Nyheter

Våra grovsoprum svämmar återkommande över av sopor, både i och utanför avsedda behållare.

Leverantören tar extra betalt för allt som inte är enligt avtalet och har rätt till så väl skadestånd som att säga upp avtalet om vi lämnar avfall på ett sätt som strider mot det. Hittills har det dock visat sig genom att våra kostnader för sophämtning har ökat och nu uppgår till cirka 50 000 kr per år. Pengar som föreningen kan nyttja bättre.

Tänk därför på följande:

  • Fyll inte behållarna mer än till kanten.
  • Lägg inte saker i behållarna som är högre, längre eller bredare än vad behållarna är.
  • Lägg sakerna så att det blir god jämnvikt i behållarna.

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen brf Flytdockan 1

Vi i styrelsen vill tacka för i år och önska er alla i föreningen en riktigt

God Jul & Gott nytt år!

Vi vill också rikta ett extra tack till Abbas samt Lena och Bengt Hultman som hjälpt till att smycka våra gårdar med de fina julgranarna.

 

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen brf Flytdockan 1

Några medlemmar i föreningen har införskaffat säkerhetsdörr till sina lägenheter. Om du också vill göra det är det viktigaste från styrelsens sida att färgen är ek.

Exempel på dörr som medlem i föreningen har beställt är Daloc S43 Säkerhetsdörr från Secor & Säkerhetsdörren Mälardalen AB. Mer information om att bytta till säkerhetsdörr hittar du på Dalocs hemsida. Hos Secor kan du göra en prisförfrågan för att få en uppfattning om kostnaden.

I samband med att Gräsanden revs togs även en del av sopsugen bort. De problem vi har med sopsugen går att härleda till det. Som ni kanske har lagt märke till pågår det nu arbete med att bygga ett hus för en del av sopsugen mellan skolan och 149:an.

Byggnationen består av en skyddande grund, under vilken sopsugsmaskinens elektronik finns, och en överbyggnad. Elektroniken är skadad och ska repareras. Huset som för närvarande står bredvid grunden är överbyggnaden som ska sättas över grunden.

Om du upptäcker att det är stopp i sopnedkastet, anmäl det till Envac och låt dina sopor vänta hemma tills stoppet är åtgärdat.

Erling Parman Sievert

Styrelsen brf Flytdockan 1

En del av växtligheten på våra gårdar är i behov av att beskäras. Vi planerar därför att låta beskära utvalda träd och buskar till våren.

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen brf Flytdockan 1