Styrelserapporter

OVK resultat, tvättstugebokning, cykelresning, innergård 141-145 mm.

OVK resultat 

Mätningarna för OVK (obligatorisk ventilations kontroll) är genomförda i alla våra hus. I några lägenheter upptäcktes att frånluftskanalen i köket blockerats/blivit igensatt av skåp och dylikt. De berörda bostadsrättsinnehavarna kommer att informeras och behöva åtgärda detta. Samtliga lägenheter i hus 147 har något för låga värden på frånluften i badrummen, förmodligen beror detta på att något behöver åtgärdas i huvudkanalen i huset. Även tvättstugan har en kanal som är igenbyggd och behöver åtgärdas. Styrelsen kommer att felsöka huvudkanalen i hus 147 och åtgärda tvättstugan. I övrigt var värdena för vår ventilation bra.

Cykelresning

Vi genomför en cykelrensning av cyklar på gården 141-145 och cykelrummet bredvid tvättstugan (hus 145). Cyklarna har märkts upp med tejp, boende som har sina cyklar där och vill ha kvar dem ska ta bort tejpen innan 1 juli. Därefter kommer cyklarna förvaras av styrelsen i 6 månader innan de forslas bort.

Tvättstugebokning

Tvättstugebokningen på webben fungerar inte. Vi jobbar på att ta fram en ny bokningssida och system för tvättstugan som kommer att vara enklare att administrera. Detta beräknas vara klart under juli.

Försäljning av nya lägenheter

Båda av de nybyggda lägenheterna i hus 147-149 är nu sålda.  

Innergården 141-145

På innergården 141-145 ska det läggas nya stenplattor och cykelställen ska flyttas och bytas ut. Med de nya cykelställen på gården kommer det finnas 10 platser, detta är färre än idag, men alla platser i dagsläget används inte aktivt och det finns fler cykelställ mellan husen och utanför den bortre grinden mot vattnet som även de tillhör oss. Tanken är att få bort en del cyklar från gården så det ser finare ut och är trevligare att vistas där. Grillen ska flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats och bänkar och bord omorganiseras. Detta är en del i arbetet för att göra denna gård mera harmonisk och trivsam. Vi planerar att göra ytterligare åtgärder senare, men börjar med detta för att göra ändringarna stegvis vilket sprider kostnaderna och ger mer tid att utvärdera vad som önskas till denna gård. Detta arbete kommer att pågå under slutet av juni till mitten av juli. 

Elstöd

Vi har ansökt om elstöd och fått 39 780 kr.

Nu när sommaren är igång så vill vi påminna alla om att hjälpas åt att vattna våra vackra planteringar och rabatter. Det finns vattenslang på gården så det är enkelt att göra om man ser att det är torrt!

Styrelsen önskar alla boende en glad midsommar och en härlig sommar!

 / BRF Flytdockan 1 Styrelsen

Uppdatering från styrelsemöte 2023-06-13