blir klara redan i år.

Gården 141-145 får anstå till nästa år; dels gäller det att hålla i slantarna (bland annat måste alla fyra hissarna uppgraderas med det snaraste), dels kan erfarenheter från den första gården (147-149) användas vid beställning av arbetena på gården 141-145.

Styrelsen underströk att den sammanlagda kostnaden ska uppgå till högst 500 000 kronor.

* Den urgamla tv-kabeln, den som användes innan Comhem drog sin kabel, borde åter tas i bruk, enligt ett förslag till årsstämman. Avsikten är att gratiskanalerna ("must carry") skulle bli tillgängliga, med god kvalitet.

Medlemmen Eric Tigerholm hade undersökt saken tillsammans med Gunnar Jansson (sambo med förslagsställaren Christina Pettersson).

Efter diskussion kom styrelsen fram till att föreningen inte har något att vinna på att aktivera denna urgamla kabel. Det finns outnyttjat utrymme i fiberkabeln som är lättare och billigare att utnyttja.

Och gratiskanalerna finns redan nu tillgängliga via Comhems kabel, utan någon insats av arbete eller pengar.

* Olyckliga omständigheter har gjort att hissrenoveringen ännu inte kommit igång. Men den kommer!

* Underhållsplanen har uppdaterats. Notera planen inte är en förteckning över vad som beslutats; planen är endast till för att viktiga saker inte ska glömmas bort, och för att styrelsen ska veta vilka kostnader som väntar runt hörnet.

* Det blir arbete med rördragning i 145:ans källare i sommar. Förskolan nedanför 149:an har hittills köpt vatten från oss, men ska i fortsättningen klara sig utan Flytdockan 1 som mellanhand. Rörarbetena kan tänkas medföra störande ljud. Styrelsen har krävt att entreprenören ska varsla tio dagar i förväg.

* Vi ska själva under sommaren byta en så kallad värmeväxlare som finns bakom den låsta dörren "UC" i 145:ans källare. Detta sker tämligen ljudlöst; däremot kan det bli något avbrott i vattenförsörjningen. Vi hoppas kunna varsla i god tid.

* Styrelsen funderar vidare över tidigare utlovade flödesbegränsare till vattenkranarna. Det har visat sig att tapprören kan se olika ut, så det är inte bara att köpa ett parti flödesbegränsare och dela ut. Styrelsen återkommer om detta!

* Numera ska det finnas fästpunkter för säkerhetslinor på taken. Jag har visserligen inte sett fästpunkterna med egna ögon, men jag har lånat ut en nyckel till entreprenören som skulle göra jobbet, och sedan fått tillbaka nyckeln. Fästpunkterna ska göra det möjligt att skotta taken vid svåra snöfall, som vi haft de två senaste vintrarna. Stockholmshem brydde sig aldrig om att installera fästpunkter, men vintrarna var mildare på den tiden.

* Trapphusmålningen ska vara fullbordad veckan efter midsommar.

* En medlem med gott minne har frågat vad som gäller målning av balkongtakens undersida. Det ska vara stockholmsvitt, och färgen ska vara anpassad till underlaget (trä eller betong). Den enskilde ansvarar för eventuella skador på fastigheten.

* Mer balkongnytt: renoveringen av alla trätaken högst upp är nu klar; endast besiktningen återstår.

* Inför sommaren: vid akuta ärenden går det säkert att få tag på någon i styrelsen; det finns massor av telefonnummer på hemsidan.

* Synpunkter på den nya belysningen i gemensamma utrymmen skickas lämpligen till styrelsenflytdockan1.se. Det kan vara svårt att se hur den nya belysningen fungerar nu på sommaren då det är som ljusast. Men i början av hösten ska vi göra nya justeringar, om det behövs.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Fiberkabeln är äntligen på plats, och alla får vad de önskar. Nu är det dags att betala. Från 1 juni höjs månadsavgiften för bostadsrättshavarna med 150 kr, och för hyresgästerna höjs hyran med 42 kr/månad.

Alla borättshavare har tillgång till Internet, antingen de vill eller inte.

Hyresgäster måste betala ytterligare 150 kr/mån för att få tillgång till Internet.

Se vidare under "Fiberkabel med mera" i vänsterspalten på hemsidans förstasida.

* Belysningen i trapphus och källargångar är moderniserad. Ljuset tänds när någon rör sig i närheten av lampan, och släcks efter en stund. Det sparar el och pengar för föreningen.

* Alla boende ska erbjudas en plutt att skruva fast på vattenkranarna, för att dämpa flödet och göra vattenstrålen mer behaglig samtidigt som föreningens kostnader för kallt och varmt vatten begränsas. Erbjudandet kommer på hemsidan.

* På föreningsstämman efterlystes möjligheten att ta den urgamla tv-kabeln i drift, den som fanns före Comhem. Styrelsen vill att saken ska utredas. Förhoppningen är att kunna erbjuda marksänd tv utan att blanda in ComHem eller OpenNet. Frågan är vad det kostar.

* Det är bra om den som drabbas av inbrott eller skadegörelse i garaget anmäler detta inte bara till polis och försäkringsbolag, utan även till Stockholm Parkering som sköter garaget (08-772 96 00; ). Parkeringsbolaget anpassar sin bevakning efter brottsutvecklingen.

* På stämman efterlystes cykelskjul. Styrelsen har begrundat frågan och kommit fram till att det hänger ihop med en eventuell upprustning av ytorna omkring husen. Eventuella cykelskjul får därför vänta på att planeringen av ytorna kring våra hus blir klar.

* Grovsoprummen dök upp på stämman. Det är inte aktuellt att stänga grovsoprummen. Men undertecknad Aulin undrar varför det förekommer både färgburkar och en utrangerad tvättmaskin i grovsopen under 147:an - 149:an, trots att alla numera borde veta att sådana missbruk hetsar somliga medlemmar att vilja stänga grovsoprummen. Varken färgburkar eller vitvaror är välkomna i grovsopen; de drar extremt stora extra kostnader för föreningen.

* Nyblivne kassören Hans Bonnevier tänker inrätta ett litet bibliotek i tvättstugan. Alla är välkomna att låna och donera böcker!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Det blir ny belysning i trapphus och källargångar. Runda armaturer och rörelsedetektorer så att vi slipper betala för belysning som ingen har glädje av.

* Alla boende ska erbjudas munstycken till vattenkranarna i köken. Dessa kranar minskar förbrukningen av vatten (varmt och kallt) och blir därför lönsamma för föreningen. Utsläppen av koldioxid minskar till följd av mindre förbrukning av varmvatten.

* Låset till tvättstugans ytterdörr ska programmeras om så att det dygnet runt blir möjligt att komma in och boka tvättid. Själva tvättstugan förblir dock stängd nattetid även i fortsättningen.

* Under våren inleds renoveringen av taken ovanför högt belägna balkonger, jag tror att det finns fjorton stycken. Konstruktionen är av trä och har nu tjänat ut. Det är föreningen som ansvarar för fastighetens yttre delar.

* Styrelsen vill ta bort de träbalkar som förbinder 149:an med skolhuset, eftersom vi inte hittat meningen med arrangemanget. Därigenom blir det svårare att klättra in på de balkonger som vetter mot skolan.

* Renoveringen av våtrummet i före detta gruppboendet (149:an nb) blir klar inom kort.

* Glöm inte årsstämman 5 maj!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

Senkommen rapport från styrelsemötet 10 mars:

* Nordea har frågat om vi vill lägga om lån på så sätt att det blir lite dyrare just nu, men i bästa fall billigare på längre sikt. Styrelsen avböjde; det kommer fler tillfällen att se över lånen.

* Ny belysning i trapphus och källargångar ser ut att vara ett sätt att spara på föreningens elförbrukning. Det betyder att investeringen skulle kunna betala sig själv på tre eller fyra år. Nu prövas olika alternativ.

* Vid renovering av badrum uppkommer frågan om den fula anordningen för montering av vattenmätare måste vara kvar. Styrelsen har inga synpunkter på vad medlemmarna väljer. Det är möjligt att alla så småningom blir tvungna att mäta sin förbrukning av (varm)vatten.

När det gäller hyreslägenheterna är det styrelsen som beslutar. Vi har valt att ta bort uttaget i gruppboendet, eftersom det blir både billigare för föreningen och snyggare för hyresgästen.

* Det så kallade gruppboendet i 149:an nb - omkring 200 kvm som hyrs av kommunen - får nu sina fem våtrum renoverade. Där har hittats mögelskador.

* Underhållsplanen justerades. Den nya versionen finns på hemsidan under fliken "Brf Flytdockan 1, fastigheten" i vänsterspalten. Den nya planen visar att årets kostnader blir omkring 1 miljon kronor större än tidigare beräknat. En orsak är att renoveringen av hyresgästernas badrum (0,5 milj kronor) flyttats från år 2010 till år 2011. Renovering av trätaken ovanför de översta balkongerna är nödvändig, kostar 170 000 kronor, och förnyelsen av gemensam belysning beräknas kosta 150 000 kronor. Gårdsrenovering har räknats upp med 200 000 kronor till 500 000 kronor.

Notera att underhållsplanen är just en plan för att vi ska ha överblick över vad som behöver göras, förr eller senare. Varje åtgärd förutsätter ett särskilt beslut i styrelsen.

* Och så var det golvlisterna, som ska vara ventilerade. Styrelsen får lägga ner orimliga mödor på att övertyga några få medlemmar om detta, bland annat har vi tvingats konsultera juridisk expertis.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* På vårkanten ska ytterdörrarna målas och trapphusmålningen besiktigas. Den som upptäckt brister kan underrätta Karin Käppe senast 15 mars.

* Som framgår på många ställen här på hemsidan ska golvlisterna vara ventilerade. En avflyttad granne har redan tvingats byta tillbaka till rätt list innan han lämnade föreningen.

Samma regler gäller för alla; den som har monterat felaktig list måste byta tillbaka.

Inte bara vi som bor i Flytdockan 1 vet vad som gäller: även den som funderar på att köpa en bostad här har ju tillgång till vår hemsida där golvlisterna fått stort utrymme:

Styrelserapport 6 maj 2010

Styrelserapport 27 maj 2010

Styrelserapport 13 januari 2011

Flytspackel och ventilation

Förtydligande om golvens ventilation

Regler för ombyggnad

* Föreningens ansvar för hyreslägenheterna är större än vi trott. När Stockholmshem ägde fastigheten hade hyresgästen själv ansvar för underhållet av bostadsrum (VLU, valfritt lägenhetsunderhåll). I gengäld var hyrorna lite lägre än de skulle varit om Stockholmshem hade hela underhållsansvaret.

Nu har det visat sig att ansvaret för lägenheterna återgick till hyresvärden (brf Flytdockan 1) i samband med övertagandet. Föreningen ska alltså stå för nödvändig tapetsering och målning; å andra sidan ska hyrorna vara lite högre.

* Tycker du att det är svårt att hitta på flytdockan1.se? Kanske har du hjälp av något som kallas Sitemap och som finns allra längst ner till höger på alla sidor, i ljust grå text (lite svår att upptäcka om man inte vet att Sitemap ligger just där). Klicka på Sitemap, och hela innehållet visas på ett enklare sätt än på förstasidan.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!