Nyheter

I veckoslutet (30-31 oktober) var det stopp i 141:ans och 145:ans sopnedkast. Stoppet varade till måndag morgon. Orsaken visade sig vara minst en alltför stor kartong.

För inte så länge sedan inträffade samma sak i 149:an.

Rensning av sopschakt kostar föreningen närmare 2 000 kr.

Om alla använder plastkassar från mataffären och inte stoppar in mer än att kassen går att knyta ihop, då slipper vi sådana här onödiga utgifter.

Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin

 

ordförande och sekreterare i brf Flytdockan 1

Någon gång 7 februari till 18 mars 2011 får ni ett brev från Skatteverket, som vill veta vilket nummer er lägenhet har.

Då tänker Skatteverket inte på de nummer som vi är vana vid, de nummer som finns på de ursprungliga lägenhetsdörrarna och på hyreskontrakten.

Skatteverket vill veta vilket nytt nummer som lägenheten försetts med det senaste året.

Enklaste sättet att svara är att gå in på Skatteverkets hemsida, eller att använda knapptelefon.

Ditt nummer finns på lägenhetsförteckningen i entrén, före ditt namn!

Det är hushållets äldste medlem som får frågan, och som svarar för hela hushållet. Skatteverket skickar ut 2,8 miljoner förfrågningar som berör omkring 5 miljoner människor. Alla bor i flerfamiljshus.

I fortsättningen blir var och en folkbokförd på lägenheten. Hittills har vi varit skrivna på fastigheten (Flytdockan 1).

Bakgrunden är ett riksdagsbeslut. Avsikten är att Statistiska centralbyrån ska kunna få fram bättre underlag för kommunernas planering, bland annat.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

 

070-345 15 47

Det finns två grovsoprum, ett i 145:ans källare, ett i 149:ans.

Båda två utnyttjas flitigt. Det verkar som om många har glädje av att de finns.

Men somliga grannar missköter soprummen så att styrelsen gång på gång överväger att stänga dem. På mötena diskuterar vi (mellan varven) hur  sopmissbrukarna tänker.

Regler

Det finns skyltar med regler och anvisningar i soprummen. Ändå ser det ut så här:

 

Och så här:

 

 

  

Någon har lämnat sin stora lysrörsarmatur på golvet eftersom den inte får plats i något kärl ("I våra grovsoprum får endast kastas sådant som får plats i avsedda kärl", som det står någonstans).

Och den mittersta lådan är avsedd för glödlampor, det står på lådan. Lådan längst till höger är avsedd för energisparlampor, precis som skylten anger. Ändå är lådorna fyllda med en massa annat.

Sunt förnuft

Allt står inte i reglerna. Det står exempelvis inte att kartonger som inte viks ihop och plattas till stjäl en massa utrymme som annars kunde fyllas med annat, (exempelvis tillplattade kartonger). Ändå förekommer vinboxar och stora möbelkartonger fyllda med luft.

I 149:an dyker det dessutom upp matrester, tomglas och (tomma) ölburkar.

  

Det är bland annat sådana här saker vi diskuterar på styrelsemötena. Ska omsorgen om föreningens ekonomi tvinga fram en stängning av grovsoprummen trots att många tydligen har glädje av att de finns?

Visst, det är bökigt att ta hand om tvättmaskiner och andra stora saker. Några kanske tycker att det är arbetsamt att platta till kartonger. Kanske upplysningarna "GLÖDLAMPOR" respektive "ENERGISPARLAMPOR" är skrivna med alldeles för små bokstäver?

Än en gång:

* Avfallet ska lämnas i rätt kärl. Avfall sorteras numera; föreningen får betala extra om det ligger fel saker i kärlen.

* Allt kan inte slängas i grovsopen, somliga stora saker ska den boende på egen hand frakta bort exempelvis till miljöstationen i Östberga.

* När det är fullt i kärlen så är det fullt; det är inte tillåtet att ställa avfall på golvet eller i fel kärl.

Om grovsoprummen stängs blir det ju ännu besvärligare, för alla. Då förlorar vi alla den bekvämlighet som soprummen trots allt medför (även om de inte klarar allt).

Ska vi avstå från denna bekvämlighet för att några inte kan eller vill hålla sig till reglerna?

Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin

 

ordförande och sekreterare brf Flytdockan 1