Nyheter

Söndagen den 11 oktober mellan klockan 10-13 är det höststädning på gårdarna. Det är dags att rensa i rabatter, sätta lökar och plantera växter i våra krukor.
Vi ordnar med fika som kan intas på båda gårdarna. Fika på avstånd.

Här går vi igenom hur du lägger in information så att hemsidan är klar för lansering.

 

Skriv in namn på ledamöter
Ladda upp stadgar och årsredovisning

 

Den här sektion döljs vid uppstart av abonnemang. Kontakta oss på  för uppstart.

Obs! Texten nedan har uppdaterats med ny aktuell information (200630) och skiljer sig därför något från den information som tidigare har delats ut i era brevlådor.

 

 

Hej medlemmar!

Vi har ett pågående projekt att byta horisontella avloppsrör i källaren. I huskropp 141–145 är projektet avslutat. Det är nu dags för nästa etapp. Vi har en tidsplan på ca 16 veckor i 147–149.

NBF Entreprenad utför arbetet med start i allmänna utrymmen den 1 juli. De kommer att öppna upp i källartak och väggar runt rören för att kunna byta ut dessa, vilket innebär bilning som åstadkommer kraftigt buller.

Arbetet med bilning kommer att pågå varje vardag mellan klockan 09.00 - 17.00 och beräknas pågå någon vecka in i augusti.

Om du har något i källarförrådet av värde eller som du är rädd om kan det vara bra att ta bort det eller täcka över det, eftersom det dammar mycket vid bilning.

Det finns avloppsrör i vissa förråd och i våra allmänna gångar. Hantverkaren har bett oss att ha dessa förråd tömda, så att ingen egendom ska skadas. Arbetet i aktuella förråd påbörjas i början av augusti.

Vi från föreningen kommer att bidra med kartonger till 11 förråd som har avloppsrör i sina utrymmen så att flytten blir smidigare. Era saker kommer under tiden förvaras i våra två cykelförråd som blir avstängda för cykelförvaring under pågående projekt.

Ni bör ha sorterat era saker till den 3 augusti.

Om ni inte har möjlighet att göra det, men litar på hantverkaren ber vi NBF att sortera och lägga småsaker i kartonger, och att flytta kartongerna till något av cykelförråden.

Nyckeln till förråden byts ut till en byggcylinder så endast hantverkaren kommer in.

Rörbytet kommer att ske i olika etapper. Två till tre förråd åt gången.

Vi har hyrt en pump som ska transportera avloppsvatten från ett kapat rör till ett friskt rör längre fram i rörsystemet. Det innebär att man kan använda toaletten och kranvatten hela dagen. Det blir stopp endast på morgonen när pumpen monteras.

Dessutom behöver vi stänga av vid bytet av vertikala stammar.

NBF kommer i god tid avisera när vatten och avlopp ska stängas av. Vid frågor om upplägget för arbetet kontakta NBF på telefon 072-715 39 44.

Jag, Martin Rickhammar, kommer att meddela lägenhetsinnehavarna vilka förråd som behöver tömmas.

Nu vet ni vad som är på gång i föreningen denna sommar.

Hälsningar

 

Martin Rickhammar, ledamot brf Flytdockan 1

Det blir inget beslut om nybyggnad på vår granntomt Flytdockan 2 förrän tidigast i höst. Det var där förskolan Gräsanden revs för två år sedan.

Bollen ligger nu hos Utbildningsförvaltningen som gör ett omtag och utreder framtidens skolor i hela norra Liljeholmen. Där ingår Ekensbergsskolan med Gräsanden, men även Gröndalsskolan, Blommensbergsskolan och andra skolor.

När Utbildningsförvaltningen tagit fram förslag ska politikerna i Utbildningsnämnden beställa skolor och ombyggnader från det kommunala fastighetsbolaget Sisab. Om det rör sig om väldigt mycket pengar blir det kommunstyrelsen som bestämmer.

Gräsanden är en detalj i detta, så det kan dröja innan Sisab får en beställning. Därefter ska Sisab ta fram ett nytt förslag.

Det gamla förslaget till nybyggnad har visat sig dyrbart bland annat därför att marken behöver saneras. Det är dyrt. Ekensbergs Varv lämnade många gifter efter sig. Grundvattnet kan vara förorenat, och det finns allehanda onyttigheter i marken. Provtagningar pågår och ska vara klara under våren 2020.

 

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47
styrelsen brf Flytdockan 1

Com Hem genomför den planerade övergången från analoga till digitala kanaler 8 september, som är en tisdag. Bra information finns på Com Hems hemsida.

 

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47
styrelsen brf Flytdockan 1