Nyheter

Ventilations rensning och justering, 23-24 Oktober!

Åtgärder efter obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Innan sommaren utfördes den obligatoriska kontrollen av ventilationen (OVK) i våra hus. Det upptäcktes då att luftflödet i hela ventilationsstammen i hus 147 var för låg, att tvättstugan har en del ventiler som har byggts igen samt att några av er boendes lägenheter har fel sorts ventiler, köksfläktar eller igenbyggda ventildon. För att få en godkänd ventilationskontroll krävs alltså att vi åtgärdar dessa punkter först.

För att ventilationen i våra hus ska fungera korrekt behöver alla ventiler och lägenheter vara rätt byggda och inställda, annars påverkas hela flödet negativt.

Styrelsen har därför anlitat en ventilationsfirma som kommer att göra rensning av ventilationsstammarna i husen och sedan gå igenom och justera ventilationen i samtliga lägenheter. Upptäcker de att det är något felbyggt eller annat som behöver åtgärdas kommer det att meddelas styrelsen och föreslå åtgärd. Som boende är man ansvarig för de ändringar och byggnationer som gjorts i sin lägenhet, om dessa påverkat ventilationen negativt kan man själv behöva stå för kostanden att åtgärda detta. Styrelsen kommer att meddela berörda lägenhetsinnehavare med förslag på åtgärd.

Till lägenhetsinnehavare
VentKraft Stockhom AB ska på uppdrag av Brf Flytdockan 1 utföra rensning av samtliga frånluftskanaler och ventiler i er lägenhet.
Vi behöver åtkomst till kök, badrum, wc, tvättstuga ev klädkammare/garderob om där finns en frånluftsventil. Vi kommer även titta på en del fel/brister som uppdagats i tidigare OVK besiktning , detta gäller ej samtliga lägenheter.
För att underlätta arbetet ber vi er plocka undan ev lösa föremål runt frånluftsventiler så att en trappstege kan placeras där. Vi kommer även behöva nyttja en diskho för rengöring av ventiler.
Arbetet kommer att utföras Måndag 23 och Tisdag 24 oktober. Exakt dag för vilka lägenheter kommer att aviseras i trapphusen!
Arbete sker mellan kl 8.00 -15.00
Tidsbokning ej möjlig
Har ni ej möjlighet att vara hemma går det bra att lämna nyckel till vår personal i husets entré aviserad dag kl 7.45-8.00
Nyckel ska vara uppmärkt med namn el liknande. Nyckel återlämnas i brevlåda/postbox efter avslutat arbete.

Vid övriga frågor går det bra att kontakta Jonas Brottman på 070 642 06 55 mail

 

Det är viktigt att de får tillgång till alla lägenheter så vi får godkänd ventilation och bra luft!

Med vänlig hälsning / Styrelsen