Styrelserapporter

Underkänd OVK- Åtgärder

Vi har ännu inte fått en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För att uppfylla kraven och säkerställa att OVK blir genomförd framgångsrikt, har föreningen anlitat ett auktoriserat ventilationsföretag för att utföra en rensning av kanalerna. 

Företaget kunde inte genomföra rensning i alla kanaler på grund av att några lägenheter har genomfört renoveringar som omöjliggör det nödvändiga arbetet. Vidare visade det sig att några lägenheter inte har korrekt installerade luftdon. Detta måste åtgärdas för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar enligt de fastställda standarderna.

De bostadsrättsinnehavare som har felaktigheter i sina lägenheter kommer att kontaktas individuellt. Kostnaden för åtgärderna i lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren och åtgärderna ska vara utförda senast den 28 februari, 2024. Därefter kommer en ny besiktning att ske följt av en ny injustering av till- och frånluft i fastigheterna.

Om ni har ytterligare frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen