Styrelserapporter

Inställningar och solsken

* Årsstämman är inställd, av omsorg om de medlemmar som vill delta utan att riskera coronasmitta. Styrelsen hoppas att stämman kan genomföras i slutet av maj, kanske med digitala hjälpmedel för dem som vill delta hemifrån. Mer information följer.

* Com Hems har ställt in övergången från analog TV (och radio) till digital TV (utan radio). Så här skriver Com Hem på sin hemsida:

Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter vi upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till efter sommaren 2020. Allt för att inte bidra till ökad oro. Com Hem följer noga utvecklingen och vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt.

* Ytterligare fyra cyklar ställdes in i 141ans cykelrum när en boende med möda hade ordnat en smal passage så att alla cyklar gick att plocka fram. Därefter var cykelrummet åter igenproppat. Trist; när det är fullt så är det fullt!

* Plötsligt sken solen från vår hemsida. Allis Berglund, 145an, erbjuder sig att hjälpa den som har svårt att sköta inköpen under coronatider, https://www.flytdockan1.se/?rID=32&ID=313 . Allis kan tänka sig att besöka Gröndals centrum, med Coop, bageri, apotek, bibliotek och blomsteraffär!

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1