Nyheter

Det blir inget beslut om nybyggnad på vår granntomt Flytdockan 2 förrän tidigast i höst. Det var där förskolan Gräsanden revs för två år sedan.

Bollen ligger nu hos Utbildningsförvaltningen som gör ett omtag och utreder framtidens skolor i hela norra Liljeholmen. Där ingår Ekensbergsskolan med Gräsanden, men även Gröndalsskolan, Blommensbergsskolan och andra skolor.

När Utbildningsförvaltningen tagit fram förslag ska politikerna i Utbildningsnämnden beställa skolor och ombyggnader från det kommunala fastighetsbolaget Sisab. Om det rör sig om väldigt mycket pengar blir det kommunstyrelsen som bestämmer.

Gräsanden är en detalj i detta, så det kan dröja innan Sisab får en beställning. Därefter ska Sisab ta fram ett nytt förslag.

Det gamla förslaget till nybyggnad har visat sig dyrbart bland annat därför att marken behöver saneras. Det är dyrt. Ekensbergs Varv lämnade många gifter efter sig. Grundvattnet kan vara förorenat, och det finns allehanda onyttigheter i marken. Provtagningar pågår och ska vara klara under våren 2020.

 

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47
styrelsen brf Flytdockan 1

Com Hem genomför den planerade övergången från analoga till digitala kanaler 8 september, som är en tisdag. Bra information finns på Com Hems hemsida.

 

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47
styrelsen brf Flytdockan 1

Somliga lägenheter har haft problem med varmvattnet. Först efter långvarigt spolande har det varma kommit fram ur kranen.

Problemen fanns främst i 141an och 149an, men berörde även andra delar av fastigheten.

Den tidigare fastighetsskötaren lyckades aldrig hitta orsaken, trots flera försök.

En kunnig granne letade och mätte systematiskt, och fann bland annat följande som nu är åtgärdat:

* Produktfel. Det kom inget varmvatten trots ihärdigt spolande. Felaktig backventil i en nyinstallerad dusch. Sådant har en amatör ingen möjlighet att förebygga eller undvika, måndagsexemplar förekommer även bland rör och ventiler.

* Hanteringsfel. Varmvattnet kom så småningom, men blev aldrig så varmt som det borde. När badrummet renoverades hade rörentreprenören kopplat fel, vilket även drabbade underliggande lägenheter. När felkopplingen upptäcktes var den lätt att korrigera.

* Felbyggt redan från början. Temperaturen i en stam gick inte att injustera korrekt. Orsaken var att det sedan huset byggdes saknats en injusteringsventil.

* Felbyggt redan från början var det också i en lägenhet som under alla år haft återledningen av cirkulerande varmvatten kopplat till kallvattnet i stället för till varmvattnet. Någon har vid något tillfälle lagt märke till att något var fel och stängt av det felaktiga flödet, vilket något minskade besvären för de boende. Nu är själva felet åtgärdat.

* Materialfel. Någon har monterat kopplingar med felaktigt material, vilket medförde rost i varmvattnet. Troligen på Stockholmshems tid. Kopplingen är nu utbytt till rätt material.

Rekommendationer:

* Tala med vår fastighetsskötare Fritte! Den som bygger om, byter vattenblandare, radiator, kök, dusch eller liknande, bör tala med fastighetsskötaren Fritz Nygren, 072-715 39 44; . Fritte är kunnig, vet var stammarnas kranar sitter, och vilka kranar, ventiler och material som ger minst bekymmer. Fritte kan ge upplysningar och tips, men entreprenör väljer den boende helt fritt. Obs! Om Fritte vill ha betalt för sin rådgivning är det medlemmen, inte föreningen, som ska betala.

* Underrätta styrelsen om dina renoveringsplaner. Inte för att styrelsen skulle kunna eller vilja neka några åtgärder, men det är bra att styrelsen känner till förändringar i lägenheterna. Använd blanketten "Ansökan om lov att förändra", som finns under fliken Blanketter på hemsidans förstasida. Fel i en lägenhet kan orsaka problem hos grannarna, därför är det bra om styrelsen känner till förändringar i bostäderna.

* Kolla dina backventiler! Backventilerna som sitter i alla duschblandare kan av olika orsaker sluta fungera. (Backventil är en anordning som släpper igenom vatten i ena riktningen, men förhindrar att vattnet flödar i motsatt riktning.) Att det tar lång tid att få varmt vatten i duschen kan vara tecken på en felaktig backventil i din eller någon annans lägenhet.

 

* Hör av dig till Fritte eller styrelsen om vattnet inte flödar som det ska! Det kostar ingenting att slå larm om fel.

Renoverat bad eller toa? Lämna kopia av kvalitetsintyget till styrelsen!

Detta är viktigt om det i framtiden skulle inträffa en vattenskada.

 

Utan ett kvalitetsdokument (utfärdat av behörig entreprenör) finns risken att medlemmens och/eller föreningens försäkring inte gäller. Vid vattenskador gäller det stora pengar!

I veckoslutet (30-31 oktober) var det stopp i 141:ans och 145:ans sopnedkast. Stoppet varade till måndag morgon. Orsaken visade sig vara minst en alltför stor kartong.

För inte så länge sedan inträffade samma sak i 149:an.

Rensning av sopschakt kostar föreningen närmare 2 000 kr.

Om alla använder plastkassar från mataffären och inte stoppar in mer än att kassen går att knyta ihop, då slipper vi sådana här onödiga utgifter.

Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin

 

ordförande och sekreterare i brf Flytdockan 1