Styrelserapporter

Årsstämma med telefoner och ombud. Inga entrémattor i juni.

* Nu finns föreningens redovisning av verksamheten 2019 på hemsidan.

Årsstämman äger rum onsdagen 27 maj, i Varvsekens lokaler, Gröndalsvägen 190. För att minimera risken för smitta har myndigheterna utökat möjligheten att lämna fullmakt till ombud, samt gjort det möjligt att delta i stämman via telefonuppkoppling. Den som så önskar ska dock kunna närvara i möteslokalen. Den ursprungligen planerade möjligheten till förtäring och samvaro är naturligtvis inställd.

Ny kallelse och mer information kommer i god tid!

* Vårens traditionella städdag är inställd. Trädgårdsgruppen (Lena Hultman i 149an, Sonia Shirmand i 149an, samt Lena Berglund i 145an) håller reda på vad som behöver göras samt skaffar jord och plantor. Styrelsens Abbas Tadayon (149an) samordnar. Den som vill göra en insats - på valfri tid! - kan ta kontakt med någon i gruppen, eller med Abbas.

* De fyra trapphusen kan bli utan entrémattor under juni månad. Det nuvarande kontraktet upphör sista maj, och det nya kontraktet trader i kraft 1 juli.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1