Styrelserapporter

Höjning av månadsavgiften

Föreningen har fått kraftigt ökade kostnader för driften av fastigheten. Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften för medlemmarna med 7 procent från och med 1 januari 2023.

I skrivande stund ligger inflation i Sverige på 9 procent (Riksbanken, KPIF, augusti 2022). Det är inte bara priset på el som ökat kraftigt. Stockholm Vatten och Avfall har meddelat att taxan för vatten och avlopp väntas höjas med 25 procent inför 2023. Kostnaden för värme utgör en mycket stor utgiftspost för föreningen. Här har vår värmeleverantör Stockholm Exergi aviserat en höjning med 8,1 procent 2023. Även andra leverantörer till föreningen förväntas höja sina priser.
Den höga inflationen innebär även att föreningens räntekostnader gradvis kommer att öka. Föreningen har tre lån som samtliga är bundna till mycket låg ränta. Ett lån löper dock ut i höst. Föreningen avser att betala av detta lån med intäkter som följer av försäljningen av de nya lägenheter som bildas när det tidigare gruppboendet byggs om. De två andra lånen löper ut maj 2023 och oktober 2024. Förhoppningsvis är ränteläget bättre när detta inträffar.
Vår förening är dock väl rustad för att möta kostnadsökningarna. Belåningsgraden är låg och likviditeten är god. Styrelsen hoppas därför att inte behöva återkomma med fler avgiftshöjningar i närtid.


Styrelsen, Brf Flytdockan 1