Nyheter

Hej alla boende!

Den 9 oktober kommer ett nytt bokningssystem för tvättstugan att publiceras på hemsidan. Det kommer att ersätta det nuvarande bokningssystemet som inte fungerar som det ska, vilket är krångligt och tidskrävande för oss i styrelsen att administrera. Observera att bokningar för den 9 oktober och framåt i gamla systemet inte kommer föras över till den nya bokningssidan. Vi rekommenderar därför att man inte bokar några tider efter 9 oktober, utan inväntar den nya bokningssidan.

Det nya systemet kommer att innebära några små förändringar och förbättringar.

Man bokar tvättid på vår BRF hemsida genom att logga in och gå till tvättstugebokning eller tvättmaskinsymbolen.

Där syns våra tre bokningsbara maskiner: Tvättmaskin 1, Tvättmaskin 2 och Grovtvättmaskin.

Tvättiderna är nu 2h långa + 45 min torktid. Tvättpassen är som tidigare mellan 07:00-21:00.

Man får ha max två förbokade tvättider samtidigt. Om det behövs är det alltså möjligt att boka 4h på samma maskin, eller 2h samtidigt på två maskiner.

När man bokar tid anger man namn och e-mailadress för bokningsbekräftelse, via denna bekräftelse finns en länk för avbokning om man behöver avboka tiden. Det går även att se och avboka alla sina bokade tider på hemsidan.

Dörren till tvättstugan öppnas nu med portnyckeln, alltså samma nycklar som man kan använda till entrédörrarna till trapphuset. Den tidigare PAC-nyckelbrickan kommer inte längre att användas. 

Den gamla bokningsdisplayen i förrummet till tvättstugan kommer att stängas av och inte längre användas. All bokning sker på hemsidan.

För att det ska bli ett smidigt byte till detta nya system var noga med att följa de nya reglerna och tiderna.

Vi hoppas att detta system ska fungera bättre för alla!

Styrelsen kommer att efter en tid utvärdera hur det nya systemet fungerar och om det behövs några ytterligare åtgärder. Hör gärna av er om ni har några synpunkter.

Med vänlig hälsning / Styrelsen

 

 

Hej alla boende vi har fått information från Stockholm Exergi om ett planerat avbrott i fjärrvärmen till våra hus:
 
Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i Liljeholmen, Gröndal och Ekensberg.
Vi behöver stänga av fjärrvärmen för att laga en läckande ledning.

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-09-19 21:00 Tisdag
till 2023-09-20 04:00   Onsdag

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.
Efter avstängningen kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.
 
Med vänlig hälsning / Styrelsen

Hej alla boende,

Som ni kanske sett så har arbetet med plattsättning och utbyte av cykelställ på gården 141-145 påbörjats.

Vi ser nu att en del cyklar är fastlåsta till de gamla " fristående" metallcykelställen. Om du har en cykel här, lås upp och flytta den till ett annat ställ tills arbetet på gården är klart!

De två gamla fristående cykelställen kommer att tas bort och bytas ut till samma sort markförankrade som finns på gården 147-149.

Tack för hjälpen!

MVH / Styrelsen

22-28 maj kommer vi att ha en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våra byggnader. Luftflöde och ventilation kontrolleras i varje lägenhet och ett besök tar ca. tio minuter. Arbetet utförs av Rickard Berg från RME RickMan Energy, telefon 076-8837560 och 076-8837570, under följande tider:

  • Gröndalsvägen 141:
    • måndag 22 maj, kl. 8-17
  • Gröndalsvägen 145:
    • torsdag, 25 maj, kl. 16-20
  • Gröndalsvägen 147 och 149
    • söndag 28 maj, kl. 9-18

Kommer du inte att vara hemma när din lägenhet ska kontrolleras, måste du lämna din nyckel i föreningens brevlåda i förväg. Kom ihåg att märka din nyckel med ditt namn, lägenhetsnummer och adress inkl. våningsplan. 

Inför arbetet behöver du plocka undan framför och under alla uteluftsventiler för att underlätta åtkomst. Var noga med att ta bort ömtåliga föremål och skydda det som står i närheten, då det kommer att bli smutsigt vid arbetsområdet. 

Ansvarig för arbetet från styrelsens sida är Daniel Kallur, telefon 073-0933035.

Under 2023 kommer vi att ha en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våra byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. 

 
Kontrollanten kommer att gå in i varje lägenhet. Mer information kommer.